bizonyosodik tn ige 12a (rég)

1. ’kiderül, nyilvánvalóvá válik, ill. bebizonyosodik, (be)igazolódik vmi’ ❖ az igen kezd bizonyoſodni, hogy azon ſzámos élés-hajók, mellyek a Kánadabélieknek ſzámokra kldettek, […] el-fogattak (1780 Magyar Hírmondó C0268, 683) | A mit a nagy érdem Túdósító elébb a ki-égett réteknek haſzon-vételérl emleget vala, az Gálics orſzágból [= Galíciából] jelesen bizonyosodik (1782 Magyar Hírmondó 7444032, 603).

1a. vkire bizonyosodik (kül. szem nm-i vonzat esetén) ’kiderül vkiről, hogy ő a vétkes, hibás vmiben, ő az elkövetője vminek’ ❖ Kolosvármegyében 7 gonosztévket végeztek ki a’ minapában. Közöttök, egy Popaſágot viselt […] Zsivány is vólt, a’ kire 28 lopott ló bizonyosodott (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0172, 331) | Nem kell ket kereſtetni-fel, de ha bé-adatnak, és a’ dolog reájok bizonyoſodik, meg-kell bntetni (1794 Hunyadi Ferenc 7147009, 206) | a bűntényt hogy elkövette, meg nem vallotta, se reá ez még nem bizonyosodott (1892 Pór Antal CD55).

2. vmi(lyen)nek bizonyosodik ’a tények, tapasztalatok, ismeretek stb. alapján teljes bizonyossággal vmi(lyen)nek mutatkozik vki, vmi’ ❖ ha a felhívott rendelet csakugyan valóságosnak bizonyosodnék (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A szahaszrámi, rupnáthi és bairáti hasonló szövegű Aszóka-feliratokban talált kortani adat tévedésnek bizonyosodott (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | a legigazabb magyarságnak legalább két, ha nem három nemzedéke […] kifejezve érezte magát e cigányinak bizonyosodott muzsikában (1927 Ignotus CD10).

3. (ritk) ’megbizonyosodik, meggyőződik vki vmiről’ ❖ Tsak te vagy az, kinek […] Hív szeretéséről bizonyosodva vagyok (1805 Majzik Imre C3014, 16).

J: bizonyodik, bizonyul.

Ö: be¹, meg~, rá~.

Vö. CzF.; TESz. bizony

bizonyosodik tárgyatlan ige 12a (rég)
1.
kiderül, nyilvánvalóvá válik, ill. bebizonyosodik, (be)igazolódik vmi
az igen kezd bizonyoſodni, hogy azon ſzámos élés-hajók, mellyek a Kánadabélieknek ſzámokra kldettek, […] el-fogattak
(1780 Magyar Hírmondó)
A mit a nagy érdem Túdósító elébb a ki-égett réteknek haſzon-vételérl emleget vala, az Gálics orſzágból [= Galíciából] jelesen bizonyosodik
(1782 Magyar Hírmondó)
1a. vkire bizonyosodik (kül. szem nm-i vonzat esetén)
kiderül vkiről, hogy ő a vétkes, hibás vmiben, ő az elkövetője vminek
Kolosvármegyében 7 gonosztévket végeztek ki a’ minapában. Közöttök, egy Popaſágot viselt […] Zsivány is vólt, a’ kire 28 lopott ló bizonyosodott
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Nem kell ket kereſtetni-fel, de ha bé-adatnak, és a’ dolog reájok bizonyoſodik, meg-kell bntetni
(1794 Hunyadi Ferenc)
a bűntényt hogy elkövette, meg nem vallotta, se reá ez még nem bizonyosodott
(1892 Pór Antal)
2. vmi(lyen)nek bizonyosodik
a tények, tapasztalatok, ismeretek stb. alapján teljes bizonyossággal vmi(lyen)nek mutatkozik vki, vmi
ha a felhívott rendelet csakugyan valóságosnak bizonyosodnék
(1848 Kossuth Hírlapja)
A szahaszrámi, rupnáthi és bairáti hasonló szövegű Aszóka-feliratokban talált kortani adat tévedésnek bizonyosodott
(1899 Nagy képes világtörténet)
a legigazabb magyarságnak legalább két, ha nem három nemzedéke […] kifejezve érezte magát e cigányinak bizonyosodott muzsikában
(1927 Ignotus)
3. (ritk)
megbizonyosodik, meggyőződik vki vmiről
Tsak te vagy az, kinek […] Hív szeretéséről bizonyosodva vagyok
(1805 Majzik Imre)
Vö. CzF.; TESz. bizony

Beállítások