boldogul tn ige 1a1

1. (rég) ’a megelégedettség örömteli érzésével telik meg, boldoggá válik’ ❖ A’ ki késn boldogúl is, Sorsát mindíg áldhattya! (1825 Kisfaludy Sándor C2685, 80) | örökre boldogúlnak Túl a’ síron sziveink (1828 Császár Ferenc C1260, 151) | én messze elmegyek; Ha visszatérek, boldogulva, hon, Hadd lássam népemet virányidon! (1836 Eötvös József CD01) | Csak boldogítni és ne boldogulni vágyj (1891 Komjáthy Jenő C2724, 236).

2. (szépítő v. gúny is)(keresztény hitben, az üdvösség és a feltámadás reményében) meghal vki’ ❖ 1742benn ismét had támada, a moſt bóldogúlt Gróf Generáliſsá és azon Regementnek Urává tétetett (1783 Magyar Hírmondó 7444039, 322) | Isten! (mond ez) foghatatlan, Míved, útad mindenben! A’ halott él; – és az élő – Most boldogúl Istenben! (1833 Kisfaludy Sándor C2692, 47) | Békére boldogult dajkám „Péter”-nek hítt (1834 Garasos Tár 8625001, 70) | [Jellasich] szörnyen csalatkozott. A lámpán boldogult néhai Latour őt a legszükségesebb perczekben hagyá el (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 409) | elém vetül istenben boldogult apám képe (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’létfenntartását biztosítani tudja, megél, ill. előbbre jut, érvényesül’ ❖ ma már nem lehet bóldogúlni ezzel az álnok mesterséggel (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5363, 197) | a’ bársony kereskedés itt se boldogulhatott (1825 Tudományos Gyűjtemény C5582, 29) | Ily körülmények közt a legnagyobb takarékosság mellett sem lehetett volna boldogulnom (1879 e. Vahot Imre 8502002, 440) | A festészeti pályán nem boldogult Kisfaludy Károly (1930 Krúdy Gyula C2839, 27) | ha kicsi földecskéjén boldogulni akar (1947 Szabad Föld aug. 17. C1537, 2).

3a. (rég) ’〈növény(faj)〉 életben marad, életképes vhol’ ❖ a’ gyökeres-plánták a’ Fák alatt éppen nem bóldogúlnak (1791 Nagyváthy János C3296, 373) | [Az ún. csillagpázsitfű] a legnagyobb szárazságban is boldogul (1893 PallasLex. CD02).

3b. ’vmely konkrét cél tekintetében sikert ér el vki’ ❖ Láttam ollyan embereket kik az egéſz Hadi ſeregnek, söt a’ Birodalomnak meg-maradását kéſzek vóltak veſzedelemre vetni, tsak hogy fel-tett ſzándékjokban bóldogulhasſanak (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 70) | a’ Budai Diétánn próbálta a’ békeſséget a’ Pápa követe, a’ Magyarok és Fridrik közt megállítani, de ott ſem bóldogúltt (1802 e. Budai Ferenc 7060006, 260) | [a lámpa] világánál ráakadtunk a főbejáratra. De sötétben is boldogultunk (1876 Ágai Adolf C0546, 10) | Másképp, mint veréssel, ugye, nem boldogulsz? (1969 Konrád György 9351003, 214).

3c. (rég) ’vmely folyamatban vmeddig jut vki’ ❖ Az Anglusok az Oroszokkal való szerzdésekbenn már annyira bóldogúltanak, hogy emberek készek 21 sereges hajókat segétségekre kldeni (1780 Magyar Hírmondó C0268, 88) | A’ napokban Baróti Szabó Dávidhoz kezdettem el eggy Episztolát. Csak eggy két versig boldogúlhattam benne (1810 Szemere Pál C2561, 241) | üresidőmet eddig a Kisfaludy-társaság előzményei megolvasására fordítottam. 48-ig boldogultam vele, de azontúl … elhagytak segéd-forrásaim (1860 Arany János C0643, 192).

3d. (rég) ’〈ügy, folyamat〉 előre jut, ill. célhoz ér’ ❖ Óh Te Isten Asszony segítsd dolgom bóldogulnia (1830 e. Kováts József¹ ford.–Vergilius C2780, 23) | Egy nap, két nap, … és sehogysem Boldogul a munka (1865 Nyulassy Antal C3342, 166).

4. (ált. -val, -vel ragos bővítménnyel) ’vmely személynek v. tárgynak ellenállását leküzdve sikerül elérnie célját, érvényesítenie akaratát’ ❖ Hiába mind! Nem boldogulhat énvelem, Bármint csevegjen, s mocskolódjék, hallgatok (1791 Batsányi János CD01) | Két rossz ember meglát egy asszonyt a váradi bálon. – Vajon lehetne-e boldogulni nála? – kérdi az egyik. – Nem hiszem – felele a másik –, férje nagyon félti (1812 Kazinczy Ferenc 7163017, 335) | Sziráki urammal igen nehéz boldogulni, ha egyszer megköti magát (1882 Mikszáth Kálmán 8312034, 188) | Vizet hordott a mosáshoz, csakhogy nehezen boldogult a horoggal (1955 Sütő András 9620006, 104).

Ö: el~, meg~.

Fr: isten.

Sz: boldogulás.

Vö. CzF. boldogúl, boldogúlt²; ÉrtSz.; TESz. boldog; ÉKsz.; SzT. boldogul²; ÚMTsz.

boldogul tárgyatlan ige 1a1
1. (rég)
a megelégedettség örömteli érzésével telik meg, boldoggá válik
A’ ki késn boldogúl is, Sorsát mindíg áldhattya!
(1825 Kisfaludy Sándor)
örökre boldogúlnak Túl a’ síron sziveink
(1828 Császár Ferenc)
én messze elmegyek; Ha visszatérek, boldogulva, hon, Hadd lássam népemet virányidon!
(1836 Eötvös József)
Csak boldogítni és ne boldogulni vágyj
(1891 Komjáthy Jenő)
2. (szépítő v. gúny is)
(keresztény hitben, az üdvösség és a feltámadás reményében) meghal vki
1742benn ismét had támada, a moſt bóldogúlt Gróf Generáliſsá és azon Regementnek Urává tétetett
(1783 Magyar Hírmondó)
Isten! (mond ez) foghatatlan, Míved, útad mindenben! A’ halott él; – és az élő – Most boldogúl Istenben!
(1833 Kisfaludy Sándor)
Békére boldogult dajkám „Péter”-nek hítt
(1834 Garasos Tár)
[Jellasich] szörnyen csalatkozott. A lámpán boldogult néhai Latour őt a legszükségesebb perczekben hagyá el
(1848 Kossuth Hírlapja)
elém vetül istenben boldogult apám képe
(1997 Magyar Hírlap)
3.
létfenntartását biztosítani tudja, megél, ill. előbbre jut, érvényesül
ma már nem lehet bóldogúlni ezzel az álnok mesterséggel
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
a’ bársony kereskedés itt se boldogulhatott
(1825 Tudományos Gyűjtemény)
Ily körülmények közt a legnagyobb takarékosság mellett sem lehetett volna boldogulnom
(1879 e. Vahot Imre)
A festészeti pályán nem boldogult Kisfaludy Károly
(1930 Krúdy Gyula)
ha kicsi földecskéjén boldogulni akar
(1947 Szabad Föld aug. 17.)
3a. (rég)
〈növény(faj) életben marad, életképes vhol
a’ gyökeres-plánták a’ Fák alatt éppen nem bóldogúlnak
(1791 Nagyváthy János)
[Az ún. csillagpázsitfű] a legnagyobb szárazságban is boldogul
(1893 PallasLex.)
3b.
vmely konkrét cél tekintetében sikert ér el vki
Láttam ollyan embereket kik az egéſz Hadi ſeregnek, söt a’ Birodalomnak meg-maradását kéſzek vóltak veſzedelemre vetni, tsak hogy fel-tett ſzándékjokban bóldogulhasſanak
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
a’ Budai Diétánn próbálta a’ békeſséget a’ Pápa követe, a’ Magyarok és Fridrik közt megállítani, de ott ſem bóldogúltt
(1802 e. Budai Ferenc)
[a lámpa] világánál ráakadtunk a főbejáratra. De sötétben is boldogultunk
(1876 Ágai Adolf)
Másképp, mint veréssel, ugye, nem boldogulsz?
(1969 Konrád György)
3c. (rég)
vmely folyamatban vmeddig jut vki
Az Anglusok az Oroszokkal való szerzdésekbenn már annyira bóldogúltanak, hogy emberek készek 21 sereges hajókat segétségekre kldeni
(1780 Magyar Hírmondó)
A’ napokban Baróti Szabó Dávidhoz kezdettem el eggy Episztolát. Csak eggy két versig boldogúlhattam benne
(1810 Szemere Pál)
üresidőmet eddig a Kisfaludy-társaság előzményei megolvasására fordítottam. 48-ig boldogultam vele, de azontúl … elhagytak segéd-forrásaim
(1860 Arany János)
3d. (rég)
〈ügy, folyamat〉 előre jut, ill. célhoz ér
Óh Te Isten Asszony segítsd dolgom bóldogulnia
(1830 e. Kováts József¹ ford.Vergilius)
Egy nap, két nap, … és sehogysem Boldogul a munka
(1865 Nyulassy Antal)
4. (ált. -val, -vel ragos bővítménnyel)
vmely személynek v. tárgynak ellenállását leküzdve sikerül elérnie célját, érvényesítenie akaratát
Hiába mind! Nem boldogulhat énvelem, Bármint csevegjen, s mocskolódjék, hallgatok
(1791 Batsányi János)
Két rossz ember meglát egy asszonyt a váradi bálon. – Vajon lehetne-e boldogulni nála? – kérdi az egyik. – Nem hiszem – felele a másik –, férje nagyon félti
(1812 Kazinczy Ferenc)
Sziráki urammal igen nehéz boldogulni, ha egyszer megköti magát
(1882 Mikszáth Kálmán)
Vizet hordott a mosáshoz, csakhogy nehezen boldogult a horoggal
(1955 Sütő András)
Fr: isten
Sz: boldogulás
Vö. CzF. boldogúl, boldogúlt²; ÉrtSz.; TESz. boldog; ÉKsz.; SzT. boldogul²; ÚMTsz.

Beállítások