csodagyermek fn 3B8

1. (/kissé vál) ’életkorához képest (vmiben) rendkívüli tehetséggel rendelkező, különleges teljesítményre képes gyerek’ ❖ ſeregenként mentenek a városbéliek a tsuda gyermek [ti. az orgonán játszó kétéves kisgyerek] látására (1780 Magyar Hírmondó C0268, 91) | [Arany Jánosnak] már mint kis fiú kitünt bámulatos rímelő ügyessége. Valóságos csoda-gyermek volt (1893 Riedl Frigyes 8393001, 4) | sokszor a csudagyermekekből nem lesz később semmi (1907 Herkules 2108001, 114) | [a film Yehudi Menuhint] végigköveti életútján, a hajdani pufók csodagyermektől, az ifjú virtuóztól az idők során aszkétikusan angyali arcúvá szellemült mesterig (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé rég) ’más gyerekektől testileg elütő, vmilyen rendellenességgel született v. rendellenesen fejlődött gyerek’ ❖ ? Medgyesszék főnótáriusa, Krausz Andrásnak levele, mely mellett Rákóczi Ferencnek Gömörnél mondott oratióját, a Székely László búcsúztató verseit és egy 1742-beli csudagyermekről való újságot megküld (1797 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai 7156007, 234) | (Csudagyermek.) Hamburgban egy kétéves gyermeket mutogatnak, ki csak olly magas, mint más hasonkoru gyermekek, de olly kövér, hogy sulya az egy mázsát meghaladja (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Hát mit gondol szakaszvezető úr, hogy én ráérek valamire? Ha öt kezem volna, mint a csudagyermeknek, akkor sem tudnám melyikkel mit fogjak meg (1927 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

J: csodagyerek.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csodagyermek főnév 3B8
1. (/kissé vál)
életkorához képest (vmiben) rendkívüli tehetséggel rendelkező, különleges teljesítményre képes gyerek
ſeregenként mentenek a városbéliek a tsuda gyermek [ti. az orgonán játszó kétéves kisgyerek] látására
(1780 Magyar Hírmondó)
[Arany Jánosnak] már mint kis fiú kitünt bámulatos rímelő ügyessége. Valóságos csoda-gyermek volt
(1893 Riedl Frigyes)
sokszor a csudagyermekekből nem lesz később semmi
(1907 Herkules)
[a film Yehudi Menuhint] végigköveti életútján, a hajdani pufók csodagyermektől, az ifjú virtuóztól az idők során aszkétikusan angyali arcúvá szellemült mesterig
(1996 Magyar Hírlap)
2. (kissé rég)
más gyerekektől testileg elütő, vmilyen rendellenességgel született v. rendellenesen fejlődött gyerek
?
Medgyesszék főnótáriusa, Krausz Andrásnak levele, mely mellett Rákóczi Ferencnek Gömörnél mondott oratióját, a Székely László búcsúztató verseit és egy 1742-beli csudagyermekről való újságot megküld
(1797 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai)
(Csudagyermek.) Hamburgban egy kétéves gyermeket mutogatnak, ki csak olly magas, mint más hasonkoru gyermekek, de olly kövér, hogy sulya az egy mázsát meghaladja
(1859 Vasárnapi Újság)
Hát mit gondol szakaszvezető úr, hogy én ráérek valamire? Ha öt kezem volna, mint a csudagyermeknek, akkor sem tudnám melyikkel mit fogjak meg
(1927 Tersánszky Józsi Jenő)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások