csoportozat fn 3A

1. (/ritk) ’alkalmilag együtt levő, ill. vmely elv megvalósítása, irányzat képviselete stb. céljából egymással tartós kölcsönös viszonyban álló személyek (szervezett) alakulata v. közössége’ ❖ a nézők csoportozatába vegyűlt (1847 Kemény Zsigmond C2595, 122) | [Kovács Pál] meghalt 1886. aug. 13. Győrött, mint a m. tudom. akadémia és Kisfaludy-társaság legrégibb és utolsó képviselője azon írói csoportozatból, a melyet Aurora-körnek nevezett el irodalomtörténetünk (1899 Magyar írók élete CD27) | Noha mára már valóban zárt csoportozatnak tekinthető mindkettő [ti. a Hetek és a Kilencek nevű költői csoport], valójában szellemi szövetségeseket tudhattak maguk mellett (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2. (rég) ’együtt v. térben egymáshoz közel levő egynemű dolgokból álló egység, tömeg’ ❖ a virágok serege, különbféle csoportozatokban (1849 Szemere Bertalan 8437001, 49) | a tuják csoportozatai is megnőttek már a ház előtt (1856 Jókai Mór CD18) | A grófi család birtokában levő épületek nagyszerüsége meglepő volt, minthogy egész csoportozatot képeztek, a második emeletből a keskeny utcza felett fedett folyosóval voltak egybekötve, hat utczára homlokzattal, három udvarral s a csatornára ugyanannyi kijárással birtak (1885 Ormós Zsigmond 8341005, 121).

2a. (rég) ’〈vizuális művészetben:〉 együtt, egymás közelében, ill. egymáshoz való viszonyukban ábrázolt alakok együttese’ ❖ Legelöl a’ számos csoportozatok közül csak a’ bölcseket vagyis varázsolókat nevezzük meg [a képen] (1834 Garasos Tár 8625001, 65) | Chares a rhodusi colossus épitője; Polydorus, ettől Laokoon csoportozata származott (1850 Purgstaller József 8351012, 28) | Stilizált freskó, Puvis de Chavannes modorában, modern allegórikus csoportozatokkal (1927 Kárpáti Aurél CD10) | a középső csoportozat lovai közül pedig az a legszebb, amelyik a homlokán terebélyes szarvasagancsot visel (1978 Sőtér István 9613001, 161).

3. (rég) ’〈vizuális alkotáson:〉 a tárgyak, személyek, részletek elhelyezése, elrendezése’ ❖ [Bulwer] inkább idöz az emberi természet’ ellenzeteinél ’s ingékonyságánál, mint bűntetteknél, vagy erényeknél, mellyek, jó csoportozatban, nem brandti képpé alakulnak (1838 Figyelmező C0152, 15) | a’ birálatnak is inkább az egészre kellend szemügygyel lennie, például a’ térek’ csoportozatára a’ főarányokkal egyetemben (1844 Pesti Hírlap CD61) | Mint Pesten vannak, ollyan tökéletes szép izlésben épitett polgárházakat, legyen Hild diszére mondva, sehol nem láttam; de Londonban kevesbé szépek érezteték velem, hogy a hatás nem magától a széptől, de a csoportozattól függ (1847 Hetilap CD61).

4. (rég) ’vmely rendszeren belül elkülöníthető, vmely szempontból azonos jellegű dolgok v. élőlények együttese, fajta, kategória’ ❖ Azon növények különbözősége az alkat és az alakra nézve, mellyek most földünket fedik, megmagyaráztatik azon természeti csoportozatok száma által, mellyekre felosztathatnak (1846 Hetilap CD61) | A’ tudomány nem az érzés’ belvilágából, hanem a’ külső, a’ tárgyilagos világ’ szemléletéből indúl; emelkedett állásáról maga alatt látja a’ való’, a természet’ egész országát; és annak egyes részei’ érdemleges taglalásába nem bocsátkozik előbb, mintsem kitűzött szemléletének egész anyagát át nem tekinté, és csoportozatokba nem rendezé (1850 Reguly Antal 8390002, 13) | az első embernek, ki a természet ismeretével foglalkozott, a növényeket és állatokat, azon jelvények nyomán, melyekben megegyeztek vagy egymástól eltértek, önkénytelenül kisebb, nagyobb csoportozatokra kellett osztályoznia (1864 Rónay Jácint 8396001, 4).

J: csoport.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csoport; ÉKsz.

csoportozat főnév 3A
1. (/ritk)
alkalmilag együtt levő, ill. vmely elv megvalósítása, irányzat képviselete stb. céljából egymással tartós kölcsönös viszonyban álló személyek (szervezett) alakulata v. közössége
a nézők csoportozatába vegyűlt
(1847 Kemény Zsigmond)
[Kovács Pál] meghalt 1886. aug.augusztus 13. Győrött, mint a m.magyar tudom.tudományos akadémia és Kisfaludy-társaság legrégibb és utolsó képviselője azon írói csoportozatból, a melyet Aurora-körnek nevezett el irodalomtörténetünk
(1899 Magyar írók élete)
Noha mára már valóban zárt csoportozatnak tekinthető mindkettő [ti. a Hetek és a Kilencek nevű költői csoport], valójában szellemi szövetségeseket tudhattak maguk mellett
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2. (rég)
együtt v. térben egymáshoz közel levő egynemű dolgokból álló egység, tömeg
a virágok serege, különbféle csoportozatokban
(1849 Szemere Bertalan)
a tuják csoportozatai is megnőttek már a ház előtt
(1856 Jókai Mór)
A grófi család birtokában levő épületek nagyszerüsége meglepő volt, minthogy egész csoportozatot képeztek, a második emeletből a keskeny utcza felett fedett folyosóval voltak egybekötve, hat utczára homlokzattal, három udvarral s a csatornára ugyanannyi kijárással birtak
(1885 Ormós Zsigmond)
2a. (rég)
〈vizuális művészetben:〉 együtt, egymás közelében, ill. egymáshoz való viszonyukban ábrázolt alakok együttese
Legelöl a’ számos csoportozatok közül csak a’ bölcseket vagyis varázsolókat nevezzük meg [a képen]
(1834 Garasos Tár)
Chares a rhodusi colossus épitője; Polydorus, ettől Laokoon csoportozata származott
(1850 Purgstaller József)
Stilizált freskó, Puvis de Chavannes modorában, modern allegórikus csoportozatokkal
(1927 Kárpáti Aurél)
a középső csoportozat lovai közül pedig az a legszebb, amelyik a homlokán terebélyes szarvasagancsot visel
(1978 Sőtér István)
3. (rég)
〈vizuális alkotáson:〉 a tárgyak, személyek, részletek elhelyezése, elrendezése
[Bulwer] inkább idöz az emberi természet’ ellenzeteinél ’s ingékonyságánál, mint bűntetteknél, vagy erényeknél, mellyek, jó csoportozatban, nem brandti képpé alakulnak
(1838 Figyelmező)
a’ birálatnak is inkább az egészre kellend szemügygyel lennie, például a’ térek’ csoportozatára a’ főarányokkal egyetemben
(1844 Pesti Hírlap)
Mint Pesten vannak, ollyan tökéletes szép izlésben épitett polgárházakat, legyen Hild diszére mondva, sehol nem láttam; de Londonban kevesbé szépek érezteték velem, hogy a hatás nem magától a széptől, de a csoportozattól függ
(1847 Hetilap)
4. (rég)
vmely rendszeren belül elkülöníthető, vmely szempontból azonos jellegű dolgok v. élőlények együttese, fajta, kategória
Azon növények különbözősége az alkat és az alakra nézve, mellyek most földünket fedik, megmagyaráztatik azon természeti csoportozatok száma által, mellyekre felosztathatnak
(1846 Hetilap)
A’ tudomány nem az érzés’ belvilágából, hanem a’ külső, a’ tárgyilagos világ’ szemléletéből indúl; emelkedett állásáról maga alatt látja a’ való’, a természet’ egész országát; és annak egyes részei’ érdemleges taglalásába nem bocsátkozik előbb, mintsem kitűzött szemléletének egész anyagát át nem tekinté, és csoportozatokba nem rendezé
(1850 Reguly Antal)
az első embernek, ki a természet ismeretével foglalkozott, a növényeket és állatokat, azon jelvények nyomán, melyekben megegyeztek vagy egymástól eltértek, önkénytelenül kisebb, nagyobb csoportozatokra kellett osztályoznia
(1864 Rónay Jácint)
J: csoport
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csoport; ÉKsz.

Beállítások