eligazodik tn ige 12a9

1. ’〈térben, terepen stb. (vmi alapján v. vmely eszköz segítségével)〉 jól tájékozódik, kiismeri magát’ ❖ Aurora kevés pillanat mulva tökéletesen eligazodhatott a kivilágitott nagy szobában (1843 Nagy Ignác ford.–Paalzow C3278, 63) | keresztül-kasul jártam az egész Hanságot, mikor itt voltam garnizonban, vadkanra meg török récékre vadászva. Sötét éjjel is eligazodom rajta (1877 Jókai Mór CD18) | A bányász, ugy mint a tengerész, az égtáj szerint igazodik el (1893 PallasLex. CD02) | Daedalus adta Ariadnénak azt a fonalat, a melynek segítségével Theseus a labyrinthus útvesztőjében eligazodott (1902 ÓkoriLex. CD28) | az én íróasztalomban úgysem igazodik el senki (1929 Krúdy Gyula CD54) | [Daczó Gábor] lement a föld alá, a metró-térképen hamar eligazodott, egy félóra múlva már ott volt úticéljánál (1983 Balla László 1010015, 85).

2. ’〈ember(i tudás, tapasztalat)〉 az összefüggéseket meglátva kiismeri magát vmin, vmiben, vmely dolgok között’ ❖ a’ Bíró valamelyly eseten [...] el nem igazodhatna (1786 Magyar Hírmondó C0274, 775) | a’ Magyar Nemzet még nintsen bvségébe azoknak a’ könyveknek, mellyekböl el-igazodhaſson, ha mikor ollyan dolgokat olvas, mellyeket egéſzen nem ért (1789 Göböl Gáspár 7121001, 22) | ki tudja, mi Erdélyben a picula? Hisz ők kupának nevezik a kancsót, méltóságosnak a nemest, nagyságosnak a mágnást, az ördög igazodik itt el (1897 Mikszáth Kálmán 8312011, 72) | E nemzedékről nemzedékre átöröklött civilizációban a kalandok területe lehúzódott a mélyebb rétegekbe, amelyek között már csak a pszichológia tud eligazodni (1929 Nagy Endre CD10) | az életformaváltás új módon összetett kérdéseiben csak a történelmi látás igazodhat el (1990 A magyar irodalom története CD53).

2a. ’szándékait felismerve átlát, kiismeri magát vkin, ill. vkinek a viselkedésén, beszédén stb.’ ❖ ki tudna ezen urak szövevényes balgaságán eligazodni (1836 Deák Ferenc CD51) | hiába vallattam, hiába kérdezgettem őt [ti. a leányt], szavain sehogy sem lehetett eligazodni, össze-vissza hadart mindent (1887 Vachott Sándorné 8500003, 272) | Az ördög látott két ilyen hazug fickót! Lehetetlen rajtuk eligazodni (1902 Mikszáth Kálmán CD04) | Az elbeszélés továbbra is művészien rajzolja József testvéreinek a bizonytalan lelkiállapotát, akiket még mindig bánt a lelkiismeret, azonkívül nem tudnak eligazodni a velük olyan rejtélyes módon bánó idegen nagyúr tettein (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. (kissé rég) ’magának helyet választva, ill. biztos testhelyzetet kialakítva elhelyezkedik vhol vki’ ❖ Azután [Crackit úr] lábait az alacson kandalló párkányára helyezé, ugyhogy csizmái egyenlő magasságra voltak szemeivel, s igy midőn eligazodott volna, beszédét ígyen folytatá (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1889, 58) | A fejedelem paripája azonban elérkezett s két nemes urfi a testes urat lovára segité. –No mehetünk! – mond lován eligazodva a fejedelem (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Végre eligazodnak valahogy [az ünneplők a kocsikon], s megindul a hosszú menet (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | Most a fejedelem s a fejedelemasszony az asztalfőn állottak. Lassan mindenki eligazodott, csak Ugron András lotyogott még (1930 Móricz Zsigmond CD10).

3a. ’〈vmely jelenség, dolog〉 a megfelelő irányba igazodik, ill. a megfelelő helyre v. helyzetbe kerül(ve elrendeződik)’ ❖ Láſsuk, mint igazodik-el másod’ réſze a’ beſzédnek (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 239) | Minden történet jó volt neki [ti. Szigligeti Edének] s elméjében rögtön színpadi értéke és használhatósága szerint igazodott el (1896 Rákosi Jenő CD44) | A közvélemény olyan, mint a fodros vizeket járó hajó, ha valami hullámtól nagyot dől jobbra, okvetlenül mindjárt utána éppen olyan nagyot dől balra – míg végre eligazodik (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | Egy jó és egy rossz ember is megférhet együtt, ha szeretik egymást. Mit tudhatjuk mi, kinek milyen módon igazodik el jól az élete (1928 Kassák Lajos CD10) | Ez a rímpár egy új világ az eddigiekhez képest. Aztán valahogy eligazodik, összerázódik a versforma, kialakul a körülbelüli négyes jambus (1984 Nemes Nagy Ágnes 9479029, 156).

4. ’〈baj, nehézség〉 rendbe jön, elrendeződik, megoldódik’ ❖ Az Oroſzoknak még nem igazodott-el a Törökökkel való bajok (1780 Magyar Hírmondó C0268, 816) | A dolog majd csak eligazodott volna magától is (1883 Szász Károly² ford.–Theuriet C3838, 309) | Ma megírtam az onklinak, ha tavaszra el nem igazodik az ügyem a minisztériumban, itthagyom az egész közéletet, mindent (1912 Kaffka Margit CD10) | – Mi lesz velünk, tanító úr? – Majd eligazodik minden Isten segítségével – mondta türelmetlenül Csabankó (1974 Somogyi Tóth Sándor 2025008, 568).

4a. (rég)(nézeteltéréseiket kiküszöbölve) egyetértésre jut vkivel vki’ ❖ tsak nem kell a’ dolgot igen vastagon venni, – ’s igy sokra nézve eligazodhatnánk barátságosan (1827 Tudományos Gyűjtemény C5608, 36) | Hogyan van az, bíró uram, hogy kend, aki csak egy kis falunak a bírája, olyan okosan tud beszélni; holott annak a nagy városnak, Miskolcnak a bírájával alig lehet az embernek eligazodni? (1897 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eligazodhatik, ~, eligazodott

eligazodik tárgyatlan ige 12a9
1.
〈térben, terepen stb. (vmi alapján v. vmely eszköz segítségével) jól tájékozódik, kiismeri magát
Aurora kevés pillanat mulva tökéletesen eligazodhatott a kivilágitott nagy szobában
(1843 Nagy Ignác ford.Paalzow)
keresztül-kasul jártam az egész Hanságot, mikor itt voltam garnizonban, vadkanra meg török récékre vadászva. Sötét éjjel is eligazodom rajta
(1877 Jókai Mór)
A bányász, ugy mint a tengerész, az égtáj szerint igazodik el
(1893 PallasLex.)
Daedalus adta Ariadnénak azt a fonalat, a melynek segítségével Theseus a labyrinthus útvesztőjében eligazodott
(1902 ÓkoriLex.)
az én íróasztalomban úgysem igazodik el senki
(1929 Krúdy Gyula)
[Daczó Gábor] lement a föld alá, a metró-térképen hamar eligazodott, egy félóra múlva már ott volt úticéljánál
(1983 Balla László)
2.
〈ember(i tudás, tapasztalat) az összefüggéseket meglátva kiismeri magát vmin, vmiben, vmely dolgok között
a’ Bíró valamelyly eseten [...] el nem igazodhatna
(1786 Magyar Hírmondó)
a’ Magyar Nemzet még nintsen bvségébe azoknak a’ könyveknek, mellyekböl el-igazodhaſson, ha mikor ollyan dolgokat olvas, mellyeket egéſzen nem ért
(1789 Göböl Gáspár)
ki tudja, mi Erdélyben a picula? Hisz ők kupának nevezik a kancsót, méltóságosnak a nemest, nagyságosnak a mágnást, az ördög igazodik itt el
(1897 Mikszáth Kálmán)
E nemzedékről nemzedékre átöröklött civilizációban a kalandok területe lehúzódott a mélyebb rétegekbe, amelyek között már csak a pszichológia tud eligazodni
(1929 Nagy Endre)
az életformaváltás új módon összetett kérdéseiben csak a történelmi látás igazodhat el
(1990 A magyar irodalom története)
2a.
szándékait felismerve átlát, kiismeri magát vkin, ill. vkinek a viselkedésén, beszédén stb.
ki tudna ezen urak szövevényes balgaságán eligazodni
(1836 Deák Ferenc)
hiába vallattam, hiába kérdezgettem őt [ti. a leányt], szavain sehogy sem lehetett eligazodni, össze-vissza hadart mindent
(1887 Vachott Sándorné)
Az ördög látott két ilyen hazug fickót! Lehetetlen rajtuk eligazodni
(1902 Mikszáth Kálmán)
Az elbeszélés továbbra is művészien rajzolja József testvéreinek a bizonytalan lelkiállapotát, akiket még mindig bánt a lelkiismeret, azonkívül nem tudnak eligazodni a velük olyan rejtélyes módon bánó idegen nagyúr tettein
(1995 Jubileumi kommentár)
3. (kissé rég)
magának helyet választva, ill. biztos testhelyzetet kialakítva elhelyezkedik vhol vki
Azután [Crackit úr] lábait az alacson kandalló párkányára helyezé, ugyhogy csizmái egyenlő magasságra voltak szemeivel, s igy midőn eligazodott volna, beszédét ígyen folytatá
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
A fejedelem paripája azonban elérkezett s két nemes urfi a testes urat lovára segité. –No mehetünk! – mond lován eligazodva a fejedelem
(1858 Vasárnapi Újság)
Végre eligazodnak valahogy [az ünneplők a kocsikon], s megindul a hosszú menet
(1896 Mikszáth Kálmán)
Most a fejedelem s a fejedelemasszony az asztalfőn állottak. Lassan mindenki eligazodott, csak Ugron András lotyogott még
(1930 Móricz Zsigmond)
3a.
〈vmely jelenség, dolog〉 a megfelelő irányba igazodik, ill. a megfelelő helyre v. helyzetbe kerül(ve elrendeződik)
Láſsuk, mint igazodik-el másod’ réſze a’ beſzédnek
(1803 Baróti Szabó Dávid)
Minden történet jó volt neki [ti. Szigligeti Edének] s elméjében rögtön színpadi értéke és használhatósága szerint igazodott el
(1896 Rákosi Jenő)
A közvélemény olyan, mint a fodros vizeket járó hajó, ha valami hullámtól nagyot dől jobbra, okvetlenül mindjárt utána éppen olyan nagyot dől balra – míg végre eligazodik
(1898 Mikszáth Kálmán)
Egy jó és egy rossz ember is megférhet együtt, ha szeretik egymást. Mit tudhatjuk mi, kinek milyen módon igazodik el jól az élete
(1928 Kassák Lajos)
Ez a rímpár egy új világ az eddigiekhez képest. Aztán valahogy eligazodik, összerázódik a versforma, kialakul a körülbelüli négyes jambus
(1984 Nemes Nagy Ágnes)
4.
〈baj, nehézség〉 rendbe jön, elrendeződik, megoldódik
Az Oroſzoknak még nem igazodott-el a Törökökkel való bajok
(1780 Magyar Hírmondó)
A dolog majd csak eligazodott volna magától is
(1883 Szász Károly² ford.Theuriet)
Ma megírtam az onklinak, ha tavaszra el nem igazodik az ügyem a minisztériumban, itthagyom az egész közéletet, mindent
(1912 Kaffka Margit)
– Mi lesz velünk, tanító úr? – Majd eligazodik minden Isten segítségével – mondta türelmetlenül Csabankó
(1974 Somogyi Tóth Sándor)
4a. (rég)
(nézeteltéréseiket kiküszöbölve) egyetértésre jut vkivel vki
tsak nem kell a’ dolgot igen vastagon venni, – ’s igy sokra nézve eligazodhatnánk barátságosan
(1827 Tudományos Gyűjtemény)
Hogyan van az, bíró uram, hogy kend, aki csak egy kis falunak a bírája, olyan okosan tud beszélni; holott annak a nagy városnak, Miskolcnak a bírájával alig lehet az embernek eligazodni?
(1897 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eligazodhatik, ~, eligazodott

Beállítások