elismert mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elismer.

II. mn 12B

1. ’képességei, teljesítménye alapján (széles körben) nagyra értékelt, megbecsült 〈személy, csoport〉’ ❖ a magvak Virginia-, Alabama-, Dél Karolina- és Floridába szétküldettek, hol tekintélyes és elismert mezőgazdák közt el fognak osztatni (1858 Xantus János 8531004, 96) | Blaháné Esztergomban kezdte meg mint Kölesi Lujza szinészi pályáját, Völgyi György szintársulatánál s a primási székváros nyolc évvel ezelőtt látta őt viszont, mint elismert páratlan müvésznőt (1889 Pesti Hírlap 8657001, 4) | Elösmert fogorvosok véleménye szerint a Sanitol Szájviz Fogpor Fogkrém Fogkefe ma a legértékesebb orvosi száj és fogápoló szerek (1911 Újság 2112001, 9) | Akkor már jól ismert és elismert költőnek számított (1938 Szemlér Ferenc 9655039, 292) | Ő elismert művész volt, én kezdő építész (1972 Granasztói Pál 2021010, 900) | [A minisztériumok értékelése kapcsán:] továbbra is a külügy és a hadügy tartozik a legelismertebb ágazatok közé, a legrosszabb minősítést pedig a munkaügyi és a földművelődésügyi tárca kapta (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’sok ember egyetértő megállapítása szerint vmely minőségben elfogadott (és ilyenként híres) 〈személy, dolog〉’ ❖ Megesik néha, hogy egy társaságba elismert, szép férfiú lép be; de történetesen épen ott nem lévén személye ismeretes, semmi benyomást nem okoz (1836 Jósika Miklós 8212002, 65) | [a lázadóknak] elismert hatalmu vezérök, szerencsére, még nem támadt (1847 Eötvös József 8126009, 22) | elismert regionális központ a város (1971 Erdei Ferenc 9126004, 153) | [Az 1956-s forradalom idején] rögtönzött versikék Nagy Imrét éltették: Ő volt ennek a tömegnek elismert vezetője (1977 Méray Tibor 9434002, 156).

2. ’közismert, köztudott, általánosan ismert 〈dolog〉’ ❖ én nem is hirdetem ezen elismert igazságot uj találmánynak, mert igen is jól tudom, hogy mindenkinek ajkán forog (1830 Széchenyi István CD1501) | elismert dolog, hogy a férfi búskomorsága a női szívekre vesztegető hatással bír (1875 Jókai Mór CD18) | Azon elismert szabály következtében, hogy a választóké a döntő szó, ma legfeljebb teljesen kivételes körülmények között történhetik meg, hogy a képviselőház huzamosabb ideig támogasson más kormányt, mint amelynek jegyében a választás megtörtént (1912 Andrássy Gyula CD10) | [Matuschek Mózes] rajzoló készsége már annyira elismert, hogy a király 1788-ban a székesfehérvári rajziskola élére nevezi ki (1939 Verbényi László CD52) | Bár [1982-ben] a torna legszebb játékát elismerten a brazilok nyújtották, védelmi könnyelműsködéseik megbosszulták magukat az olaszok ellen a középdöntő-csoportban (1989 Tények könyve CD37).

3. (Jog is) ’törvényi szabályozás által érvényesnek v. jogosnak minősített 〈dolog〉, ill. diplomáciai szerepében megerősített 〈személy〉’ ❖ Liquidus in jure: írásban elesmért (1823 Német–magyar–deák lexikon C3048, 1823) | Az 1836. évi XXI. törvényczikkely tehát csakis a már előbb elismert kétségtelen jog alapján rendelte el a tettleges visszacsatolást, a minthogy az törvényesen végre is hajtatott (1863 A Hon 8600001, 3) | vannak is nálunk nazarénusok és baptisták, de mivel a törvény feltételeinek még nem tettek eleget, azért elismert vallásfelekezetet nem alkotnak (1876 Mayer Miksa 8302001, 22) | Belgrádban az orosz császári követség az elismert diplomatákat megillető jogokkal még mindig változatlanul rendelkezett (1952 Horthy Miklós 1067004, 124) | a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, ahol a mezőgazdasági járulék kiszélesedett egy körben, egyszer csak nyugdíjként elismert lett (1996 Országgyűlési Napló CD62) | hogy a felszámoló ebből [a követelésből] mennyit tart jogosnak, csak a jövő héten derülhet ki. Mindenesetre valószínű, hogy az elismert követelések összege végül nem éri majd el a társaság zárómérlegében szereplő 11 milliárd forintot (2007 Népszabadság okt. 27. C7855, 6).

Sz: elismertség.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elismert melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelismer
II. melléknév 12B
1.
képességei, teljesítménye alapján (széles körben) nagyra értékelt, megbecsült 〈személy, csoport〉
a magvak Virginia-, Alabama-, Dél Karolina- és Floridába szétküldettek, hol tekintélyes és elismert mezőgazdák közt el fognak osztatni
(1858 Xantus János)
Blaháné Esztergomban kezdte meg mint Kölesi Lujza szinészi pályáját, Völgyi György szintársulatánál s a primási székváros nyolc évvel ezelőtt látta őt viszont, mint elismert páratlan müvésznőt
(1889 Pesti Hírlap)
Elösmert fogorvosok véleménye szerint a Sanitol Szájviz Fogpor Fogkrém Fogkefe ma a legértékesebb orvosi száj és fogápoló szerek
(1911 Újság)
Akkor már jól ismert és elismert költőnek számított
(1938 Szemlér Ferenc)
Ő elismert művész volt, én kezdő építész
(1972 Granasztói Pál)
[A minisztériumok értékelése kapcsán:] továbbra is a külügy és a hadügy tartozik a legelismertebb ágazatok közé, a legrosszabb minősítést pedig a munkaügyi és a földművelődésügyi tárca kapta
(1994 Magyar Hírlap)
1a.
sok ember egyetértő megállapítása szerint vmely minőségben elfogadott (és ilyenként híres) 〈személy, dolog〉
Megesik néha, hogy egy társaságba elismert, szép férfiú lép be; de történetesen épen ott nem lévén személye ismeretes, semmi benyomást nem okoz
(1836 Jósika Miklós)
[a lázadóknak] elismert hatalmu vezérök, szerencsére, még nem támadt
(1847 Eötvös József)
elismert regionális központ a város
(1971 Erdei Ferenc)
[Az 1956-s forradalom idején] rögtönzött versikék Nagy Imrét éltették: Ő volt ennek a tömegnek elismert vezetője
(1977 Méray Tibor)
2.
közismert, köztudott, általánosan ismert 〈dolog〉
én nem is hirdetem ezen elismert igazságot uj találmánynak, mert igen is jól tudom, hogy mindenkinek ajkán forog
(1830 Széchenyi István)
elismert dolog, hogy a férfi búskomorsága a női szívekre vesztegető hatással bír
(1875 Jókai Mór)
Azon elismert szabály következtében, hogy a választóké a döntő szó, ma legfeljebb teljesen kivételes körülmények között történhetik meg, hogy a képviselőház huzamosabb ideig támogasson más kormányt, mint amelynek jegyében a választás megtörtént
(1912 Andrássy Gyula)
[Matuschek Mózes] rajzoló készsége már annyira elismert, hogy a király 1788-ban a székesfehérvári rajziskola élére nevezi ki
(1939 Verbényi László)
Bár [1982-ben] a torna legszebb játékát elismerten a brazilok nyújtották, védelmi könnyelműsködéseik megbosszulták magukat az olaszok ellen a középdöntő-csoportban
(1989 Tények könyve)
3. (Jog is)
törvényi szabályozás által érvényesnek v. jogosnak minősített 〈dolog〉, ill. diplomáciai szerepében megerősített 〈személy〉
Liquidus in jure: írásban elesmért
(1823 Német–magyar–deák lexikon)
Az 1836. évi XXI. törvényczikkely tehát csakis a már előbb elismert kétségtelen jog alapján rendelte el a tettleges visszacsatolást, a minthogy az törvényesen végre is hajtatott
(1863 A Hon)
vannak is nálunk nazarénusok és baptisták, de mivel a törvény feltételeinek még nem tettek eleget, azért elismert vallásfelekezetet nem alkotnak
(1876 Mayer Miksa)
Belgrádban az orosz császári követség az elismert diplomatákat megillető jogokkal még mindig változatlanul rendelkezett
(1952 Horthy Miklós)
a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, ahol a mezőgazdasági járulék kiszélesedett egy körben, egyszer csak nyugdíjként elismert lett
(1996 Országgyűlési Napló)
hogy a felszámoló ebből [a követelésből] mennyit tart jogosnak, csak a jövő héten derülhet ki. Mindenesetre valószínű, hogy az elismert követelések összege végül nem éri majd el a társaság zárómérlegében szereplő 11 milliárd forintot
(2007 Népszabadság okt. 27.)
Sz: elismertség
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások