bűnbeesés fn 4B

1. (Vall) ’〈a zsidó és keresztény vallási hagyományban:〉 az isteni parancsolatnak az első emberpár általi vétkes megszegése, az ún. ősbűn, amelynek következménye eredendő ártatlanságuk elvesztése, ill. természetüknek (utódaikra átöröklődő) megromlása’ ❖ Sündenfall, der: bünbeesés (1823 Márton József¹ C3048, 587) | valami misztikus, velem született szakadás van lelkemben, mely a bűnbeeséstől fogva apáról fiura átöröklődik (1894 Kóbor Tamás C2713, 275) | [Hamann] ősmivoltunkat idézi vissza elénk, a paradicsomi, a bűnbeesés előtti kort, mikor még olyan volt életünk, mint az angyaloké (1948 Füst Milán 9161049, 102) | A bűn újra meg újra hatalmába keríti az embert és megrontja az Istennel való kapcsolatát, ahogy azt az egész Szentírás, de főleg a bűnbeesés története tanúsítja (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2. ’az a tény, hogy vki vmely súlyos következményekkel járó bűn v. (vallás)erkölcsi vétek, hiba elkövetőjévé válik’ ❖ Isten óvjon meg a bűnbeeséstől (1872 Győry Vilmos ford.–Shakespeare C3735, 237) | [Kölcsey] a magyar létforma tartalmát a jó és a rossz, az erények és a bűnök, a bűnbeesések és igazulások változásainak tekinti (1939 Jócsik Lajos CD10) | [sokak szerint] az atombomba feltalálása után a „génsebészet” világszerte komoly vitákat kavaró molekuláris forradalma volt a tudomány második bűnbeesése (1999 Természet Világa CD50).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bűnbeesés főnév 4B
1. (Vall)
〈a zsidó és keresztény vallási hagyományban:〉 az isteni parancsolatnak az első emberpár általi vétkes megszegése, az ún. ősbűn, amelynek következménye eredendő ártatlanságuk elvesztése, ill. természetüknek (utódaikra átöröklődő) megromlása
Sündenfall, der: bünbeesés
(1823 Márton József¹)
valami misztikus, velem született szakadás van lelkemben, mely a bűnbeeséstől fogva apáról fiura átöröklődik
(1894 Kóbor Tamás)
[Hamann] ősmivoltunkat idézi vissza elénk, a paradicsomi, a bűnbeesés előtti kort, mikor még olyan volt életünk, mint az angyaloké
(1948 Füst Milán)
A bűn újra meg újra hatalmába keríti az embert és megrontja az Istennel való kapcsolatát, ahogy azt az egész Szentírás, de főleg a bűnbeesés története tanúsítja
(1989 HaagLex. ford.)
2.
az a tény, hogy vki vmely súlyos következményekkel járó bűn v. (vallás)erkölcsi vétek, hiba elkövetőjévé válik
Isten óvjon meg a bűnbeeséstől
(1872 Győry Vilmos ford.Shakespeare)
[Kölcsey] a magyar létforma tartalmát a jó és a rossz, az erények és a bűnök, a bűnbeesések és igazulások változásainak tekinti
(1939 Jócsik Lajos)
[sokak szerint] az atombomba feltalálása után a „génsebészet” világszerte komoly vitákat kavaró molekuláris forradalma volt a tudomány második bűnbeesése
(1999 Természet Világa)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások