ábrázoló mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → ábrázol.

II. mn 1A

1. (Mat) ábrázoló geometria ’az a tudomány, ill. tantárgy, amely térbeli alakzatoknak rajzban való ábrázolásával, valamint térmértani feladatoknak szerkesztéssel történő megoldásával foglalkozik’ ❖ az ábrázoló geometria, szerkesztő szabadkézi s térképrajz […] rendes tanára (1894 Magyar írók élete CD27) | az analízis a logikus gondolkodást, az ábrázoló geometria a térszemléletet kellőképpen kifejleszti (1984 Terplán Zénó CD30) ábrázoló mértan ’ua.’ ❖ az ábrázoló mértant csokoládé-szeletekkel illusztrálta előtte (1889 Iványi Ödön 8201003, 148) | munkakörének megszűnte után [Debreczeni László] ábrázoló mértant és távlattant tanított nyugdíjazásáig (1977 NéprajziLex. CD47).

2. ábrázoló mesterség ’ábrázoló művészet’ ❖ az ábrázoló és épít mesterségre való tanítását ez oskolabéli esztendővel el-kezdi (1781 Magyar Hírmondó C0269, 699) | A’ rythmus […] a’ beſzéllö mesterségekben numerusnak, a’ poézisban a’ sillabák’ mértékének, vagy metrumnak, az ábrázoló mesterségekben evrytmiának, a’ tántzban paſznak, avagy tántzlépésnek, a’ musikában pedig taktusnak mondatik (1791 Verseghy Ferenc 7373033, V) ábrázoló művészet (Műv) ’a valóságot síkban v. térben megjelenítő, tükröző képzőművészet’ ❖ [a ravennai San Vitale-templom mozaikképei] jellemző példái a bizánci ábrázoló művészet sajátos stílusának (1911 RévaiNagyLex. C5699, 364) | [a 15. századi textíliákon] a minták erősen stilizált keleti ősformák […] hatása alatt állanak és úgyszólván tökéletesen függetlenek az építészetben és az ábrázoló művészetekben szokásos elemektől (1939 Magyar művelődéstörténet CD43) | A második parancsolat mindenféle ábrázoló művészetet megtiltott […], ezért a festészet és szobrászat Izráelben úgyszólván teljesen ismeretlen volt (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209).

III. fn 1A (Isk, biz)

’ábrázoló geometria mint tantárgy, ill. e tantárgyból feladott lecke’ ❖ Átnéztem a történelmet és megcsináltam az ábrázolót (1916 Karinthy Frigyes 9309005, 103) | Matematikából, fizikából, ábrázolóból, oroszból korrepetál műegyetemi hallgató (1958 Népszabadság nov. 30. C1499, 14).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

ábrázoló melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévábrázol
II. melléknév 1A
1. (Mat)
(csak szókapcsolatban)
ábrázoló geometria
az a tudomány, ill. tantárgy, amely térbeli alakzatoknak rajzban való ábrázolásával, valamint térmértani feladatoknak szerkesztéssel történő megoldásával foglalkozik
az ábrázoló geometria, szerkesztő szabadkézi s térképrajz […] rendes tanára
(1894 Magyar írók élete)
az analízis a logikus gondolkodást, az ábrázoló geometria a térszemléletet kellőképpen kifejleszti
(1984 Terplán Zénó)
ábrázoló mértan
ua.
az ábrázoló mértant csokoládé-szeletekkel illusztrálta előtte
(1889 Iványi Ödön)
munkakörének megszűnte után [Debreczeni László] ábrázoló mértant és távlattant tanított nyugdíjazásáig
(1977 NéprajziLex.)
2.
(csak szókapcsolatban)
ábrázoló mesterség
az ábrázoló és épít mesterségre való tanítását ez oskolabéli esztendővel el-kezdi
(1781 Magyar Hírmondó)
A’ rythmus […] a’ beſzéllö mesterségekben numerusnak, a’ poézisban a’ sillabák’ mértékének, vagy metrumnak, az ábrázoló mesterségekben evrytmiának, a’ tántzban paſznak, avagy tántzlépésnek, a’ musikában pedig taktusnak mondatik
(1791 Verseghy Ferenc)
ábrázoló művészet (Műv)
a valóságot síkban v. térben megjelenítő, tükröző képzőművészet
[a ravennai San Vitale-templom mozaikképei] jellemző példái a bizánci ábrázoló művészet sajátos stílusának
(1911 RévaiNagyLex.)
[a 15. századi textíliákon] a minták erősen stilizált keleti ősformák […] hatása alatt állanak és úgyszólván tökéletesen függetlenek az építészetben és az ábrázoló művészetekben szokásos elemektől
(1939 Magyar művelődéstörténet)
A második parancsolat mindenféle ábrázoló művészetet megtiltott […], ezért a festészet és szobrászat Izráelben úgyszólván teljesen ismeretlen volt
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
III. főnév 1A (Isk, biz)
ábrázoló geometria mint tantárgy, ill. e tantárgyból feladott lecke
Átnéztem a történelmet és megcsináltam az ábrázolót
(1916 Karinthy Frigyes)
Matematikából, fizikából, ábrázolóból, oroszból korrepetál műegyetemi hallgató
(1958 Népszabadság nov. 30.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások