cigája fn 6Acigara (rég)

1. (jelzőként is) (nyj/Áll) ’Kis-Ázsiából származó, 40–80 kilogramm tömegű, fekete fejű és lábú juh(fajta), amelynek fehér gyapja fekete, ill. barna szálakkal tűzdelt’ ❖ bőr párja, borjué 2 ft. 24 kr.–4 f., birkáé 1 f. 15 kr.–1 f. 40 kr., zigaráé 2 f. 12 kr.–3 f. (1841 Pesti Hírlap CD61) | Bosznia és Herczegovina juha az Ázsia legnagyobb s Európa egy részében is elterjedt czigája-juhtól származik (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Őshonosság miatt védelem alá helyezett állatfajták […] Juh: fehér hortobágyi racka, fekete hortobágyi racka, gyimesi racka, cigája (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2. (kissé rég, ritk) ’ezen állat gyapja’ ❖ báránygyapju 50–90 f., bőrről nyirott 40–85 f., timárgyapju 30–40 f., bánsági usztatott zigara 32–45 f. (1841 Pesti Hírlap CD61) | Brassóban hazai gyapjat is mosnak; de leginkább Oláhországból és Beszarábiából jövő finomabb gyapju: az ugynevezett czigája jön itt tisztitás alá (1873 Orbán Balázs CD22) | [az 1840-es években Erdélybe] évente 600-700 tonna gyapjút, főleg cigáját hoztak be (1982 Miskolczy Ambrus C7115, 404).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. ~, cigájajuh

cigája főnév 6A
cigara 6A (rég)
1. (jelzőként is) (nyj/Áll)
Kis-Ázsiából származó, 40–80 kilogramm tömegű, fekete fejű és lábú juh(fajta), amelynek fehér gyapja fekete, ill. barna szálakkal tűzdelt
bőr párja, borjué 2 ft.forint 24 kr.krajcár–4 f.forint, birkáé 1 f.forint 15 kr.krajcár–1 f.forint 40 kr.krajcár, zigaráé 2 f.forint 12 kr.krajcár–3 f.forint
(1841 Pesti Hírlap)
Bosznia és Herczegovina juha az Ázsia legnagyobb s Európa egy részében is elterjedt czigája-juhtól származik
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Őshonosság miatt védelem alá helyezett állatfajták […] Juh: fehér hortobágyi racka, fekete hortobágyi racka, gyimesi racka, cigája
(1995 Magyarország állatvilága)
2. (kissé rég, ritk)
ezen állat gyapja
báránygyapju 50–90 f.forint, bőrről nyirott 40–85 f.forint, timárgyapju 30–40 f.forint, bánsági usztatott zigara 32–45 f.forint
(1841 Pesti Hírlap)
Brassóban hazai gyapjat is mosnak; de leginkább Oláhországból és Beszarábiából jövő finomabb gyapju: az ugynevezett czigája jön itt tisztitás alá
(1873 Orbán Balázs)
[az 1840-es években Erdélybe] évente 600-700 tonna gyapjút, főleg cigáját hoztak be
(1982 Miskolczy Ambrus)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. ~, cigájajuh

Beállítások