csatányos mn 15A (rég)

1. ’erős hatást keltő, csattanós’ ❖ Az ember arra a gondolatra is jöhet, hogy ez valami csatányos ötlet: egy, az utolsó fillérig kiegzekvált [= végrehajtással sújtott] háznál komédiát játszani. Gierig úrtól kitelhetik ilyen (1867 Jókai Mór CD18) | kidolgoztam annak a komédiának a szövegét a legapróbb részletekig s a csatányos befejezésig (1898 Jókai Mór CD18).

2. ’szembetűnő(en), nyilvánvaló(an meggyőző)’ ❖ A dynasztia […] csak a német császárság megnyerése által újíthatá meg, s csatányosabban mint valaha, a maga hatalmának fényét (1865 Horváth Mihály C2139, 75) | Richternek az orvosnőkre vonatkozó nézeteit csatányosan megczáfolja egy egész igen tekintélyes testület felfogása, és még csatányosabban a száz esztendős tapasztalat (1871 Illésy György 8194001, 9) | a midőn a kis [ti. III.] Napóleont a zuluknál cserben hagyta, csatányosan bizonyitá be, hogy a royalisták híve (1893 Jókai Mór C2327, 161).

csatányos melléknév 15A (rég)
1.
erős hatást keltő, csattanós
Az ember arra a gondolatra is jöhet, hogy ez valami csatányos ötlet: egy, az utolsó fillérig kiegzekvált [= végrehajtással sújtott] háznál komédiát játszani. Gierig úrtól kitelhetik ilyen
(1867 Jókai Mór)
kidolgoztam annak a komédiának a szövegét a legapróbb részletekig s a csatányos befejezésig
(1898 Jókai Mór)
2.
szembetűnő(en), nyilvánvaló(an meggyőző)
A dynasztia […] csak a német császárság megnyerése által újíthatá meg, s csatányosabban mint valaha, a maga hatalmának fényét
(1865 Horváth Mihály)
Richternek az orvosnőkre vonatkozó nézeteit csatányosan megczáfolja egy egész igen tekintélyes testület felfogása, és még csatányosabban a száz esztendős tapasztalat
(1871 Illésy György)
a midőn a kis [ti. III.] Napóleont a zuluknál cserben hagyta, csatányosan bizonyitá be, hogy a royalisták híve
(1893 Jókai Mór)

Beállítások