csatolódik tn ige 12acsatlódik (rég)

1. (ritk) ’csat segítségével kapcsolódik, rögzül vmire vmi, ill. 〈személy〉 csattal ellátott ruhába, páncélba öltözik’ ❖ vállairól tigrisbőr lógg le kevélyen, Körme ezüst, mellén csatlódva kapocsra (1823 Czuczor Gergely C1244, 120) | gréci cejtház sötét polcairól lemászó vértekbe csatolódó német (1913 Laczkó Géza CD10) | A lovagló kantárszár vagy gyeplő négyágú. A csikószár a vezetőzablába csatolódik, a feszítőszár pedig két egyforma méretű szíjból áll, és csatlékaival a feszítőzablába csatolják (1991 Magyar néprajz CD47).

2. (rég) ’érzelmi, erkölcsi stb. kötelékkel kapcsolódik, kötődik vmihez, vkihez’ ❖ Ragaszkodj forróan meg-tértt Koronádhoz, Erssebben tsatlódj újúló Hazádhoz (1790 Révai Miklós C1505, 220) | A’ minden jó’ kút-fejéhez tsatolódni, ’s bizony’al tudni, hogy e’ Jótól nem fog el-esni soha: […] Egy’ Léleknek ezen sorsa, ki monddgya, min? (1802 Baróti Szabó Dávid C0821, 112) | Mi kelle akkor egyéb őnekiek [ti. a természet adta javakkal megelégedett embereknek,] hogy a’ legédesbb kötelékek által csatlódjanak egymáshoz mint szépség, jámborság és szeretet? (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 13).

3. ’Csatlakozik.’

3a. (rég) ’〈vhova haladó személy, csoport, állat, jármű stb. mellé〉 társulva vele v. velük együtt kezd menni, haladni vki, vmi’ ❖ Vréde lovassával kívántt tsatlódni Spejernél (1815 Perecsényi Nagy László C3469, 75) | Itt lessük, míg a Kazarok csatlódva Lebedhez Túl, és innen ers haddal ránk üssenek eggyütt? (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 89) | [Sartoriushoz] három hadihajó ’s egy gőzhajó csatlódott (1832 Jelenkor C0224, 575).

3b. ’〈közös tevékenységbe, mozgalomba stb.〉 bekapcsolódik, részt kezd benne venni, ill. 〈ilyen tevékenységet végző v. vmely eszmét képviselő személyekhez v. vmely közösséghez〉 társul vki, vmi’ ❖ réſzelkedni [=] pártra, réſzre, félre, felekezetre állani, hajlani, tsatolódni (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 69) | a jobb lelkek […] egymást felkeresik, egymáshoz csatlódnak, s így triumphálván az időn s távolságon, barátokká lesznek (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 143) | Flistner, Baronyay és számos, most általam nem nevezhető jeles gyakorló főorvos ujonta hozzánk [ti. az orvosok vándorgyűléséhez] csatlódott (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Ferenc] lelkesülten látszott a legujabb, néha forradalmi irányokhoz csatlódni (1910 Kaffka Margit 9290050, 13) | [1921-ben] a 3. és 4. vegyesdandárok huszárosztályai […] szervezetszerűleg az ezredhez csatolódnak (1962 e. Kubinszky Jenő CD52).

3c. ’〈terület, államigazgatási egység (lakossága) stb.〉 vmely más terület, hatalom stb. fennhatósága alá kerül, ill. vmely más államigazgatási egység részévé válik’ ❖ [Bukovina] azután Gallicziához csatolódott (1818 Batthyány Vince utazása ford. C0890, 110) | [a szászok azt a] tervet sem táplálják talán, hogy Németföld’ valamelly tartományához csatlódván, valamelly külföldi német fejedelem alatt önállásu ’s szabad nemzetkint létezzenek (1843 Wesselényi Miklós 8528008, 203) | új ország csatolódik a koronához (1996 Rácz Árpád CD17).

3d. (ritk) ’〈véleménnyel, javaslattal, ill. azt képviselő személlyel〉 egyetért, és kijelenti, hogy azonos véleményen, állásponton van vele, támogatja’ ❖ nem is szeretvén fejeiket mély gondolkodással fárasztani, egy két híresnek véleményéhez híven csatlódtanak (1833 Kölcsey Ferenc C2800, 140).

3e. ’〈épület, tárgy stb.〉 közvetlenül vmely másik mellett helyezkedik el, kapcsolódik, illeszkedik hozzá’ ❖ a’ gátnak azon pontján szállíták ki embereiket, hol ez az árvizet visszatartóztató gáthoz csatlódik (1833 Jelenkor C0225, 28) | [a külső várfal] a fennebb leirt A-val jelölt körbástyához csatolódik (1870 Orbán Balázs CD22) | az egy főn három arczot láttam! Elől az egyik, vérvörös ábrázat, S a más kettőből, mik két váll-irántan csatlódtak ahhoz […] a jobb felőli sárgásan fehérle (1883 Szász Károly² ford.–Dante C3835, 459) | A Higgs-bozon a tömeghez csatolódik. Ez a nagyon „tudományízű” kijelentés azt takarja, hogy a Higgs a legnagyobb valószínűséggel a lehető legnagyobb tömegű részecskébe bomlik (2000 Természet Világa CD50).

3f. (ritk) ’〈összetevő, elem〉 szorosan kapcsolódik, tartozik vmihez, vhova’ ❖ [a kötetben közreadott ismeretanyaghoz] csatolódik még kétoldalnyi „tudományos” adattáblázat (1998 Természet Világa CD50).

3g. ’〈jelenség, érzés, gondolat vmely másik dologhoz〉 vmilyen összefüggés alapján kapcsolódik, fűződik, összefüggésben van v. összefüggésbe kerül vele’ ❖ az Arkadia ideájához a’ legszebb pásztori életnek képzelhetetlenűl édes festései csatlódnak (1807 Kazinczy Ferenc ford. C2558, 526) | [a hascsikarás] más nyavalyához csatlódva gyötri a’ beteget (1837 Haiszler György C1999, 47) | [a Bethlen-kúriához] nem csak a multból, hanem jelenünkből is kegyeletes emlékek csatolódnak (1870 Orbán Balázs CD22) | képviselőtársunknak a területfejlesztéshez nem igazán csatolódó hozzászólása (1999 Országgyűlési Napló CD62).

ÖU: össze~, vissza~.

Vö. CzF. csatlódik, ~

csatolódik tárgyatlan ige 12a
csatlódik 12a (rég)
1. (ritk)
csat segítségével kapcsolódik, rögzül vmire vmi, ill. 〈személy〉 csattal ellátott ruhába, páncélba öltözik
vállairól tigrisbőr lógg le kevélyen, Körme ezüst, mellén csatlódva kapocsra
(1823 Czuczor Gergely)
gréci cejtház sötét polcairól lemászó vértekbe csatolódó német
(1913 Laczkó Géza)
A lovagló kantárszár vagy gyeplő négyágú. A csikószár a vezetőzablába csatolódik, a feszítőszár pedig két egyforma méretű szíjból áll, és csatlékaival a feszítőzablába csatolják
(1991 Magyar néprajz)
2. (rég)
érzelmi, erkölcsi stb. kötelékkel kapcsolódik, kötődik vmihez, vkihez
Ragaszkodj forróan meg-tértt Koronádhoz, Erssebben tsatlódj újúló Hazádhoz
(1790 Révai Miklós)
A’ minden jó’ kút-fejéhez tsatolódni, ’s bizony’al tudni, hogy e’ Jótól nem fog el-esni soha: […] Egy’ Léleknek ezen sorsa, ki monddgya, min?
(1802 Baróti Szabó Dávid)
Mi kelle akkor egyéb őnekiek [ti. a természet adta javakkal megelégedett embereknek,] hogy a’ legédesbb kötelékek által csatlódjanak egymáshoz mint szépség, jámborság és szeretet?
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
3.
Csatlakozik.
3a. (rég)
〈vhova haladó személy, csoport, állat, jármű stb. mellé〉 társulva vele v. velük együtt kezd menni, haladni vki, vmi
Vréde lovassával kívántt tsatlódni Spejernél
(1815 Perecsényi Nagy László)
Itt lessük, míg a Kazarok csatlódva Lebedhez Túl, és innen ers haddal ránk üssenek eggyütt?
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
[Sartoriushoz] három hadihajó ’s egy gőzhajó csatlódott
(1832 Jelenkor)
3b.
〈közös tevékenységbe, mozgalomba stb.〉 bekapcsolódik, részt kezd benne venni, ill. 〈ilyen tevékenységet végző v. vmely eszmét képviselő személyekhez v. vmely közösséghez〉 társul vki, vmi
réſzelkedni [=] pártra, réſzre, félre, felekezetre állani, hajlani, tsatolódni
(1784 Baróti Szabó Dávid)
a jobb lelkek […] egymást felkeresik, egymáshoz csatlódnak, s így triumphálván az időn s távolságon, barátokká lesznek
(1812 Kazinczy Ferenc)
Flistner, Baronyay és számos, most általam nem nevezhető jeles gyakorló főorvos ujonta hozzánk [ti. az orvosok vándorgyűléséhez] csatlódott
(1842 Pesti Hírlap)
[Ferenc] lelkesülten látszott a legujabb, néha forradalmi irányokhoz csatlódni
(1910 Kaffka Margit)
[1921-ben] a 3. és 4. vegyesdandárok huszárosztályai […] szervezetszerűleg az ezredhez csatolódnak
(1962 e. Kubinszky Jenő)
3c.
〈terület, államigazgatási egység (lakossága) stb.〉 vmely más terület, hatalom stb. fennhatósága alá kerül, ill. vmely más államigazgatási egység részévé válik
[Bukovina] azután Gallicziához csatolódott
(1818 Batthyány Vince utazása ford.)
[a szászok azt a] tervet sem táplálják talán, hogy Németföld’ valamelly tartományához csatlódván, valamelly külföldi német fejedelem alatt önállásu ’s szabad nemzetkint létezzenek
(1843 Wesselényi Miklós)
új ország csatolódik a koronához
(1996 Rácz Árpád)
3d. (ritk)
〈véleménnyel, javaslattal, ill. azt képviselő személlyel〉 egyetért, és kijelenti, hogy azonos véleményen, állásponton van vele, támogatja
nem is szeretvén fejeiket mély gondolkodással fárasztani, egy két híresnek véleményéhez híven csatlódtanak
(1833 Kölcsey Ferenc)
3e.
〈épület, tárgy stb.〉 közvetlenül vmely másik mellett helyezkedik el, kapcsolódik, illeszkedik hozzá
a’ gátnak azon pontján szállíták ki embereiket, hol ez az árvizet visszatartóztató gáthoz csatlódik
(1833 Jelenkor)
[a külső várfal] a fennebb leirt A-val jelölt körbástyához csatolódik
(1870 Orbán Balázs)
az egy főn három arczot láttam! Elől az egyik, vérvörös ábrázat, S a más kettőből, mik két váll-irántan csatlódtak ahhoz […] a jobb felőli sárgásan fehérle
(1883 Szász Károly² ford.Dante)
A Higgs-bozon a tömeghez csatolódik. Ez a nagyon „tudományízű” kijelentés azt takarja, hogy a Higgs a legnagyobb valószínűséggel a lehető legnagyobb tömegű részecskébe bomlik
(2000 Természet Világa)
3f. (ritk)
〈összetevő, elem〉 szorosan kapcsolódik, tartozik vmihez, vhova
[a kötetben közreadott ismeretanyaghoz] csatolódik még kétoldalnyi „tudományos” adattáblázat
(1998 Természet Világa)
3g.
〈jelenség, érzés, gondolat vmely másik dologhoz〉 vmilyen összefüggés alapján kapcsolódik, fűződik, összefüggésben van v. összefüggésbe kerül vele
az Arkadia ideájához a’ legszebb pásztori életnek képzelhetetlenűl édes festései csatlódnak
(1807 Kazinczy Ferenc ford.)
[a hascsikarás] más nyavalyához csatlódva gyötri a’ beteget
(1837 Haiszler György)
[a Bethlen-kúriához] nem csak a multból, hanem jelenünkből is kegyeletes emlékek csatolódnak
(1870 Orbán Balázs)
képviselőtársunknak a területfejlesztéshez nem igazán csatolódó hozzászólása
(1999 Országgyűlési Napló)
ÖU: összecsatolódik, visszacsatolódik
Vö. CzF. csatlódik, ~

Beállítások