abszolutizmus fn 4A8 (Tört)

1. ’zsarnokság, zsarnoki rendszer’ ❖ Sem a nemzeti elszunnyadásnak a bécsi kongresszus utáni idejében 48-ig, sem a vad abszolutizmusnak idejében 50-től 59-ig (1897 Eötvös Károly 8127001, 33).

2. ’〈a késői feudalizmusban:〉 az uralkodó szinte korlátlan hatalmán alapuló monarchikus kormányzati rendszer; önkényuralom’ ❖ törvényeink az abszolutizmust világos szavakkal kárhoztatják (1834 Kölcsey Ferenc 8253053, 110) | Mindazon országokban, melyek Hunniát körülveszik, absolutismus vagy önkény uralkodik, alkotmánynak árnyéka csak Oláhországban van (1846 Táncsics Mihály 8463012, 22) | Ennek a második humanizmusnak fejlődési jelzőkövei a reformáció, az abszolutizmus, a racionalizmus, tetőpontja a liberalizmus (1938 Korunk Szava 2131001, 413) | Az osztrák abszolutizmus életbeléptette Magyarországon az osztrák polgári törvénykönyvet (1959 Világhy Miklós 2056025, 9).

Fr: felvilágosult.

Vö. ÉrtSz.; TESz. abszolút; ÉKsz.; IdSz.

abszolutizmus főnév 4A8 (Tört)
1.
zsarnokság, zsarnoki rendszer
Sem a nemzeti elszunnyadásnak a bécsi kongresszus utáni idejében 48-ig, sem a vad abszolutizmusnak idejében 50-től 59-ig
(1897 Eötvös Károly)
2.
〈a késői feudalizmusban:〉 az uralkodó szinte korlátlan hatalmán alapuló monarchikus kormányzati rendszer; önkényuralom
törvényeink az abszolutizmust világos szavakkal kárhoztatják
(1834 Kölcsey Ferenc)
Mindazon országokban, melyek Hunniát körülveszik, absolutismus vagy önkény uralkodik, alkotmánynak árnyéka csak Oláhországban van
(1846 Táncsics Mihály)
Ennek a második humanizmusnak fejlődési jelzőkövei a reformáció, az abszolutizmus, a racionalizmus, tetőpontja a liberalizmus
(1938 Korunk Szava)
Az osztrák abszolutizmus életbeléptette Magyarországon az osztrák polgári törvénykönyvet
(1959 Világhy Miklós)
Vö. ÉrtSz.; TESz. abszolút; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások