abszolutórium fn 3A

1. (Isk) ’főiskolai, egyetemi végbizonyítvány’ ❖ Klekner Alajos […] jogot hallgatott; 1860. aug. 14. absolutoriumot kapott és gyakornokká neveztetett ki (1899 Magyar írók élete CD27) | Béla, számítóbb és gyakorlatibb jelleméhez híven, rendbe tudta tenni dolgait: kiváltotta az abszolutóriumot, szakvizsgázott, ledoktorált (1972 Várkonyi Nándor 2021054, 1043) | 1996 májusában abszolutóriumot, 1996 júniusában pedig régészdiplomát szerzett (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’vminek a megtörténtét bizonyító (hivatalos) irat; igazolás’ ❖ rendszerint be szokták röviden jelenteni, hogy mindent rendben találtak, s azzal aztán a tanács megkapja az absolutoriumot (1873 Orbán Balázs CD22).

2. (rég, Jog) ’tisztségviselő munkájáról készült jelentés elfogadása, és ezáltal a tisztségviselő felmentése a további felelősség alól, ill. az erről adott hivatalos igazolás; felmentés, felmentvény’ ❖ Meg is kapta az abszolutóriumot és felhatalmazást minden ellenmondás nélkül (1872 Jókai Mór CD18) | itt kell vezekelnem, hogy az absolutoriumot valahogy kiérdemeljem (1882 Tolnai Lajos C4199, 124) | [A többség] megadja neki [ti. Tiszának] az abszolutóriumot, ennyi az egész (1882 Mikszáth Kálmán CD04).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

abszolutórium főnév 3A
1. (Isk)
főiskolai, egyetemi végbizonyítvány
Klekner Alajos […] jogot hallgatott; 1860. aug.augusztus 14. absolutoriumot kapott és gyakornokká neveztetett ki
(1899 Magyar írók élete)
Béla, számítóbb és gyakorlatibb jelleméhez híven, rendbe tudta tenni dolgait: kiváltotta az abszolutóriumot, szakvizsgázott, ledoktorált
(1972 Várkonyi Nándor)
1996 májusában abszolutóriumot, 1996 júniusában pedig régészdiplomát szerzett
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
vminek a megtörténtét bizonyító (hivatalos) irat; igazolás
rendszerint be szokták röviden jelenteni, hogy mindent rendben találtak, s azzal aztán a tanács megkapja az absolutoriumot
(1873 Orbán Balázs)
2. (rég, Jog)
tisztségviselő munkájáról készült jelentés elfogadása, és ezáltal a tisztségviselő felmentése a további felelősség alól, ill. az erről adott hivatalos igazolás; felmentés, felmentvény
Meg is kapta az abszolutóriumot és felhatalmazást minden ellenmondás nélkül
(1872 Jókai Mór)
itt kell vezekelnem, hogy az absolutoriumot valahogy kiérdemeljem
(1882 Tolnai Lajos)
[A többség] megadja neki [ti. Tiszának] az abszolutóriumot, ennyi az egész
(1882 Mikszáth Kálmán)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások