csipetnyi mn és fn 

I. mn 18B4

1. ’olyan mennyiségű 〈por, szemcsés v. szálas anyag〉, amennyit a hüvelyk- és mutatóujj v. másik két ujj hegyével összefoghatunk, felcsíphetünk’ ❖ [a tojást] forró hamura teszik, másik végén kis lyukat csinálnak egy kis fa’ bedugására, mellyel a’ benlévő anyagot kavargatják, hogy egyenlően főjön meg; ez a’ készités egy csipetnyi sóval végeztetik és nehány szem borssal, ’s a’ készitmény igen jó rántotta (1834 Fillértár 8623002, 156) | [az újságfaló] burnótszelencéjét veszi elő s megtiszteli orrát egy-két csipetnyi abrakkal (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | Itt egy csipetnyi gyapot (1882 Jókai Mór CD18) | ízlés szerint só, törött fehér bors, csipetnyi cukor (1990 Frank Júlia CD19).

1a. (túlzó) ’nagyon kevés, ill. csekély mértékű 〈elvont dolog〉’ ❖ az én életem, nem élet, de átok, Egy csipetnyi üdvöt benne nem találok (1878 Boruth Elemér C1170, 96) | Mintha csipetnyi gúny is volna a hanghordozásában (1895 Mikszáth Kálmán 8312008, 44) | Kedves professzorom, ne kéresse magát, – mondta a koronaügyész, egy csipetnyi türelmetlenséggel hangjában (1950 Déry Tibor 9107009, 173) | az aszfalt, a forrósággal telített házfalak tovább ontották a meleget, s csak a budai oldalon tapasztalhattunk csipetnyi enyhülést (1964 Magyar Nemzet júl. 24. C4801, 3).

2. ’kicsi méretű, parányi 〈tárgy, dolog〉’ ❖ minden osztály pontra [= osztópontra] egy tsipetnyi papirost tészen (1819 Hasznos Mulatságok C0180, 378) | Bárminő legyen is a kormányforma, nincs állam e kerek világon, a csipetnyi Monacótól kezdve, a rengeteg Chináig, mely államiságának e signaturáját [= ismertetőjegyét, ti. hadseregének zászlaját és vezényleti nyelvét] nem birná (1860–1863 Kossuth Lajos CD32) | [az arasznyi méretű aranyvárnak] van egy hüvelyknyi magasságú aranykapuja, azt a talián egy csipetnyi acélkulccsal felnyitja (1871 Jókai Mór CD18) | abban az időben nem is volt érdemes rágyujtani egy pipa-dohányra, annyi ajjal-bajjal járt egy csipetnyi lángocska előteremtése (1892 Babay Kálmán C0693, 120) | A napsugarak átbújtak a csipetnyi levélréseken (1984 Soproni Szemle CD52).

II. fn 21B2

’vmiből (vhány) csipet, ill. nagyon kis mennyiség’ ❖ szájába vett kóstolóul egy csipetnyit (1856 Abonyi Lajos C0503, 23) | ekkor előállanak a villások, felkapdosva egy villányi sarat, akár a füsti fecske egy csipetnyit a csőrével, kezdik rakni a falat (1899 Herman Ottó C2082, 37) | Kesernyés és zamatos íz, mint a manduláé, melyben találni egy csipetnyit a leghalálosabb méregből is, a kéksavból (1922 Kosztolányi Dezső CD10) | ruházatát, valamint lakberendezését színezze ebből [ti. a citromsárga színből] egy csipetnyi (1972 Tandori Dezső ford.–Beckett 9703055, 51).

a. (túlzó) ’〈vmely elvont dologból〉 nagyon kis mennyiség, ill. vminek a csekély mértéke, foka’ ❖ Kötelességemnek ismertem Patak [ti. Sárospatak] életéből […] egy csipetnyit közleni, hogy láttassék, miszerint a honfiai kötelesség érzete kebleinkben élő és gyümölcsöző (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Mihelyt egy csipetnyivel több népiesség van valakinek a stílusában, mihelyt öntudatlanból hangsúlyozottá válik, a hatás visszájára fordul (1929 Komlós Aladár CD10) | ha a számlázás kulisszatitkairól többet tudnánk, talán egy csipetnyivel nagyobb megértéssel viseltetnénk a számlát küldők iránt is (1997 Magyar Hírlap CD09).

b. (tárgyraggal, hsz-szerűen) ’kissé, kevéssé, kismértékben’ ❖ a közjóval megterhelt szekeren eddig csipetnyit sem rántott (1847 Vas Gereben C4363, 146) | engem egy csipetnyit sem mulattatott a rongyos nótáival (1877 Paulay Ede ford.–Beaumarchais 8357006, 183) | XXII. János volt az első, ki az elvi követelményekből egy csipetnyit sem engedett és Németországban is legfelsőbb úrként kívánt fellépni (1936 Váczy Péter CD42) | a tojást 1 evőkanál liszttel és 2 evőkanál tejszínnel összehabarom, majd csipetnyit sózom (1997 Frank Júlia CD19).

Vö. ÉrtSz.; TESz. csíp; ÉKsz.

csipetnyi melléknév és főnév
I. melléknév 18B4
1.
olyan mennyiségű 〈por, szemcsés v. szálas anyag〉, amennyit a hüvelyk- és mutatóujj v. másik két ujj hegyével összefoghatunk, felcsíphetünk
[a tojást] forró hamura teszik, másik végén kis lyukat csinálnak egy kis fa’ bedugására, mellyel a’ benlévő anyagot kavargatják, hogy egyenlően főjön meg; ez a’ készités egy csipetnyi sóval végeztetik és nehány szem borssal, ’s a’ készitmény igen jó rántotta
(1834 Fillértár)
[az újságfaló] burnótszelencéjét veszi elő s megtiszteli orrát egy-két csipetnyi abrakkal
(1875 Mikszáth Kálmán)
Itt egy csipetnyi gyapot
(1882 Jókai Mór)
ízlés szerint só, törött fehér bors, csipetnyi cukor
(1990 Frank Júlia)
1a. (túlzó)
nagyon kevés, ill. csekély mértékű 〈elvont dolog〉
az én életem, nem élet, de átok, Egy csipetnyi üdvöt benne nem találok
(1878 Boruth Elemér)
Mintha csipetnyi gúny is volna a hanghordozásában
(1895 Mikszáth Kálmán)
Kedves professzorom, ne kéresse magát, – mondta a koronaügyész, egy csipetnyi türelmetlenséggel hangjában
(1950 Déry Tibor)
az aszfalt, a forrósággal telített házfalak tovább ontották a meleget, s csak a budai oldalon tapasztalhattunk csipetnyi enyhülést
(1964 Magyar Nemzet júl. 24.)
2.
kicsi méretű, parányi 〈tárgy, dolog〉
minden osztály pontra [= osztópontra] egy tsipetnyi papirost tészen
(1819 Hasznos Mulatságok)
Bárminő legyen is a kormányforma, nincs állam e kerek világon, a csipetnyi Monacótól kezdve, a rengeteg Chináig, mely államiságának e signaturáját [= ismertetőjegyét, ti. hadseregének zászlaját és vezényleti nyelvét] nem birná
(1860–1863 Kossuth Lajos)
[az arasznyi méretű aranyvárnak] van egy hüvelyknyi magasságú aranykapuja, azt a talián egy csipetnyi acélkulccsal felnyitja
(1871 Jókai Mór)
abban az időben nem is volt érdemes rágyujtani egy pipa-dohányra, annyi ajjal-bajjal járt egy csipetnyi lángocska előteremtése
(1892 Babay Kálmán)
A napsugarak átbújtak a csipetnyi levélréseken
(1984 Soproni Szemle)
II. főnév 21B2
vmiből (vhány) csipet, ill. nagyon kis mennyiség
szájába vett kóstolóul egy csipetnyit
(1856 Abonyi Lajos)
ekkor előállanak a villások, felkapdosva egy villányi sarat, akár a füsti fecske egy csipetnyit a csőrével, kezdik rakni a falat
(1899 Herman Ottó)
Kesernyés és zamatos íz, mint a manduláé, melyben találni egy csipetnyit a leghalálosabb méregből is, a kéksavból
(1922 Kosztolányi Dezső)
ruházatát, valamint lakberendezését színezze ebből [ti. a citromsárga színből] egy csipetnyi
(1972 Tandori Dezső ford.Beckett)
a. (túlzó)
〈vmely elvont dologból〉 nagyon kis mennyiség, ill. vminek a csekély mértéke, foka
Kötelességemnek ismertem Patak [ti. Sárospatak] életéből […] egy csipetnyit közleni, hogy láttassék, miszerint a honfiai kötelesség érzete kebleinkben élő és gyümölcsöző
(1848 Kossuth Hírlapja)
Mihelyt egy csipetnyivel több népiesség van valakinek a stílusában, mihelyt öntudatlanból hangsúlyozottá válik, a hatás visszájára fordul
(1929 Komlós Aladár)
ha a számlázás kulisszatitkairól többet tudnánk, talán egy csipetnyivel nagyobb megértéssel viseltetnénk a számlát küldők iránt is
(1997 Magyar Hírlap)
b. (tárgyraggal, hsz-szerűen)
kissé, kevéssé, kismértékben
a közjóval megterhelt szekeren eddig csipetnyit sem rántott
(1847 Vas Gereben)
engem egy csipetnyit sem mulattatott a rongyos nótáival
(1877 Paulay Ede ford.Beaumarchais)
XXII. János volt az első, ki az elvi követelményekből egy csipetnyit sem engedett és Németországban is legfelsőbb úrként kívánt fellépni
(1936 Váczy Péter)
a tojást 1 evőkanál liszttel és 2 evőkanál tejszínnel összehabarom, majd csipetnyit sózom
(1997 Frank Júlia)
Vö. ÉrtSz.; TESz. csíp; ÉKsz.

Beállítások