csúfolkodik tn ige 12a (tárgyragos határozóval is) (/irod)

(tréfás) bosszantásból gúnyolódik vkivel, ill. vkin v. vmin’ ❖ Az a’ ſzép ifiu ember […] nem tettzett nékie tſalárdnak: oly valojában beſzéllett elötte, oly nagy igazſágat látott ſzemeiben és ſzavaiban. Tsak éſzre vettem volna, azt mondgya magában, ha tſufolkodott volna velem (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 250) | [E könyv] a’ Pápa és a’ jó erköltsök ellen tsúfolkodik vala (1787 Magyar Kurír C0312, 615) | Szemere Bertalan belügyminiszter gondos frizuráját és Mészáros Lázár ósdi czopfját csufolkodva emlegették (1898 Vadnay Károly 8501005, 178) | rajta csak csúfolkodni lehet, nem érdemel mást. Nem úgy viselkedett, ahogy férfi-emberhez illett volna (1921 Schöpflin Aladár CD10) | [Iskolatársaim] sokat csúfolkodtak velem, mert csepűingben jártam (1954 Szabó Gyula C3634, 375).

a. csúfolkodik vmivel (ritk) ’vkinek a bosszantására, csúfolására vmely, rá rossz fényt vető dolgot emleget’ ❖ Tudni kell, hogy Akakiévics Akaki-nak a köpenyével is sokat csufolkodtak az irodában. Régen megtagadák tisztes „köpeny” nevét, s fölleghajtónak hivták (1861 Arany János C6504, 56) | A nagybányaiak általában lenézéssel Korpavárosnak hívták Felsőbányát. Azonkívül azzal csúfolkodtak, hogy Felsőbányán az árnyékszékek fogadják az idegent, amik úgy rúgnak ki a Zazar-patak partjára, mint valami védőbástyák (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

J: csúfolódik.

Vö. CzF. csúfolkodik · csufolkodik; ÉrtSz.; TESz. csúf; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csúfolkodik tárgyatlan ige 12a (tárgyragos határozóval is) (/irod)
(tréfás) bosszantásból gúnyolódik vkivel, ill. vkin v. vmin
Az a’ ſzép ifiu ember […] nem tettzett nékie tſalárdnak: oly valojában beſzéllett elötte, oly nagy igazſágat látott ſzemeiben és ſzavaiban. Tsak éſzre vettem volna, azt mondgya magában, ha tſufolkodott volna velem
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
[E könyv] a’ Pápa és a’ jó erköltsök ellen tsúfolkodik vala
(1787 Magyar Kurír)
Szemere Bertalan belügyminiszter gondos frizuráját és Mészáros Lázár ósdi czopfját csufolkodva emlegették
(1898 Vadnay Károly)
rajta csak csúfolkodni lehet, nem érdemel mást. Nem úgy viselkedett, ahogy férfi-emberhez illett volna
(1921 Schöpflin Aladár)
[Iskolatársaim] sokat csúfolkodtak velem, mert csepűingben jártam
(1954 Szabó Gyula)
a. csúfolkodik vmivel (ritk)
vkinek a bosszantására, csúfolására vmely, rá rossz fényt vető dolgot emleget
Tudni kell, hogy Akakiévics Akaki-nak a köpenyével is sokat csufolkodtak az irodában. Régen megtagadák tisztes „köpeny” nevét, s fölleghajtónak hivták
(1861 Arany János)
A nagybányaiak általában lenézéssel Korpavárosnak hívták Felsőbányát. Azonkívül azzal csúfolkodtak, hogy Felsőbányán az árnyékszékek fogadják az idegent, amik úgy rúgnak ki a Zazar-patak partjára, mint valami védőbástyák
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
Vö. CzF. csúfolkodik · csufolkodik; ÉrtSz.; TESz. csúf; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások