csúfoló fn 1A (Népr v. Irodt)

’〈kül. a népköltészetben:〉 vmely személyt v. csoportot vmely tulajdonsága, foglalkozása, vallása stb. miatt kigúnyoló, nevetségessé tevő szöveges alkotás, ill. ilyen témájú lírai v. epikus műfaj’ ❖ A külső alakra vonatkozó csúfolókban az alacsony termet, kövérség s a különböző testi hibák és fogyatkozások szerepelnek motívumokként (1927 Szendrey Zsigmond C6938, 34) | A juhászokat és kondásokat a gulyások, csikósok kevesebbre tartották piszkosabb munkájuk miatt. Egy hajdúnánási csúfoló azt mondja: Szívem gulyás, lelkem csikós, szartaposó a juhász (1968 Törő László C7102, 397) | nevezetes Faludy F. [= Ferenc] (Nincsen neve) és Csokonai (Egy fiatal házasulandónak) csúfolója (1998 MagyarNagyLex. C5819, 194) | [A csúfoló] a népköltészetben elsősorban lírai műfaj, de ismeretesek prózai, epikus csúfolók is (amelyek az egymondatos szólásoktól a néhány epizódot tartalmazó falucsúfolókig terjedhetnek) v. rövid, frappáns rigmusok, amelyekben a kigúnyolt személy, tulajdonság, esemény komikussá válik (1998 MagyarNagyLex. C5819, 194).

ÖU: asszony~, falu~, mesterség~, nemzetiség~, vallás~, vénlány~.

csúfoló főnév 1A (Népr v. Irodt)
〈kül. a népköltészetben:〉 vmely személyt v. csoportot vmely tulajdonsága, foglalkozása, vallása stb. miatt kigúnyoló, nevetségessé tevő szöveges alkotás, ill. ilyen témájú lírai v. epikus műfaj
A külső alakra vonatkozó csúfolókban az alacsony termet, kövérség s a különböző testi hibák és fogyatkozások szerepelnek motívumokként
(1927 Szendrey Zsigmond)
A juhászokat és kondásokat a gulyások, csikósok kevesebbre tartották piszkosabb munkájuk miatt. Egy hajdúnánási csúfoló azt mondja: Szívem gulyás, lelkem csikós, szartaposó a juhász
(1968 Törő László)
nevezetes Faludy F. [= Ferenc] (Nincsen neve) és Csokonai (Egy fiatal házasulandónak) csúfolója
(1998 MagyarNagyLex.)
[A csúfoló] a népköltészetben elsősorban lírai műfaj, de ismeretesek prózai, epikus csúfolók is (amelyek az egymondatos szólásoktól a néhány epizódot tartalmazó falucsúfolókig terjedhetnek) v.vagy rövid, frappáns rigmusok, amelyekben a kigúnyolt személy, tulajdonság, esemény komikussá válik
(1998 MagyarNagyLex.)
ÖU: asszonycsúfoló, falucsúfoló, mesterségcsúfoló, nemzetiségcsúfoló, valláscsúfoló, vénlánycsúfoló

Beállítások