csupán partikula 0

1. ’〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét a szomszédos, rendsz. utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva, es. lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉’ ❖ akár melly bizonyitó levelekben fel-tett kúrákkal ditſekednek-is, tſupán klttt hamiſſág (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 572) | mappákat is készítettek, mellyek tsupán az országútakat és azok mellett fekvő helyeket mutatják (1825 Majoros András 8565001, 8) | nekem nem volt egyéb vágyam, csupán világhírű akartam lenni (1924 Juhász Gyula¹ 9284910, 88) | nem csinálok semmi mást, csupán dolgozom (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 63).

1a. (alárendelő összetett mondatban, a főmondati utalószó elhagyásával közvetlenül a mellékmondati ksz előtt) ’〈állítás érvényességét megszorító, pontosító információ kiemelésére〉’ ❖ Nem tsak hogy ſenkinek ſem ártanak, de még a’ ſzenvedett rövidségekrl ſem panaſzkodnak, tsupán hogy leg kisebb közök ſe légyen a’ Biróval (1793 Sándor István 7287047, 529) | Én a kormányban, csupán mivel kormány, vétkes szándékokat nem teszek föl (1846 Eötvös József 8126041, 568) | Milyen nehéz hallgatni néha éji órán a váratlan megvilágosodásról – csupán mert a másik három aluszik (1964 Cseres Tibor 9088001, 80) | nem teszel mást, csupán amit emberi kötelességednek érzel (1985 Grendel Lajos 1060004, 427).

1b. (hátravetve) ’〈az állítás érvényességét az előtte álló (szerkezetes) mondatrészre korlátozva〉’ ❖ Mi okon esett vólt a’ nép olly ſzertelen dühösſégbe a’ Testrzk ellen, azért e’ tsupán, hogy az Okt. 1. napján tartatott vendégſégben fekete pántlikát kötöttek kalapjaikra (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 438) | lantomon a’ húrok zengnek tsupán szerelmet (1791 Kazinczy Ferenc C2555, 157) | Rossz szokás csupán, nem egyéb, ha irodalmunkat tovább is műveljük (1921 Hatvany Lajos 9229010, 27) | Az örömtől-e vagy a nagy csodától, Jáczint a szívét érezte csupán, ahogy pillanatról pillanatra közeledett Ábra (1948 Tamási Áron 9701015, 57) | az eredményekről némi bizonytalansággal szólhat csupán (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈a várható v. lehetséges egyéb értékekhez képest alacsony érték jelölésére lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉’ ❖ A’ gyalogſág leg-elöſſzör-is, a’ Templom mellett álló tsupán 4 Strázsáknak esett (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 95) | a Saypan szigeten elrejtett kincsekből csupán husz ezer dollárt hoztak el magukkal (1857 Vasárnapi Újság CD56) | árusitás nyilt piacokon is déli 12 óráig legyen-e végezhető, mint ahogy az üzletekben szabad, vagy csupán délelőtt 10 óráig (1903 Zemplén 2117001, 3) | a harmincak nem is voltak harmincan, csupán hárman, vagy ketten, vagy eggyen, vagy még kevesebben (1922 Nagy Lajos 9472009, 62) | Sampras csupán hetedik. Az amerikai azonban most is a vb abszolút esélyese, nyilván feljebb küzdi magát (1995 Magyar Hírlap CD09).

1d. (a nem tagadószó után, rendsz. hozzátoldó kapcsolatos viszonyban hanem v. de ksz-s tagmondat v. mondatrész előtt) ’〈annak jelölésére, hogy a mondat állítása a vele kiemelt elem mellett más elemre is igaz, v. más (még jelentősebb, fontosabb stb.) elem is szerepel a mondatban〉’ ❖ De tudni nem tsupán palásthoz illene, Kurta köntösben-is tanúlni kellene (1789 Mátyási József 7221013, 302) | Nem csupán országos, de egyik legfőbb világkereskedelmi fontosságu vonal ez (1862 Budapesti Szemle 8610001, 119) | Sopron különleges városképi szépségeinek megtartását, fejlesztését a magyar városrendezés és műemlékvédelem nem csupán a város magánügyének, hanem egyenesen országos ügynek tekinti (1956 Csemegi József CD52) | [Hevesynek] alkalma nyílt Einsteint meglepni azzal, hogy hidrogénelektród csakugyan létezik, nem elméleti konstrukció csupán (1998 Palló Gábor CD30).

2. (mellékhangsúllyal) (kissé ritk) ’〈annak jelölésére, hogy az állítás érvényessége az utána következő mondatrészre mint az ismert v. kikövetkeztethető, ill. a lehetséges több hasonló elem közül kiemeltre vonatkozik〉’ ❖ A’ nemes Barkó Magyar Lovas Régementjébl, tsupán magából 11 vagynak, azon emlitett 24. nyerteſeknek ſzáma közzl valók, a’ kik magokat, az ezüſt érdem pénzre méltóvá tették (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 199) | Felszedi a zsákmányt, ami olyan gazdag, Hogy csupán bankóbul lenne három asztag (1851 Arany János CD01) | Hallottam, hogy csupán lónyeregből szedtek vagy száz szekérre valót (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 328) | Már csupán az is nagy teljesítmény lett volna, ha a csontokról felismeri, hogy nagy gyíkok maradványai, s nem másfajta állatoké (1972 Várkonyi Nándor 9758005, 520).

Ö: csak~.

ÖU: csupádon-~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csupa; ÉKsz.; SzT.

csupán partikula 0
1.
〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét a szomszédos, rendsz. utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva, es. lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉
akár melly bizonyitó levelekben fel-tett kúrákkal ditſekednek-is, tſupán klttt hamiſſág
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
mappákat is készítettek, mellyek tsupán az országútakat és azok mellett fekvő helyeket mutatják
(1825 Majoros András)
nekem nem volt egyéb vágyam, csupán világhírű akartam lenni
(1924 Juhász Gyula¹)
nem csinálok semmi mást, csupán dolgozom
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
1a. (alárendelő összetett mondatban, a főmondati utalószó elhagyásával közvetlenül a mellékmondati ksz előtt)
〈állítás érvényességét megszorító, pontosító információ kiemelésére〉
Nem tsak hogy ſenkinek ſem ártanak, de még a’ ſzenvedett rövidségekrl ſem panaſzkodnak, tsupán hogy leg kisebb közök ſe légyen a’ Biróval
(1793 Sándor István)
Én a kormányban, csupán mivel kormány, vétkes szándékokat nem teszek föl
(1846 Eötvös József)
Milyen nehéz hallgatni néha éji órán a váratlan megvilágosodásról – csupán mert a másik három aluszik
(1964 Cseres Tibor)
nem teszel mást, csupán amit emberi kötelességednek érzel
(1985 Grendel Lajos)
1b. (hátravetve)
〈az állítás érvényességét az előtte álló (szerkezetes) mondatrészre korlátozva〉
Mi okon esett vólt a’ nép olly ſzertelen dühösſégbe a’ Testrzk ellen, azért e’ tsupán, hogy az Okt.október 1. napján tartatott vendégſégben fekete pántlikát kötöttek kalapjaikra
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
lantomon a’ húrok zengnek tsupán szerelmet
(1791 Kazinczy Ferenc)
Rossz szokás csupán, nem egyéb, ha irodalmunkat tovább is műveljük
(1921 Hatvany Lajos)
Az örömtől-e vagy a nagy csodától, Jáczint a szívét érezte csupán, ahogy pillanatról pillanatra közeledett Ábra
(1948 Tamási Áron)
az eredményekről némi bizonytalansággal szólhat csupán
(1998 Magyar Hírlap)
1c.
〈a várható v. lehetséges egyéb értékekhez képest alacsony érték jelölésére lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉
A’ gyalogſág leg-elöſſzör-is, a’ Templom mellett álló tsupán 4 Strázsáknak esett
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a Saypan szigeten elrejtett kincsekből csupán husz ezer dollárt hoztak el magukkal
(1857 Vasárnapi Újság)
árusitás nyilt piacokon is déli 12 óráig legyen-e végezhető, mint ahogy az üzletekben szabad, vagy csupán délelőtt 10 óráig
(1903 Zemplén)
a harmincak nem is voltak harmincan, csupán hárman, vagy ketten, vagy eggyen, vagy még kevesebben
(1922 Nagy Lajos)
Sampras csupán hetedik. Az amerikai azonban most is a vbvilágbajnokság abszolút esélyese, nyilván feljebb küzdi magát
(1995 Magyar Hírlap)
1d. (a nem tagadószó után, rendsz. hozzátoldó kapcsolatos viszonyban hanem v. de ksz-s tagmondat v. mondatrész előtt)
〈annak jelölésére, hogy a mondat állítása a vele kiemelt elem mellett más elemre is igaz, v. más (még jelentősebb, fontosabb stb.) elem is szerepel a mondatban〉
De tudni nem tsupán palásthoz illene, Kurta köntösben-is tanúlni kellene
(1789 Mátyási József)
Nem csupán országos, de egyik legfőbb világkereskedelmi fontosságu vonal ez
(1862 Budapesti Szemle)
Sopron különleges városképi szépségeinek megtartását, fejlesztését a magyar városrendezés és műemlékvédelem nem csupán a város magánügyének, hanem egyenesen országos ügynek tekinti
(1956 Csemegi József)
[Hevesynek] alkalma nyílt Einsteint meglepni azzal, hogy hidrogénelektród csakugyan létezik, nem elméleti konstrukció csupán
(1998 Palló Gábor)
2. (mellékhangsúllyal) (kissé ritk)
〈annak jelölésére, hogy az állítás érvényessége az utána következő mondatrészre mint az ismert v. kikövetkeztethető, ill. a lehetséges több hasonló elem közül kiemeltre vonatkozik〉
A’ nemes Barkó Magyar Lovas Régementjébl, tsupán magából 11 vagynak, azon emlitett 24. nyerteſeknek ſzáma közzl valók, a’ kik magokat, az ezüſt érdem pénzre méltóvá tették
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Felszedi a zsákmányt, ami olyan gazdag, Hogy csupán bankóbul lenne három asztag
(1851 Arany János)
Hallottam, hogy csupán lónyeregből szedtek vagy száz szekérre valót
(1901 Gárdonyi Géza)
Már csupán az is nagy teljesítmény lett volna, ha a csontokról felismeri, hogy nagy gyíkok maradványai, s nem másfajta állatoké
(1972 Várkonyi Nándor)
ÖU: csupádon-csupán
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csupa; ÉKsz.; SzT.

Beállítások