dadaista mn és fn 6A (kül. Műv v. Irodt)

I. mn

’a dadaizmushoz tartozó, azt követő 〈művész(i irányzat, mozgalom)〉’ ❖ Kassák époly kevéssé volt futurista, dadaista, vagy konstruktivista, mint akármelyik más „izmus” hive (1924 Gáspár Endre 9175001, 34) | [a Güell] park híres padját a dadaista festők kollázsaival hozzák kapcsolatba, bár időben megelőzte azokat (1984 Moravánszky Ákos 1112004, 26) | [Illyés Gyula] Párizsban dadaista és szürrealista művészekkel tartott kapcsolatot: Tzarával, Crevellel, Eluard-ral, Aragonnal, Cocteau-val (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | [a Hugo Ball által] alapított Cabaret Voltaire (Zürichben, Lenin lakása közelében) afféle kirepítő fészke és mindvégig hatékony modellje volt a dadaista mozgalomnak (1998 Új Könyvek CD29).

a. ’a dadaizmusra, ill. annak követőire jellemző 〈művészi látásmód, beállítottság〉’ ❖ mit fejez ki a dadaista lelkiállapot, mely a logika, a törvények, a fejlődés s az emberi szemlélődés formáinak tagadásából keletkezett (1921 Déry Tibor CD10) | [az 1920-as évek elején] Kassákék programjára […] mindinkább a kiábrándult dadaista szemlélet nyomta rá bélyegét (1972 Kocsis Rózsa 2018004, 324).

b. ’a dadaizmus jegyében születő, azt képviselő, ill. annak jegyeit viselő 〈műalkotás, művészi megnyilatkozás stb.〉’ ❖ A dadaizmus a maga romboló grimaszával egy időre érthetően magával vonja Kassák érdeklődését, néhány verse dadaista elemeket mutat fel (1924 Gáspár Endre 9175001, 39) | Tristan Tzara már 1920-ban valamelyik dadaista kiáltványban lendülettel propagálja a versnek azt a gyártási eljárását, hogy bármely újságcikk szavait külön-külön ki kell vágni, egy zacskóba rakni, összerázni, a szavakat találomra kivenni, és előre megszabott hosszúságú sorokba leírni (1972 Vas István 9760026, 979) | [a belsőépítészt] a budai Várnegyedben található Cafe Miró berendezésénél a korai Miró szándékoltan naiv, dadaista, máshol Magritte álomszerű, szürrealista festészete […] inspirálta (1997 Lakáskultúra CD39).

II. fn

’a dadaizmus irányzatához tartozó, azt követő művész’ ❖ A zürichi Dada-folyóiratban, melyet Tristan Zara és Janko adnak ki, megvitatják a dadaisták esztétikáját, mely nem csak a költészet lényegét akarja újból meghatározni, hanem minden művészetet meg akar fosztani a régi szabályoktól (1918 Földi Mihály CD10) | A dadaista az életet formálhatatlan, megállíthatatlan és absztrahálhatatlan káosznak nézi (1923 Hevesy Iván CD10) | a dadaisták a „világ értelmetlenségét és káoszát” értelmetlen, céltalan és kaotikus formákkal közvetítik (1972 Kocsis Rózsa 2018004, 328).

Vö. IdSz.

dadaista melléknév és főnév 6A (kül. Műv v. Irodt)
I. melléknév
a dadaizmushoz tartozó, azt követő 〈művész(i irányzat, mozgalom)
Kassák époly kevéssé volt futurista, dadaista, vagy konstruktivista, mint akármelyik más „izmus” hive
(1924 Gáspár Endre)
[a Güell] park híres padját a dadaista festők kollázsaival hozzák kapcsolatba, bár időben megelőzte azokat
(1984 Moravánszky Ákos)
[Illyés Gyula] Párizsban dadaista és szürrealista művészekkel tartott kapcsolatot: Tzarával, Crevellel, Eluard-ral, Aragonnal, Cocteau-val
(1993 A magyarság kézikönyve)
[a Hugo Ball által] alapított Cabaret Voltaire (Zürichben, Lenin lakása közelében) afféle kirepítő fészke és mindvégig hatékony modellje volt a dadaista mozgalomnak
(1998 Új Könyvek)
a.
a dadaizmusra, ill. annak követőire jellemző 〈művészi látásmód, beállítottság〉
mit fejez ki a dadaista lelkiállapot, mely a logika, a törvények, a fejlődés s az emberi szemlélődés formáinak tagadásából keletkezett
(1921 Déry Tibor)
[az 1920-as évek elején] Kassákék programjára […] mindinkább a kiábrándult dadaista szemlélet nyomta rá bélyegét
(1972 Kocsis Rózsa)
b.
a dadaizmus jegyében születő, azt képviselő, ill. annak jegyeit viselő 〈műalkotás, művészi megnyilatkozás stb.〉
A dadaizmus a maga romboló grimaszával egy időre érthetően magával vonja Kassák érdeklődését, néhány verse dadaista elemeket mutat fel
(1924 Gáspár Endre)
Tristan Tzara már 1920-ban valamelyik dadaista kiáltványban lendülettel propagálja a versnek azt a gyártási eljárását, hogy bármely újságcikk szavait külön-külön ki kell vágni, egy zacskóba rakni, összerázni, a szavakat találomra kivenni, és előre megszabott hosszúságú sorokba leírni
(1972 Vas István)
[a belsőépítészt] a budai Várnegyedben található Cafe Miró berendezésénél a korai Miró szándékoltan naiv, dadaista, máshol Magritte álomszerű, szürrealista festészete […] inspirálta
(1997 Lakáskultúra)
II. főnév
a dadaizmus irányzatához tartozó, azt követő művész
A zürichi Dada-folyóiratban, melyet Tristan Zara és Janko adnak ki, megvitatják a dadaisták esztétikáját, mely nem csak a költészet lényegét akarja újból meghatározni, hanem minden művészetet meg akar fosztani a régi szabályoktól
(1918 Földi Mihály)
A dadaista az életet formálhatatlan, megállíthatatlan és absztrahálhatatlan káosznak nézi
(1923 Hevesy Iván)
a dadaisták a „világ értelmetlenségét és káoszát” értelmetlen, céltalan és kaotikus formákkal közvetítik
(1972 Kocsis Rózsa)
Vö. IdSz.

Beállítások