dadogás fn 4A

1. ’a dadog igével kifejezett cselekvés’ ❖ A’ dadogás, az examenen való rettegés, a’ betegség, melly a’ lelket is elgyengíti, azt cselekedték, hogy őtet a’ szentenczia csaknem bolondnak declarálja (1795 Kazinczy Ferenc C2555, 414).

2. ’〈beszédhibaként is:〉 az a beszéd(mód), amikor a beszélő a beszédritmus (alkalomszerű) zavara miatt a szavak vmelyik, rendsz. első hangját v. szótagját, olykor az egyes szavakat akadozva, egyszer v. többször megismételve mondja’ ❖ [A börtönben megbetegedett Aszalay János] olly dadogásra szoktatta magát, hogy kevés idő múlva Szirmay Ádámot is felül fogja haladni (1795 Kazinczy Ferenc C2555, 414) | A polgári kötelesség érzete az, a mi a dadogó Demosthenesből szónokot csinált; […] a dadogást kelle legyőznie, miszerint a polgári kötelesség ösztönének megfelelhessen (1881 Kossuth Lajos CD32) | [a Budapesti Hírlap szerkesztőségéből] a nyitott ablakon át kihallatszott Tóth Béla dadogása és a méltatlanul elfelejtett, nagyszerű Rákosi Viktor zengő baritonja (1921 Krúdy Gyula CD54) | [a pszichés eredetű betegségek közé] soroljuk a többnyire lelki sérülések sorozata által létrejött mimikai izomcsoportgörcsöt, a „tik”-jelenséget éppen úgy, mint a dadogást (1965 György Júlia 1062002, 86).

3. (átv is) ’〈zavar, bizonytalanság stb. miatt〉 alig érthető, akadozó, összefüggéstelen beszéd, megnyilatkozás’ ❖ gutaütés érte Kinisit, mely miatt kiváltt beſzéde ’s nyelve úgy meghibázott, hogy utóljára dadogását érteni nem lehetett (1802 e. Budai Ferenc 7060008, 472) | Elkezdé aztán a német [magyarul] mondókáját, De nem értettem jól tördelt dadogását (1850 Sárosi Gyula 8404047, 202) | Mozart szövegírójának esetlen dadogását olyan zenével illusztrálta, mely a Romeó és Júlia erkélyjelenete és a Trisztán és Izolda néhány részlete mellett talán az egyetlen méltó megszólalása a szerelem üdvözítő és megváltó csudájának (1914 Feleky Géza CD10) | A Kandúr felelni akart valamit [Pinocchiónak], de csak zavaros dadogás lett belőle (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 65).

4. (kissé rég, átv is) ’a beszédtanulás kezdetén levő kisgyermektől származó beszéd, ill. rá jellemző beszédmód’ ❖ a francziáknál valameddig 14-dik Lajos a franczia játékszínt pártfogása alá nem vette, a franczia dramaturgia csak hebegett, mint Garnier és Hardy gyermeki dadogásaiból látjuk (1838 Kossuth Lajos CD32) | ezen örök igazságot már a’ dadogást elhagyott gyermek ajkai is rebegik (1841 Pesti Hírlap CD61) | [az orosz] irodalom nem az ébredezés gyermeki dadogása, hanem valami megérett, önálló, tapasztalati termék (1922 Szabó Endre CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.

dadogás főnév 4A
1.
a dadog igével kifejezett cselekvés
A’ dadogás, az examenen való rettegés, a’ betegség, melly a’ lelket is elgyengíti, azt cselekedték, hogy őtet a’ szentenczia csaknem bolondnak declarálja
(1795 Kazinczy Ferenc)
2.
〈beszédhibaként is:〉 az a beszéd(mód), amikor a beszélő a beszédritmus (alkalomszerű) zavara miatt a szavak vmelyik, rendsz. első hangját v. szótagját, olykor az egyes szavakat akadozva, egyszer v. többször megismételve mondja
[A börtönben megbetegedett Aszalay János] olly dadogásra szoktatta magát, hogy kevés idő múlva Szirmay Ádámot is felül fogja haladni
(1795 Kazinczy Ferenc)
A polgári kötelesség érzete az, a mi a dadogó Demosthenesből szónokot csinált; […] a dadogást kelle legyőznie, miszerint a polgári kötelesség ösztönének megfelelhessen
(1881 Kossuth Lajos)
[a Budapesti Hírlap szerkesztőségéből] a nyitott ablakon át kihallatszott Tóth Béla dadogása és a méltatlanul elfelejtett, nagyszerű Rákosi Viktor zengő baritonja
(1921 Krúdy Gyula)
[a pszichés eredetű betegségek közé] soroljuk a többnyire lelki sérülések sorozata által létrejött mimikai izomcsoportgörcsöt, a „tik”-jelenséget éppen úgy, mint a dadogást
(1965 György Júlia)
3. (átv is)
〈zavar, bizonytalanság stb. miatt〉 alig érthető, akadozó, összefüggéstelen beszéd, megnyilatkozás
gutaütés érte Kinisit, mely miatt kiváltt beſzéde ’s nyelve úgy meghibázott, hogy utóljára dadogását érteni nem lehetett
(1802 e. Budai Ferenc)
Elkezdé aztán a német [magyarul] mondókáját, De nem értettem jól tördelt dadogását
(1850 Sárosi Gyula)
Mozart szövegírójának esetlen dadogását olyan zenével illusztrálta, mely a Romeó és Júlia erkélyjelenete és a Trisztán és Izolda néhány részlete mellett talán az egyetlen méltó megszólalása a szerelem üdvözítő és megváltó csudájának
(1914 Feleky Géza)
A Kandúr felelni akart valamit [Pinocchiónak], de csak zavaros dadogás lett belőle
(1967 Rónay György ford.Collodi)
4. (kissé rég, átv is)
a beszédtanulás kezdetén levő kisgyermektől származó beszéd, ill. rá jellemző beszédmód
a francziáknál valameddig 14-dik Lajos a franczia játékszínt pártfogása alá nem vette, a franczia dramaturgia csak hebegett, mint Garnier és Hardy gyermeki dadogásaiból látjuk
(1838 Kossuth Lajos)
ezen örök igazságot már a’ dadogást elhagyott gyermek ajkai is rebegik
(1841 Pesti Hírlap)
[az orosz] irodalom nem az ébredezés gyermeki dadogása, hanem valami megérett, önálló, tapasztalati termék
(1922 Szabó Endre)
Vö. CzF.; ÉrtSz.

Beállítások