daruláb fn 2A2

1. (ritk) ’〈mesebeli motívumként is:〉 a daru lába’ ❖ e tünemény [ti. a köpönyeges alak], kétes, ha repűl-e, ha jár-e? Nézd darulábait a fövenyúton mártogatódni: S nem tagadod, hogy jár; nézd két fő részre hasonlott Szárnynemü légköpenyét: repülőnek véled azonnal (1845 Arany János CD01) | Első várkastély kacsalábon forog. […] Másik kastély lúdlábon, harmadik darulábon forog (1929 Solymossy Sándor C6940, 135) | állatok (pl. totemállat), esetleg egyes végtagjaik (pl. daruláb) […] ábrái (1982 NéprajziLex. CD47).

2. (rég v. nyj) ’〈olyan növény megnevezéseként, amelynek szára, gyökere stb. jellegzetesen megnyúlt〉’ ❖ Csókaláb v. daruláb (növ.), a Geranium sanguineum L. népies neve (1893 PallasLex. CD02) | Daruláb, több növény magyar neve, így: Cynodon dactylon, Geranium phaeum, Chondrilla juncea (1912 RévaiNagyLex. C5701, 315) | nyúlparéj 1. Chondrilla juncea (aprókatáng, daruláb, erősítőfű, porcogósaláta, szeretetre hajtó fű) (1966 Csapody Vera–Priszter Szaniszló C5201, 139).

3. (rég v. nyj) ’az egyik ilyen növény, az ún. közönséges nyúlparéj fajba (Chondrilla juncea) tartozó évelő gyom gyökerének madárlábhoz hasonló csírahajtása, ill. az abból készült saláta’ ❖ [a növény] gyökere a legkoraibb és legízesebb saláták egyikét, a darulábat (chondrilla) szolgáltatja (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Ecetes saláta-félét csináltak még a turbujkából és darulábból. Mindkettőt csak tavasszal szedték (1937 Borzsák Endre C6877, 452).

Vö. ÉKsz.; ÚMTsz.

daruláb főnév 2A2
1. (ritk)
〈mesebeli motívumként is:〉 a daru lába
e tünemény [ti. a köpönyeges alak], kétes, ha repűl-e, ha jár-e? Nézd darulábait a fövenyúton mártogatódni: S nem tagadod, hogy jár; nézd két fő részre hasonlott Szárnynemü légköpenyét: repülőnek véled azonnal
(1845 Arany János)
Első várkastély kacsalábon forog. […] Másik kastély lúdlábon, harmadik darulábon forog
(1929 Solymossy Sándor)
állatok (pl.például totemállat), esetleg egyes végtagjaik (pl.például daruláb) […] ábrái
(1982 NéprajziLex.)
2. (rég v. nyj)
〈olyan növény megnevezéseként, amelynek szára, gyökere stb. jellegzetesen megnyúlt〉
Csókaláb v.vagy daruláb (növ.növény), a Geranium sanguineum L.Linnaeus népies neve
(1893 PallasLex.)
Daruláb, több növény magyar neve, így: Cynodon dactylon, Geranium phaeum, Chondrilla juncea
(1912 RévaiNagyLex.)
nyúlparéj 1. Chondrilla juncea (aprókatáng, daruláb, erősítőfű, porcogósaláta, szeretetre hajtó fű)
(1966 Csapody Vera–Priszter Szaniszló)
3. (rég v. nyj)
az egyik ilyen növény, az ún. közönséges nyúlparéj fajba (Chondrilla juncea) tartozó évelő gyom gyökerének madárlábhoz hasonló csírahajtása, ill. az abból készült saláta
[a növény] gyökere a legkoraibb és legízesebb saláták egyikét, a darulábat (chondrilla) szolgáltatja
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Ecetes saláta-félét csináltak még a turbujkából és darulábból. Mindkettőt csak tavasszal szedték
(1937 Borzsák Endre)
Vö. ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások