defendál ts ige 1a (rég)

1. (Jog) ’〈bíróság előtt〉 váddal szemben megvéd vkit’ ❖ a Lőrintz família azzal defendálá magát, hogy a procuratornál vadnak az arról [ti. a birtok tulajdonjogáról] való literáléi [= okiratai] (1785 A rendtartó székely falu 7154030, 161) | Criminalis actio erigaltatik [= büntetőper indul] ellenek – ’s csak gondold – itt meg a’ Poëta, Mathemat., Philosophus, minthogy ott Curator, Prokatorjokká [= ügyvédjükké] lesz, ő defendálja, és már látom, hogy perét elfogja veszteni (1809 Sárközy István C2559, 218) | Méltóságos Uram, ha mint bíró látnám, hogy defensát [ti. jogorvoslatot] nem használt, akkor kénytelen volnék kinyilatkoztatni, hogy nem defendálta magát (1839 Kossuth Lajos CD32).

2. (tárgy n. is) (Isk) ’〈tudományos tézist (mint dolgozatot)〉 az opponensi véleményekkel szemben nyilvános szóbeli vizsgán megvéd’ ❖ Szerentsy Jósef, és Dobay Daniel 100. Juridica Thesist defendált most hétfőn az Academiában (1779 Kazinczy Ferenc C4939, 4) | Az enyedi collegiumból jöttem ki 1764-ben, egy kis dissertatiót defendálván (1818 Naláczy József 7240007, 131) | Ha a deák úr egyik vagy másik studiumhoz nem igen nagy kedvet érzett, […] defendált (1861 Frankenburg Adolf C1774, 225).

Vö. SzT. ~, defendálhat, defendáltat

defendál tárgyas ige 1a (rég)
1. (Jog)
〈bíróság előtt〉 váddal szemben megvéd vkit
a Lőrintz família azzal defendálá magát, hogy a procuratornál vadnak az arról [ti. a birtok tulajdonjogáról] való literáléi [= okiratai]
(1785 A rendtartó székely falu)
Criminalis actio erigaltatik [= büntetőper indul] ellenek – ’s csak gondold – itt meg a’ Poëta, Mathemat.matematikus, Philosophus, minthogy ott Curator, Prokatorjokká [= ügyvédjükké] lesz, ő defendálja, és már látom, hogy perét elfogja veszteni
(1809 Sárközy István)
Méltóságos Uram, ha mint bíró látnám, hogy defensát [ti. jogorvoslatot] nem használt, akkor kénytelen volnék kinyilatkoztatni, hogy nem defendálta magát
(1839 Kossuth Lajos)
2. (tárgy n. is) (Isk)
〈tudományos tézist (mint dolgozatot) az opponensi véleményekkel szemben nyilvános szóbeli vizsgán megvéd
Szerentsy Jósef, és Dobay Daniel 100. Juridica Thesist defendált most hétfőn az Academiában
(1779 Kazinczy Ferenc)
Az enyedi collegiumból jöttem ki 1764-ben, egy kis dissertatiót defendálván
(1818 Naláczy József)
Ha a deák úr egyik vagy másik studiumhoz nem igen nagy kedvet érzett, […] defendált
(1861 Frankenburg Adolf)
Vö. SzT. ~, defendálhat, defendáltat

Beállítások