deklaráció fn 1A (vál)

1. (hiv) ’vmely (vezető) személy, testület stb. által tett, az egész közösséget érintő ünnepélyes közlemény, nyilatkozat, ill. vminek ilyen közleményben, nyilatkozatban való kihirdetése, közzététele’ ❖ Még […] a háború declaratiójakkor, jött Török Gradiskáról által egy Magyar Legény (1788 Kazinczy László C2554, 171) | [V. Károly német-római] császárnak a protestansok kivánatára kiadott híres „declaratió”-ja, melyben őket a háborgatások ellen biztosítja (1880 Károlyi Árpád CD57) | [az Írószövetség nevében kiadott nyilatkozatokról nem] tudok mit mondani. Én magam ellene voltam a mindenféle nyilatkozgatásnak és deklarációnak (1957 Veres Péter 2025065, 86) | [1789-ben Rhode Islandet] nem győzte meg a Bill of Rights, az állampolgári jogok szövetségi szintű deklarációjának időközbeni elkészülte sem, és – a tizenhárom régi gyarmat közül egyetlenként – nem mutatott hajlandóságot a csatlakozásra (1997 Képes György CD17).

2. (rég, hiv) ’jogi következményekkel járó hivatalos kijelentés, ill. ezt tartalmazó irat’ ❖ egy kegyelmes válaszú declaratiója […] által Urunk aequivalens satisfactiót [= megfelelő elégtételt] csak ád, mert ha valakinek ártatlanságát bizonyoson által látja, az effélét nem szokta elmulatni (1785 Daniel család újabb adattára 7404007, 375) | [Mata Imre rektor] egy deklarációt ada bé, hogy ő nem akar megmaradni, s így becsülettel mozdult ki hivataljából (1804–1806 Kazinczy Ferenc 7163018, 340) | Deklaráció […] a. m. nyilatkozat, bevallás. A vasutaknak elszállítás végett átadott csomagok tartalmát, ill. az áruk minémüségét, a feladónak pontosan meg kell jelölnie, ill. be kell vallania (1893 PallasLex. CD02) | [Thököly] 1705. szeptember 10-én kelt deklarációjában kijelentette, hogy mint lutheránus akar meghalni. Három nap múlva kiszenvedett (1914 Halász Imre CD10).

3. (pejor is) ’vminek a kijelentése, kimondása, ill. kinyilatkoztatása’ ❖ [elmondtam Lacinak,] hogy meg sem gyanítottam, hogy általam bántathatott volna meg […]. Ezen deklarációm igazságát alkalmasint érzette minden [= mindenki] (1812 Kazinczy Ferenc 7163010, 216) | Ha én minden leányt elvennék, akinek már declaratiót tettem (1879 Jókai Mór CD18) | Az etikatanítás egyik módszertani alapelve a bizonyítás, az argumentáció alkalmazása, s a kinyilatkoztatás, a deklaráció kerülése (1997 PedagógiaiLex. C6809, 423).

Vö. ÉrtSz.; TESz. deklarál; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

deklaráció főnév 1A (vál)
1. (hiv)
vmely (vezető) személy, testület stb. által tett, az egész közösséget érintő ünnepélyes közlemény, nyilatkozat, ill. vminek ilyen közleményben, nyilatkozatban való kihirdetése, közzététele
Még […] a háború declaratiójakkor, jött Török Gradiskáról által egy Magyar Legény
(1788 Kazinczy László)
[V. Károly német-római] császárnak a protestansok kivánatára kiadott híres „declaratió”-ja, melyben őket a háborgatások ellen biztosítja
(1880 Károlyi Árpád)
[az Írószövetség nevében kiadott nyilatkozatokról nem] tudok mit mondani. Én magam ellene voltam a mindenféle nyilatkozgatásnak és deklarációnak
(1957 Veres Péter)
[1789-ben Rhode Islandet] nem győzte meg a Bill of Rights, az állampolgári jogok szövetségi szintű deklarációjának időközbeni elkészülte sem, és – a tizenhárom régi gyarmat közül egyetlenként – nem mutatott hajlandóságot a csatlakozásra
(1997 Képes György)
2. (rég, hiv)
jogi következményekkel járó hivatalos kijelentés, ill. ezt tartalmazó irat
egy kegyelmes válaszú declaratiója […] által Urunk aequivalens satisfactiót [= megfelelő elégtételt] csak ád, mert ha valakinek ártatlanságát bizonyoson által látja, az effélét nem szokta elmulatni
(1785 Daniel család újabb adattára)
[Mata Imre rektor] egy deklarációt ada bé, hogy ő nem akar megmaradni, s így becsülettel mozdult ki hivataljából
(1804–1806 Kazinczy Ferenc)
Deklaráció […] a. m.annyi mint nyilatkozat, bevallás. A vasutaknak elszállítás végett átadott csomagok tartalmát, ill.illetve az áruk minémüségét, a feladónak pontosan meg kell jelölnie, ill.illetve be kell vallania
(1893 PallasLex.)
[Thököly] 1705. szeptember 10-én kelt deklarációjában kijelentette, hogy mint lutheránus akar meghalni. Három nap múlva kiszenvedett
(1914 Halász Imre)
3. (pejor is)
vminek a kijelentése, kimondása, ill. kinyilatkoztatása
[elmondtam Lacinak,] hogy meg sem gyanítottam, hogy általam bántathatott volna meg […]. Ezen deklarációm igazságát alkalmasint érzette minden [= mindenki]
(1812 Kazinczy Ferenc)
Ha én minden leányt elvennék, akinek már declaratiót tettem
(1879 Jókai Mór)
Az etikatanítás egyik módszertani alapelve a bizonyítás, az argumentáció alkalmazása, s a kinyilatkoztatás, a deklaráció kerülése
(1997 PedagógiaiLex.)
Vö. ÉrtSz.; TESz. deklarál; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások