dekoratív mn 12A6

1. (Műv is) ’olyan 〈alkotórész, részlet〉, amely nem szerves, szerkezeti tartozéka vminek, hanem járulékos formai elemként díszít, ékesít vmit, ill. olyan 〈tevékenység, cél stb.〉, amelyre ilyen díszítőelemek alkalmazása a jellemző’ ❖ a bronzot emlékszerü épületek bejáróinál nagyobb tartósság és dekorativ szépítés céljából [alkalmazzák] (1893 PallasLex. CD02) | A czímlapot és a fejléczeket [Fraknói Vilmos Werbőczi-életrajzában] a „Tripartitum” első kiadásának decorativ motivumai alapján Cserna Károly rajzolta (1899 Fraknói Vilmos CD55) | az expresszionista filmekben a kulisszát dekoratív célokra használták fel (1927 Gró Lajos 9196001, 34) | A modern építészet fontos elemei […] a falakat dekoratívan díszítő üvegtáblák (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Műv) ’olyan 〈művészet, stílus stb.〉, amely ilyen elemekben, motívumokban bővelkedik, ill. ilyen stílusban készült 〈műalkotás〉’ ❖ „Peking ostroma” látványosságban a porczellán tornyos város leégetése az igazi decorativ irány (1875 Molnár György C3191, 51) | [Bezerédi Gyula Budapesten] főleg dekorativ szoborműveket készített (1893 PallasLex. CD02) | Debussy jó zenét ír, […] dekoratív zene az övé (1915 Molnár Antal² CD10) | Ez a kissé dekadens és erősen dekoratív ízlésfaj [ti. a zenei rokokó] sok helyen kivirágzik [Csokonai Vitéz Mihály] költészetében (1932 Pintér Jenő CD44) | [Falus Elek] a dekoratív stílusú, papírkötéses, népszerű könyvtípus meghonosítója lett (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1b. (átv is) ’ilyen stílusban alkotó 〈művész〉, ill. rá valló, vele kapcs. 〈tulajdonság〉’ ❖ [az egyik bükkfának] a leveleit rőtbarnára, a másikét aranysárgára változtatta a nagy dekoratív művész: az ősz (1888 Jókai Mór CD18) | dekoratív szobrász (1925 Elek Artúr CD10) | [Rippl-Rónait] dekoratív hajlama a szecesszionisták közé sorolja (1965 Bodnár György CD53).

2. (vál) ’formai szépségével jól ható, környezetével összhangban levő s belőle mégis kiemelkedő, az esztétikai hatást fokozó 〈állat, növény, tárgy stb.〉, ill. erre jellemző 〈megjelenés〉’ ❖ Konstrukciójában több benne [ti. a torockói viseletben] a német, de dekorativ megjelenése mégis magyaros (1909 Malonyay Dezső CD07) | [A kaviárral töltött sárgarépa] rendkívül finom, ugyanakkor igen dekoratív látvány (1991 Frank Júlia CD19) | [a magyar vizsla] intelligens, dekoratív kutya (1995 Magyarország állatvilága CD14) | [A cseresznyeszilva nevű díszfa] piros levelű fajtái dekoratívabbak, kedveltebbek (2000 Lakáskultúra CD39).

2a. ’mutatós, külsejével kellemes hatást keltő 〈személy, kül. nő〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈megjelenés, külső stb.〉’ ❖ [Bródy Sándor] gyakran áll bizonyos dekoratív pozíciókba a fotográfus lencséje elé (1925–1927 Krúdy Gyula CD54) | Ungváry László mint Oberon és Szeleczky Zita mint Titánia szépek, dekoratívek (1937 Schöpflin Aladár CD10) | dekoratív külsejű, magas rangú egyházi személy (1965 Szentkuthy Miklós 9664011, 151) | unalmas ipariskolai tanárság, […] hozzá dekoratív fővárosi feleség (1983 Balla László 1010018, 121).

Sz: dekorativitás.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dekoráció; ÉKsz.; IdSz.

dekoratív melléknév 12A6
1. (Műv is)
olyan 〈alkotórész, részlet〉, amely nem szerves, szerkezeti tartozéka vminek, hanem járulékos formai elemként díszít, ékesít vmit, ill. olyan 〈tevékenység, cél stb.〉, amelyre ilyen díszítőelemek alkalmazása a jellemző
a bronzot emlékszerü épületek bejáróinál nagyobb tartósság és dekorativ szépítés céljából [alkalmazzák]
(1893 PallasLex.)
A czímlapot és a fejléczeket [Fraknói Vilmos Werbőczi-életrajzában] a „Tripartitum” első kiadásának decorativ motivumai alapján Cserna Károly rajzolta
(1899 Fraknói Vilmos)
az expresszionista filmekben a kulisszát dekoratív célokra használták fel
(1927 Gró Lajos)
A modern építészet fontos elemei […] a falakat dekoratívan díszítő üvegtáblák
(1995 Magyar Hírlap)
1a. (Műv)
olyan 〈művészet, stílus stb.〉, amely ilyen elemekben, motívumokban bővelkedik, ill. ilyen stílusban készült 〈műalkotás〉
„Peking ostroma” látványosságban a porczellán tornyos város leégetése az igazi decorativ irány
(1875 Molnár György)
[Bezerédi Gyula Budapesten] főleg dekorativ szoborműveket készített
(1893 PallasLex.)
Debussy jó zenét ír, […] dekoratív zene az övé
(1915 Molnár Antal²)
Ez a kissé dekadens és erősen dekoratív ízlésfaj [ti. a zenei rokokó] sok helyen kivirágzik [Csokonai Vitéz Mihály] költészetében
(1932 Pintér Jenő)
[Falus Elek] a dekoratív stílusú, papírkötéses, népszerű könyvtípus meghonosítója lett
(1993 A magyarság kézikönyve)
1b. (átv is)
ilyen stílusban alkotó 〈művész〉, ill. rá valló, vele kapcs. 〈tulajdonság〉
[az egyik bükkfának] a leveleit rőtbarnára, a másikét aranysárgára változtatta a nagy dekoratív művész: az ősz
(1888 Jókai Mór)
dekoratív szobrász
(1925 Elek Artúr)
[Rippl-Rónait] dekoratív hajlama a szecesszionisták közé sorolja
(1965 Bodnár György)
2. (vál)
formai szépségével jól ható, környezetével összhangban levő s belőle mégis kiemelkedő, az esztétikai hatást fokozó 〈állat, növény, tárgy stb.〉, ill. erre jellemző 〈megjelenés〉
Konstrukciójában több benne [ti. a torockói viseletben] a német, de dekorativ megjelenése mégis magyaros
(1909 Malonyay Dezső)
[A kaviárral töltött sárgarépa] rendkívül finom, ugyanakkor igen dekoratív látvány
(1991 Frank Júlia)
[a magyar vizsla] intelligens, dekoratív kutya
(1995 Magyarország állatvilága)
[A cseresznyeszilva nevű díszfa] piros levelű fajtái dekoratívabbak, kedveltebbek
(2000 Lakáskultúra)
2a.
mutatós, külsejével kellemes hatást keltő 〈személy, kül. nő〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈megjelenés, külső stb.〉
[Bródy Sándor] gyakran áll bizonyos dekoratív pozíciókba a fotográfus lencséje elé
(1925–1927 Krúdy Gyula)
Ungváry László mint Oberon és Szeleczky Zita mint Titánia szépek, dekoratívek
(1937 Schöpflin Aladár)
dekoratív külsejű, magas rangú egyházi személy
(1965 Szentkuthy Miklós)
unalmas ipariskolai tanárság, […] hozzá dekoratív fővárosi feleség
(1983 Balla László)
Sz: dekorativitás
Vö. ÉrtSz.; TESz. dekoráció; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások