dekrétum fn 3A8 (tulajdonnévi előtaggal is) (Tört v. hiv)dekrétom (rég)

’az államhatalom (leg)felsőbb szervei v. vmely egyházi hatalom által kiadott hivatalos rendelkezés, törvény(erejű rendelet), határozat, ill. ezt tartalmazó irat’ ❖ [az] Inſtántziához [= kérelemhez, folyamodványhoz] rekeſztett Decretum (1782 Instanciák csinálásának módja ford. 7505003, b[1r]) | Kornél pápa decretumainak aláirásából (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A [francia] parlament egy decretumot bocsátott ki a clerus ellen (1863 Lauka Gusztáv 8343009, 146) | a választottak kemény utasításokat kaptak, hogy mindenekelőtt a vallásos sérelmek orvoslását és jóvátételét követeljék, nem dekrétommal, hanem a királyi hitlevelek és az alkotmány törvényei értelmében (1900 Széchy Károly CD55) | törvénynek nevezett királyi dekrétumokban (1930 Hóman Bálint CD42) | A zsidó- és pogánykeresztyénekből álló gyülekezetekben az együttélés szabályait az apostoli dekrétum fogalmazta meg (1995 BibliaiLex. CD1207) | A 15–16. században a dekrétum már […] az országgyűlésben képviselt rendek és a központi államhatalom együttes szándékának megnyilvánulása (1996 Mezey Barna CD17) | A Benes-dekrétumok ellenkeznek az uniós joggal (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

dekrétum főnév 3A8 (tulajdonnévi előtaggal is) (Tört v. hiv)
dekrétom 3A8 (rég)
az államhatalom (leg)felsőbb szervei v. vmely egyházi hatalom által kiadott hivatalos rendelkezés, törvény(erejű rendelet), határozat, ill. ezt tartalmazó irat
[az] Inſtántziához [= kérelemhez, folyamodványhoz] rekeſztett Decretum
(1782 Instanciák csinálásának módja ford.)
Kornél pápa decretumainak aláirásából
(1856 Vasárnapi Újság)
A [francia] parlament egy decretumot bocsátott ki a clerus ellen
(1863 Lauka Gusztáv)
a választottak kemény utasításokat kaptak, hogy mindenekelőtt a vallásos sérelmek orvoslását és jóvátételét követeljék, nem dekrétommal, hanem a királyi hitlevelek és az alkotmány törvényei értelmében
(1900 Széchy Károly)
törvénynek nevezett királyi dekrétumokban
(1930 Hóman Bálint)
A zsidó- és pogánykeresztyénekből álló gyülekezetekben az együttélés szabályait az apostoli dekrétum fogalmazta meg
(1995 BibliaiLex.)
A 15–16. században a dekrétum már […] az országgyűlésben képviselt rendek és a központi államhatalom együttes szándékának megnyilvánulása
(1996 Mezey Barna)
A Benes-dekrétumok ellenkeznek az uniós joggal
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások