derülés fn 4B

1. ’a derül igével kifejezett folyamat, történés’ ❖ Nints számok az örvendez Verseknek, melylyeket szül József’ Napjának víg artzával való derlése (1784 Magyar Hírmondó C0272, 184).

2. (rég, átv is) ’fény, világosság’ ❖ az hajnalnak fejéreſen világoskodó arany és piros ſzínü kellemetes derülése már fel-tetſzett (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 30) | [nemzetem] a papságtól mai napig annál erősebb zabolával tartatik a setétségben, mennél szerencsésebben terjed az értelemnek és az igaz hitnek derülése a szomszéd nemzetekre (1790 k. Verseghy Ferenc 7373007, 121) | [Orbai a fegyvereit] tisztítani kezdte leülvén. Elsőbb is kardjára hozott munkája derűlést, Mely mint nagy köd után kitörő nap, régi homályból Úgy emelé ki hegyét, s öldöklő éle világát (1828 Vörösmarty Mihály CD01) | A piruló derülés … fösteni kezdé A menyboltozatot (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 455).

2a. (rég) ’minden tévhittől, előítélettől mentes, racionalista gondolkodás, felvilágosultság, ill. az annak megteremtésére törekvő 18. századi nagy szellemi mozgalom, a felvilágosodás’ ❖ a’ Sabatier Pap Ur, ’s több más egyházi ’s világi tárſai hamiſan fogják a’ Tudományokra, ’s azok által a’ Derlésre, Aufklaerungra, a’ Frantz Orſzági Revolútziót (1796 Sándor István 7287071, 67) | Ez a Pogányságnak ſetétségébl hátra maradtt Vélekedés igen ſokáig tartott a nemzetünknél. Miglen a II József által ſzerzett Derülés azt is nagyobb réſzébl kigyomlálta (1799 Sándor István 7287091, 18) | Az igaz Derülés (az Ész dolgában) a Babonáknak ’s Tévelygéseknek homályit el fogja kergetni (1801 Sokféle C1531, 14).

3. (/Met) ’tiszta, derült, napfényes idő, ill. annak kialakulása’ ❖ itt a hideg és hévség, felleg és derűlés itt nem váltják fel egymást (1793 Kisfaludy Sándor C2697, 176) | Nem dörög mindég az Egek’ haragja, ’s a’ setét ſzélvéſzt ragyogó derlés ſzokta követni (1806 Verseghy Ferenc 8518015, 91) | Már a hét kezdetén erős esőzés volt, mely futólagos derülés után […] a hét végén is tartott (1900 Budapesti Hírlap okt. 21. C0055, 19) | Rövid ideig tartó borulás után valószínű derülés, de szeles, hűvös marad az idő (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065001, 14).

Vö. CzF. derűlés · derülés; ÉrtSz.; ÚMTsz.

derülés főnév 4B
1.
a derül igével kifejezett folyamat, történés
Nints számok az örvendez Verseknek, melylyeket szül József’ Napjának víg artzával való derlése
(1784 Magyar Hírmondó)
2. (rég, átv is)
fény, világosság
az hajnalnak fejéreſen világoskodó arany és piros ſzínü kellemetes derülése már fel-tetſzett
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
[nemzetem] a papságtól mai napig annál erősebb zabolával tartatik a setétségben, mennél szerencsésebben terjed az értelemnek és az igaz hitnek derülése a szomszéd nemzetekre
(1790 k. Verseghy Ferenc)
[Orbai a fegyvereit] tisztítani kezdte leülvén. Elsőbb is kardjára hozott munkája derűlést, Mely mint nagy köd után kitörő nap, régi homályból Úgy emelé ki hegyét, s öldöklő éle világát
(1828 Vörösmarty Mihály)
A piruló derülés … fösteni kezdé A menyboltozatot
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
2a. (rég)
minden tévhittől, előítélettől mentes, racionalista gondolkodás, felvilágosultság, ill. az annak megteremtésére törekvő 18. századi nagy szellemi mozgalom, a felvilágosodás
a’ Sabatier Pap Ur, ’s több más egyházi ’s világi tárſai hamiſan fogják a’ Tudományokra, ’s azok által a’ Derlésre, Aufklaerungra, a’ Frantz Orſzági Revolútziót
(1796 Sándor István)
Ez a Pogányságnak ſetétségébl hátra maradtt Vélekedés igen ſokáig tartott a nemzetünknél. Miglen a II József által ſzerzett Derülés azt is nagyobb réſzébl kigyomlálta
(1799 Sándor István)
Az igaz Derülés (az Ész dolgában) a Babonáknak ’s Tévelygéseknek homályit el fogja kergetni
(1801 Sokféle)
3. (/Met)
tiszta, derült, napfényes idő, ill. annak kialakulása
itt a hideg és hévség, felleg és derűlés itt nem váltják fel egymást
(1793 Kisfaludy Sándor)
Nem dörög mindég az Egek’ haragja, ’s a’ setét ſzélvéſzt ragyogó derlés ſzokta követni
(1806 Verseghy Ferenc)
Már a hét kezdetén erős esőzés volt, mely futólagos derülés után […] a hét végén is tartott
(1900 Budapesti Hírlap okt. 21.)
Rövid ideig tartó borulás után valószínű derülés, de szeles, hűvös marad az idő
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
Vö. CzF. derűlés · derülés; ÉrtSz.; ÚMTsz.

Beállítások