dialógus fn 4A

1. ’két személynek egymással való beszélgetése, társalgása’ ❖ Íme dialógusunk. X. Olvasta, hiszem, Nagysád Kazintzi Marmontelét: úgy e erőlteti, sőt artzúl tsapja némellykor a’ nyelvet? D. Ha tsak fejét el nem üti. X. Azt nem éppen (1808 Dessewffy József C2558, 484) | A szalondarab a jó társaság körében játszó cselekményt ábrázol, melyben […] a finom, szellemes dialogus utánoztatik (1897 PallasLex. CD02) | lassankint intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt (1916 Karinthy Frigyes 9309005, 40) | Faludy a regényben rekonstruál egy dialógust, amely közte és kihallgatója között zajlott az Andrássy út 60-ban (1993 Rév István CD17).

1a. ’〈irodalmi alkotásban, kül. drámai műben, ill. filmben〉 két szereplő beszélgetése v. szópárbaja’ ❖ A’ Galamb dialógusához [ti. Anakreón A galambhoz című művének fordításához] még hozzá nem fogtam (1790 Kazinczy Ferenc C2555, 92) | Schillernek, Gőthének, Leszszingnek társaságbéli Dialogussai legszerentséssebb könnyebbséget szolgáltathatnak arra, [hogy jó társalkodókká váljanak a színházlátogatók] (1809 Benke József 8044002, 29) | az egész színi-előadást egy tót monologus vagy dialogus zárta be (1880 Thaly Kálmán CD57) | boldogult filmíró pályám legnehezebb dialógusai jutottak eszembe (1967 Moldova György 9449007, 64) | Plautus (254–184) […] vérbő dialógusai a mai színpadon is elementáris hatásúak (1997 Vilmos László CD17).

1b. (Irodt) ’párbeszédes alakban írt értekezés, mű, jelenet stb.’ ❖ Diogenesnek Dialógusait […] le-fordítottam (1790 Kazinczy Ferenc C2555, 17) | az általános filozofia mozgalom természete megmagyarázza a dialogus formáját Platonnál (1893 Péterfy Jenő 8363004, 197) | Brandolini egyik politikai dialógusát Mátyás és János és egy firenzei lovag közt játszatja le (1934 Szekfű Gyula CD42) | 1574-ben a vallási türelem szigetén, Erdélyben, Kolozsvárott írta meg Paleologus, a közép-európai antitrinitarizmus [= a szentháromság eszméjét tagadó irányzat] kiemelkedő alakja a Catechesis christiana [= keresztény hitoktatás] című dialógusát (1992 Závodszky Géza CD17).

2. (vál) ’különböző álláspontot képviselő felek megegyezést kereső eszmecseréje, ill. különböző természetű dolgok kölcsönös viszonya, kölcsönhatása’ ❖ [Donnay és Porto-Riche a naturalizmus] igazi értékei közül főleg elhallgatások, halk lelki vibratiók kifejezésére alkalmas dialogusát [vették át] (1911 Lukács György² 9405025, 207) | A filmnek tehát szemben a színpaddal, amely valóság és dialógus az irodalommal, egészen speciális dramaturgiája van (1927 Gró Lajos 9196001, 28) | erkölcsi és anyagi támogatás nélkül elvész a megkezdett munka, kiürül a megtalált kapcsolat, tanítók, alkotók és kutatók dialógusa megszakad (1992 Kárpáti Andrea 2050004, 39).

J: dialóg, párbeszéd.

ÖE: ~részlet.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dialógus főnév 4A
1.
két személynek egymással való beszélgetése, társalgása
Íme dialógusunk. X. Olvasta, hiszem, Nagysád Kazintzi Marmontelét: úgy e erőlteti, sőt artzúl tsapja némellykor a’ nyelvet? D. Ha tsak fejét el nem üti. X. Azt nem éppen
(1808 Dessewffy József)
A szalondarab a jó társaság körében játszó cselekményt ábrázol, melyben […] a finom, szellemes dialogus utánoztatik
(1897 PallasLex.)
lassankint intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt
(1916 Karinthy Frigyes)
Faludy a regényben rekonstruál egy dialógust, amely közte és kihallgatója között zajlott az Andrássy út 60-ban
(1993 Rév István)
1a.
〈irodalmi alkotásban, kül. drámai műben, ill. filmben〉 két szereplő beszélgetése v. szópárbaja
A’ Galamb dialógusához [ti. Anakreón A galambhoz című művének fordításához] még hozzá nem fogtam
(1790 Kazinczy Ferenc)
Schillernek, Gőthének, Leszszingnek társaságbéli Dialogussai legszerentséssebb könnyebbséget szolgáltathatnak arra, [hogy jó társalkodókká váljanak a színházlátogatók]
(1809 Benke József)
az egész színi-előadást egy tót monologus vagy dialogus zárta be
(1880 Thaly Kálmán)
boldogult filmíró pályám legnehezebb dialógusai jutottak eszembe
(1967 Moldova György)
Plautus (254–184) […] vérbő dialógusai a mai színpadon is elementáris hatásúak
(1997 Vilmos László)
1b. (Irodt)
párbeszédes alakban írt értekezés, mű, jelenet stb.
Diogenesnek Dialógusait […] le-fordítottam
(1790 Kazinczy Ferenc)
az általános filozofia mozgalom természete megmagyarázza a dialogus formáját Platonnál
(1893 Péterfy Jenő)
Brandolini egyik politikai dialógusát Mátyás és János és egy firenzei lovag közt játszatja le
(1934 Szekfű Gyula)
1574-ben a vallási türelem szigetén, Erdélyben, Kolozsvárott írta meg Paleologus, a közép-európai antitrinitarizmus [= a szentháromság eszméjét tagadó irányzat] kiemelkedő alakja a Catechesis christiana [= keresztény hitoktatás] című dialógusát
(1992 Závodszky Géza)
2. (vál)
különböző álláspontot képviselő felek megegyezést kereső eszmecseréje, ill. különböző természetű dolgok kölcsönös viszonya, kölcsönhatása
[Donnay és Porto-Riche a naturalizmus] igazi értékei közül főleg elhallgatások, halk lelki vibratiók kifejezésére alkalmas dialogusát [vették át]
(1911 Lukács György²)
A filmnek tehát szemben a színpaddal, amely valóság és dialógus az irodalommal, egészen speciális dramaturgiája van
(1927 Gró Lajos)
erkölcsi és anyagi támogatás nélkül elvész a megkezdett munka, kiürül a megtalált kapcsolat, tanítók, alkotók és kutatók dialógusa megszakad
(1992 Kárpáti Andrea)
ÖE: dialógusrészlet
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások