dicsőségteljes mn 15B (vál)

1. ’rendkívüli elismerést érdemlő, emberi nagyságról, kiválóságról tanúskodó 〈tett, esemény stb.〉’ ❖ lehetetlenség, hogy annyi dicsőségteljes forradalom gyümölcseit elrothaszsza az osztrák ocsmány camarilla (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Mátyás király egyik dicsőségteljes hadi tényének: a Mohamet szultán által a Száva mentén építtetett igen erős Szabács vára ostromának és megvételének elbeszélése (1872 Thaly Kálmán CD57) | dicsőségteljes uralkodásban (1914 Karinthy Frigyes ford.–Swift 9309082, 157) | A gárda – úgy a régi, mint az új – a waterlooi csatatéren kétségkívül dicsőségteljesen véget ért (1941 Bánlaky József CD16).

1a. ’ilyen eseményekben, tettekben gazdag 〈időszak〉’ ❖ Emlékiratok 1848–49-ből. Nemzetünk legújabbkori történelmének e dicsőségteljes éveiből a közelebbi esztendőkben sűrűen jelentek meg naplók, emlékiratok (1869 Századok CD57) | Oly párt, melyet Simonyi Lajos, Szilágyi Dezső, gr. Apponyi Albert, Bánhidy, Chorin, Lukács Béla s ezekhez hasonló államférfiak fognak vezetni, már most is homlokán hordja a siker és dicsőségteljes jövendő bélyegét (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | Varga Domokos olvasmányosan informatív szövege mesél a város előtörténetéről, Budának és várának szerepéről, nagy és kevésbé dicsőségteljes (de építészeti emlékeket maga után hagyó) korszakairól (1996 Új Könyvek CD29).

2. (ritk) ’nagyszerű tetteivel (magának) rendkívüli elismerést, hírnevet szerző, másoknak példaképül szolgáló 〈személy v. csoport〉’ ❖ Görgei a dicsőségteljes sereget megdicséré (1862 Asbóth Lajos C0675, 26) | a fenkölt és dicsőségteljes Szent György lovagot (1933 Füst Milán 9161045, 68).

J: dicsőséges.

dicsőségteljes melléknév 15B (vál)
1.
rendkívüli elismerést érdemlő, emberi nagyságról, kiválóságról tanúskodó 〈tett, esemény stb.〉
lehetetlenség, hogy annyi dicsőségteljes forradalom gyümölcseit elrothaszsza az osztrák ocsmány camarilla
(1848 Kossuth Hírlapja)
Mátyás király egyik dicsőségteljes hadi tényének: a Mohamet szultán által a Száva mentén építtetett igen erős Szabács vára ostromának és megvételének elbeszélése
(1872 Thaly Kálmán)
dicsőségteljes uralkodásban
(1914 Karinthy Frigyes ford.Swift)
A gárda – úgy a régi, mint az új – a waterlooi csatatéren kétségkívül dicsőségteljesen véget ért
(1941 Bánlaky József)
1a.
ilyen eseményekben, tettekben gazdag 〈időszak〉
Emlékiratok 1848–49-ből. Nemzetünk legújabbkori történelmének e dicsőségteljes éveiből a közelebbi esztendőkben sűrűen jelentek meg naplók, emlékiratok
(1869 Századok)
Oly párt, melyet Simonyi Lajos, Szilágyi Dezső, gr.gróf Apponyi Albert, Bánhidy, Chorin, Lukács Béla s ezekhez hasonló államférfiak fognak vezetni, már most is homlokán hordja a siker és dicsőségteljes jövendő bélyegét
(1878 Mikszáth Kálmán)
Varga Domokos olvasmányosan informatív szövege mesél a város előtörténetéről, Budának és várának szerepéről, nagy és kevésbé dicsőségteljes (de építészeti emlékeket maga után hagyó) korszakairól
(1996 Új Könyvek)
2. (ritk)
nagyszerű tetteivel (magának) rendkívüli elismerést, hírnevet szerző, másoknak példaképül szolgáló 〈személy v. csoport〉
Görgei a dicsőségteljes sereget megdicséré
(1862 Asbóth Lajos)
a fenkölt és dicsőségteljes Szent György lovagot
(1933 Füst Milán)

Beállítások