diplomácia fn 6A

1. (Pol is) ’az államok közötti (politikai) kapcsolatok elmélete és gyakorlata, ill. vmely állam (érdekeinek) államközi kapcsolatokban való képviselete’ ❖ A’ politika annya a’ Diplomatiának (1810 Hazai és Külföldi Tudósítások C0194, 92) | Mindenütt káosz van: a finánciális téren, a diplomáciában, az egyházban (1870 Jókai Mór CD18) | A westfali béke (1648) óta […] a francia nyelvet fogadták el az európai diplomácia nyelvéül (1913 Pavel, Constantin CD10) | [A Szovjetunió 1968-ban] ügyes és ravasz diplomáciával hamarosan ha nem is feledtette, de történelemmé tétette Csehszlovákia megszállását (1985 Borbándi Gyula 9811016, 388).

1a. (Pol is) ’ezzel kapcs. intézmények, szervek, ill. az azokban dolgozó személyek összessége’ ❖ ha Konstantinápolynak elfoglalása, a’ diplomatia’ véletlen álomkórsága miatt valaha sikerülhetne (1843 Kemény Zsigmond 8235003, 92) | A diplomáczia kétkedő része csakhamar észrevevé, hogy [Andrássy Gyula külügyminiszter személyében] oly államférfiúval áll szemben, a kit világos felfogás, erős akarat, de e mellett a viszonyok s az eshetőségek higgadt mérlegelése jellemeztek (1891 Akadémiai Értesítő 8601001, 341) | Az egyházi diplomácia tagjai (1991 Magyar reformátusok CD1210).

2. (pejor is) ’〈emberi kapcsolatokban:〉 hajlékonyság, tapintatosság, ill. ügyes ravaszság, kül. ellentétek elsimítására’ ❖ Békétlenkedő hitelezőket senki sem tudott nálánál [ti. Katánghy Jánosnál] nagyobb diplomáciával várakozásra bírni (1896 Mikszáth Kálmán 8312010, 23) | A mindenre képes Fuszulán hamis papírok segítségével becsapja, ingyen szállíttatja el az ölbe rakott fákat. Ábel okossága, diplomáciája már-már csodát tészen Fuszulánnal (1997 Új Könyvek CD29).

Ö: atom~.

ÖU: gazdaság~, sport~.

ÖE: ~történet.

Vö. ÉrtSz.; TESz. diplomatikus; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

diplomácia főnév 6A
1. (Pol is)
az államok közötti (politikai) kapcsolatok elmélete és gyakorlata, ill. vmely állam (érdekeinek) államközi kapcsolatokban való képviselete
A’ politika annya a’ Diplomatiának
(1810 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Mindenütt káosz van: a finánciális téren, a diplomáciában, az egyházban
(1870 Jókai Mór)
A westfali béke (1648) óta […] a francia nyelvet fogadták el az európai diplomácia nyelvéül
(1913 Pavel, Constantin)
[A Szovjetunió 1968-ban] ügyes és ravasz diplomáciával hamarosan ha nem is feledtette, de történelemmé tétette Csehszlovákia megszállását
(1985 Borbándi Gyula)
1a. (Pol is)
ezzel kapcs. intézmények, szervek, ill. az azokban dolgozó személyek összessége
ha Konstantinápolynak elfoglalása, a’ diplomatia’ véletlen álomkórsága miatt valaha sikerülhetne
(1843 Kemény Zsigmond)
A diplomáczia kétkedő része csakhamar észrevevé, hogy [Andrássy Gyula külügyminiszter személyében] oly államférfiúval áll szemben, a kit világos felfogás, erős akarat, de e mellett a viszonyok s az eshetőségek higgadt mérlegelése jellemeztek
(1891 Akadémiai Értesítő)
Az egyházi diplomácia tagjai
(1991 Magyar reformátusok)
2. (pejor is)
〈emberi kapcsolatokban:〉 hajlékonyság, tapintatosság, ill. ügyes ravaszság, kül. ellentétek elsimítására
Békétlenkedő hitelezőket senki sem tudott nálánál [ti. Katánghy Jánosnál] nagyobb diplomáciával várakozásra bírni
(1896 Mikszáth Kálmán)
A mindenre képes Fuszulán hamis papírok segítségével becsapja, ingyen szállíttatja el az ölbe rakott fákat. Ábel okossága, diplomáciája már-már csodát tészen Fuszulánnal
(1997 Új Könyvek)
ÖU: gazdaságdiplomácia, sportdiplomácia
ÖE: diplomáciatörténet
Vö. ÉrtSz.; TESz. diplomatikus; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások