diplomáciai mn 18A

1. ’a diplomácia feladatait ellátó 〈szerv, testület〉, ritk. abban dolgozó 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈tulajdonság, képesség stb.〉’ ❖ a’ Tsászárnénál volt a’ Diplomatiai Test (1811 Hazai és Külföldi Tudósítások C0196, 5) | Victor Emanuel király nem találja conveniensnek [= illőnek] a bécsi udvarnál diplomatiai ügynököt tartani (1893 Kossuth Lajos 8250006, 406) | hat héttel ezelőtt diplomáciai körökben Berlin és Tokio közeli katonai szövetségére számitottak (1939 Független Újság 2126001, 1) | [II. János Pálnak] körútjai során nagyfokú diplomáciai érzékre volt szüksége (1988 Tények könyve CD37) | [Göncz Árpád] fogadást adott a Budapesten akkreditált külföldi diplomáciai képviseletek vezetőinek (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’diplomácia útján történő, diplomaták által végzett v. alkalmazott 〈tevékenység, módszer〉, ill. annak során v. azzal elért 〈eredmény〉, így kialakított 〈viszony, kapcsolat stb.〉’ ❖ a’ portugál kormány minden közlekedését a’ lizbónai franczia consultól megvonta, ’s ez által minden diplomatiai viszonynak a’ két ország között véget vete (1832 Jelenkor C0223, 139) | Többször vállalt […] diplomatiai küldetéseket a szomszéd hatalmasságokhoz (1859 Dózsa Dániel C1436, 79) | Gróf Goluchowski külügyminiszternél tegnap diplomáciai ebéd volt (1900 Budapesti Napló márc. 16. C5243, 5) | egy ország nem szűnik meg létezni attól, hogy diplomáciailag nem ismerik el (1987 Bodor Pál 1019018, 148) | diplomáciai sikerét (1999 Magyar Könyvszemle CD40).

3. ’a diplomácia, ill. a diplomaták működésével, tevékenységével kapcs., ahhoz tartozó, rá vonatk.’ ❖ Költseynek Diplomaciai betsü elő terjesztésére (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a Rákóczi pénzverő házaiban] vert arany- és ezüstpénz […] diplomatiai költségekre […] fordíttatott (1885 Thaly Kálmán 8477003, 30) | Andrássy Gyula maga is III. Napoleon külpolitikai körében végezte el diplomáciai előiskoláját (1902 Hazánk 2107001, 2) | Diplomáciai fronton lassú közeledés tapasztalható a NATO és Oroszország álláspontja között a Belgráddal szemben támasztott követeléseket illetően (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈emberi kapcsolatokban:〉 problémák megoldásához, kül. ellentétek elsimításához szükséges 〈képesség〉, ill. azt alkalmazó 〈tevékenység, módszer〉 v. azzal elért 〈eredmény〉’ ❖ A vendéglős diplomáciai fogáshoz folyamodott (1858 Jókai Mór CD18) | Igazán jőjj el. Még ha dolgod van is, én több diplomátiai tehetséget ösmerek benned, sem hogy ne tudnád dologtalansággá változtatni (1870 Mikszáth Kálmán CD04) | a Laura-ügy bonyolítása se tartozott [Vörösmarty] diplomáciai sikerei közé (1996 Szabó Magda 9630006, 31).

ÖU: sport~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. diplomatikus; ÉKsz.

diplomáciai melléknév 18A
1.
a diplomácia feladatait ellátó 〈szerv, testület〉, ritk. abban dolgozó 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈tulajdonság, képesség stb.〉
a’ Tsászárnénál volt a’ Diplomatiai Test
(1811 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Victor Emanuel király nem találja conveniensnek [= illőnek] a bécsi udvarnál diplomatiai ügynököt tartani
(1893 Kossuth Lajos)
hat héttel ezelőtt diplomáciai körökben Berlin és Tokio közeli katonai szövetségére számitottak
(1939 Független Újság)
[II. János Pálnak] körútjai során nagyfokú diplomáciai érzékre volt szüksége
(1988 Tények könyve)
[Göncz Árpád] fogadást adott a Budapesten akkreditált külföldi diplomáciai képviseletek vezetőinek
(2000 Országgyűlési Napló)
2.
diplomácia útján történő, diplomaták által végzett v. alkalmazott 〈tevékenység, módszer〉, ill. annak során v. azzal elért 〈eredmény〉, így kialakított 〈viszony, kapcsolat stb.〉
a’ portugál kormány minden közlekedését a’ lizbónai franczia consultól megvonta, ’s ez által minden diplomatiai viszonynak a’ két ország között véget vete
(1832 Jelenkor)
Többször vállalt […] diplomatiai küldetéseket a szomszéd hatalmasságokhoz
(1859 Dózsa Dániel)
Gróf Goluchowski külügyminiszternél tegnap diplomáciai ebéd volt
(1900 Budapesti Napló márc. 16.)
egy ország nem szűnik meg létezni attól, hogy diplomáciailag nem ismerik el
(1987 Bodor Pál)
diplomáciai sikerét
(1999 Magyar Könyvszemle)
3.
a diplomácia, ill. a diplomaták működésével, tevékenységével kapcs., ahhoz tartozó, rá vonatk.
Költseynek Diplomaciai betsü elő terjesztésére
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[a Rákóczi pénzverő házaiban] vert arany- és ezüstpénz […] diplomatiai költségekre […] fordíttatott
(1885 Thaly Kálmán)
Andrássy Gyula maga is III. Napoleon külpolitikai körében végezte el diplomáciai előiskoláját
(1902 Hazánk)
Diplomáciai fronton lassú közeledés tapasztalható a NATONorth Atlantic Treaty Organisation ’Észak-atlanti Szerződés Szervezete’ és Oroszország álláspontja között a Belgráddal szemben támasztott követeléseket illetően
(1999 Magyar Hírlap)
4.
〈emberi kapcsolatokban:〉 problémák megoldásához, kül. ellentétek elsimításához szükséges 〈képesség〉, ill. azt alkalmazó 〈tevékenység, módszer〉 v. azzal elért 〈eredmény〉
A vendéglős diplomáciai fogáshoz folyamodott
(1858 Jókai Mór)
Igazán jőjj el. Még ha dolgod van is, én több diplomátiai tehetséget ösmerek benned, sem hogy ne tudnád dologtalansággá változtatni
(1870 Mikszáth Kálmán)
a Laura-ügy bonyolítása se tartozott [Vörösmarty] diplomáciai sikerei közé
(1996 Szabó Magda)
ÖU: sportdiplomáciai
Vö. ÉrtSz.; TESz. diplomatikus; ÉKsz.

Beállítások