diploma fn 6Adifloma (rég, tréf)

1. ’olyan okirat, amelyben az arra illetékes iskolai, rendsz. főiskolai v. egyetemi intézmény igazolja, hogy a megnevezett személy a kívánt szakismereteket elsajátította, és jogosult bizonyos hivatás v. szakma gyakorlására’ ❖ kéri a’ Görög metélök Diplomáját, minek-elötte kezekre bizná a’ beteget (1789 Bécsi Magyar Múzsa C0351, 93) | Azon 360 ifjoncz, kik évenként ezen oskolában oktattatnak, egy közönséges próba tétel után Diplomát nyernek (1835 Némethy József 8333015, 209) | Az ágy fölött az asszony egy cifra, üveg alá rejtett kéményseprői diplomára mutatott (1925 Krúdy Gyula CD54) | éröttségi diplóma kellött a parádéskocsissághon (1930 Kodolányi János CD10) | Az idén már a második szakon osztunk egyetemi diplomát [a Széchenyi István Főiskolán] (1999 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’ezen okirat megszerzése, (le)diplomázás, es. az ahhoz vezető folyamat’ ❖ a szigorlatok s diploma költségei (1852 Bérczy Károly C1038, 169) | Aki egy-egy mai diploma gátversenyét végigfutotta, tapasztalatból tudja, hogy a tudomány csak folytonos átcsoportosítás, ismétlés, adatgyömöszölés árán dagadhatott olyan határtalanra, amilyen (1931 Németh László² 9485027, 62) | [az 1960-as években a francia felsőoktatásban tanulmányaikat megkezdő diákok közül] csak minden negyedik (évi 36 ezer hallgató) jutott el a diplomáig (1998 Takács M. József CD17).

2. (Tört) ’〈a feudalizmusban:〉 birtok, nemesség, jogok stb. adományozásáról kiállított uralkodói oklevél, adománylevél’ ❖ A’ Pargaménás Gróf, Kastélyos Nemesség, Tzímer’ ’s Diplomával ditseked Község [= köznemesség], Hajdant mind Paraſzt vólt (1772 Orczy Lőrinc 7249008, 41) | nyughatatlankodott bádog tokjából a’ már kérgesedni kezdő diflóma (1845 Életképek C0103, 53) | Egy apród lépett […] Korjákhoz és átnyújtott neki […] egy diplomát a nemességről (1901 Mikszáth Kálmán C3120, 141) | [I. Lipót] 1697-ben ünnepélyes diplomát is kiállíttatott, melyben római szent birodalomi grófi címet és kibővített címert adományozott [Teleki Mihály fiainak] (1990 Kóczy T. László CD17).

2a. (hiv)(tudományos) cím, fokozat v. vmely hivatal, tisztség adományozásáról szóló hivatalos okirat’ ❖ A’ Reys-Effendi […] kéſzitteti-ki a’ helytartó Basák’, Sandsiákok’, s más f tiſztek’ diplomáit (1788 Decsy Sámuel C1382, 125) | a’ londoni királyi ásiai társaság tiszteletbeli taggá nevezte őt ki [ti. Abbas Mirzát], és diplomát küldött neki (1834 Garasos Tár 8625003, 85) | Herman [Ottó a Magyar Ornitológiai Központ vezetőjeként] a külföldi madártani egyesületek példájára háromféle oklevelet adott ki, a „rendes megfigyelő”, a „levelező tag” és a „tiszteletbeli tag” diplomáját (1971 Keve András CD30) | Ünnepélyes ceremónia kíséretében ma késő délután veheti át hivatalosan is Pécs városa a világörökséget elismerő diplomát (2001 Magyar Hírlap CD09).

3. (Tört, átv is) ’díszes okirat formájában kiállított uralkodói v. egyházi hatósági rendelet, leirat’ ❖ Ezen Diplómának el-olvaſtatáſa utánn az újonnan válaſztatott Kints-tartó Ur  Excellentziája fel-buzdíttatott ſzívbéli indúlattal a Királyi Kegyelmet hálálá-meg (1783 Magyar Hírmondó C0271, 550) | A’ Pápa Diplómája […], Királyi és Püspöki parantsolatok által, az egéſz Orſzágbann kihírdetődött (1805 Budai Ézsaiás 7059004, 320) | [a] göttingai univerzitásnak felállítására VI. Károly császár 1733. 13-ik január adott diplomát Bécsből (1823 Fogarasi Sámuel 7109009, 231) | A leopoldi diploma értelmében (1691 decz. 4.) Erdélyország megszűnt külön fejedelemség lenni (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | [Erdély] 1860-ban az Októberi Diplomával ugyan visszakapta azt [ti. az autonómiáját], de 1867-ben a kiegyezéssel újra el is veszítette (1990 Lipcsey Ildikó CD17).

4. (rég) ’erkölcsi elismervény v. (érzelmi) elégtételt jelentő bizonyíték’ ❖ Igaz hüségemért ládd mi a’ Diploma (1794 Farkas András C1688, 75) | A múlt postanapon […] volt szerencsém venni Exellentiádtól az én boldogságom diplomáját (1802 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 732) | mint sentimentalitásod diplomáját még egy nagy vizikátort [= kőrisbogárból készült tapaszt] látunk diszleni füled megett (1833 Eötvös József C1585, 9) | Milyen ragyogó diploma lesz nektek az az öntudat, hogy jót cselekedtetek embertársaitokkal (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 2).

Ö: arany~, bölcsész~, gyémánt~, rubin~, vas~.

Fr: vörös.

ÖU: jogász~, közgazdász~, másod~, nemes~.

ÖE: ~feladat, ~hangverseny, ~osztás, ~osztó.

Sz: diplomátlan.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

diploma főnév 6A
difloma 6A (rég, tréf)
1.
olyan okirat, amelyben az arra illetékes iskolai, rendsz. főiskolai v. egyetemi intézmény igazolja, hogy a megnevezett személy a kívánt szakismereteket elsajátította, és jogosult bizonyos hivatás v. szakma gyakorlására
kéri a’ Görög metélök Diplomáját, minek-elötte kezekre bizná a’ beteget
(1789 Bécsi Magyar Múzsa)
Azon 360 ifjoncz, kik évenként ezen oskolában oktattatnak, egy közönséges próba tétel után Diplomát nyernek
(1835 Némethy József)
Az ágy fölött az asszony egy cifra, üveg alá rejtett kéményseprői diplomára mutatott
(1925 Krúdy Gyula)
éröttségi diplóma kellött a parádéskocsissághon
(1930 Kodolányi János)
Az idén már a második szakon osztunk egyetemi diplomát [a Széchenyi István Főiskolán]
(1999 Országgyűlési Napló)
1a.
ezen okirat megszerzése, (le)diplomázás, es. az ahhoz vezető folyamat
a szigorlatok s diploma költségei
(1852 Bérczy Károly)
Aki egy-egy mai diploma gátversenyét végigfutotta, tapasztalatból tudja, hogy a tudomány csak folytonos átcsoportosítás, ismétlés, adatgyömöszölés árán dagadhatott olyan határtalanra, amilyen
(1931 Németh László²)
[az 1960-as években a francia felsőoktatásban tanulmányaikat megkezdő diákok közül] csak minden negyedik (évi 36 ezer hallgató) jutott el a diplomáig
(1998 Takács M. József)
2. (Tört)
〈a feudalizmusban:〉 birtok, nemesség, jogok stb. adományozásáról kiállított uralkodói oklevél, adománylevél
A’ Pargaménás Gróf, Kastélyos Nemesség, Tzímer’ ’s Diplomával ditseked Község [= köznemesség], Hajdant mind Paraſzt vólt
(1772 Orczy Lőrinc)
nyughatatlankodott bádog tokjából a’ már kérgesedni kezdő diflóma
(1845 Életképek)
Egy apród lépett […] Korjákhoz és átnyújtott neki […] egy diplomát a nemességről
(1901 Mikszáth Kálmán)
[I. Lipót] 1697-ben ünnepélyes diplomát is kiállíttatott, melyben római szent birodalomi grófi címet és kibővített címert adományozott [Teleki Mihály fiainak]
(1990 Kóczy T. László)
2a. (hiv)
(tudományos) cím, fokozat v. vmely hivatal, tisztség adományozásáról szóló hivatalos okirat
A’ Reys-Effendi […] kéſzitteti-ki a’ helytartó Basák’, Sandsiákok’, s más f tiſztek’ diplomáit
(1788 Decsy Sámuel)
a’ londoni királyi ásiai társaság tiszteletbeli taggá nevezte őt ki [ti. Abbas Mirzát], és diplomát küldött neki
(1834 Garasos Tár)
Herman [Ottó a Magyar Ornitológiai Központ vezetőjeként] a külföldi madártani egyesületek példájára háromféle oklevelet adott ki, a „rendes megfigyelő”, a „levelező tag” és a „tiszteletbeli tag” diplomáját
(1971 Keve András)
Ünnepélyes ceremónia kíséretében ma késő délután veheti át hivatalosan is Pécs városa a világörökséget elismerő diplomát
(2001 Magyar Hírlap)
3. (Tört, átv is)
díszes okirat formájában kiállított uralkodói v. egyházi hatósági rendelet, leirat
Ezen Diplómának el-olvaſtatáſa utánn az újonnan válaſztatott Kints-tartó Ur  Excellentziája fel-buzdíttatott ſzívbéli indúlattal a Királyi Kegyelmet hálálá-meg
(1783 Magyar Hírmondó)
A’ Pápa Diplómája […], Királyi és Püspöki parantsolatok által, az egéſz Orſzágbann kihírdetődött
(1805 Budai Ézsaiás)
[a] göttingai univerzitásnak felállítására VI. Károly császár 1733. 13-ik január adott diplomát Bécsből
(1823 Fogarasi Sámuel)
A leopoldi diploma értelmében (1691 decz.december 4.) Erdélyország megszűnt külön fejedelemség lenni
(1904 Nagy képes világtörténet)
[Erdély] 1860-ban az Októberi Diplomával ugyan visszakapta azt [ti. az autonómiáját], de 1867-ben a kiegyezéssel újra el is veszítette
(1990 Lipcsey Ildikó)
4. (rég)
erkölcsi elismervény v. (érzelmi) elégtételt jelentő bizonyíték
Igaz hüségemért ládd mi a’ Diploma
(1794 Farkas András)
A múlt postanapon […] volt szerencsém venni Exellentiádtól az én boldogságom diplomáját
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
mint sentimentalitásod diplomáját még egy nagy vizikátort [= kőrisbogárból készült tapaszt] látunk diszleni füled megett
(1833 Eötvös József)
Milyen ragyogó diploma lesz nektek az az öntudat, hogy jót cselekedtetek embertársaitokkal
(1917 Budapesti Hírlap)
Fr: vörös
ÖU: jogászdiploma, közgazdászdiploma, másoddiploma, nemesdiploma
ÖE: diplomafeladat, diplomahangverseny, diplomaosztás, diplomaosztó
Sz: diplomátlan
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások