disputa fn 6A

1. (/kissé vál) ’vmely művészeti, társadalmi, politikai stb. kérdés eldöntésére irányuló, argumentált nézeteket, álláspontokat ütköztető szóbeli vita, es. vitaalkalom, ill. publikált vitairat’ ❖ Helyt adtak [a kapitány] szavának […], végét szakasztották a bölcs disputának (1804 Verseghy Ferenc CD01) | Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpölygéssel, kacskaringós szónoklatokban (1897 Mikszáth Kálmán 8312011, 73) | Nagypál István és Lovászy Márton disputájába, mely a Ponyva és irodalom [című írás] körül kerekedett, nem azért akarok beleszólni, hogy igazságot tegyek köztük. Erre nem is igen van szükség, mert nagyjából egyetértenek; sőt én is egyetértek velük (1941 Nagy Zoltán 2041032, 576) | Az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontjának Antal Z. László vezette kutatócsoportja disputára hívta a szakembereket, a kutatókat és az érdeklődőket (1994 Magyar Hírlap CD09) | Mihályi Gábor vitapartnerének lenni pedig külön megtiszteltetés, akkor is, ha – mint Diktatúrában nincs közvélemény című disputájának (MH, 1999. június 23.) végén írja – nem vár választ (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kissé rég) ’hétköznapi helyzetben zajló(, szenvedélyes hangvételű) veszekedés, vita, perlekedés’ ❖ Nagy lárma és mérges disputa kerekedett nénéim és anyám között (1892 Tolnai Lajos C4212, 10) | Ki tudná nyomról nyomra követni az ilyen egyszerű, falusi nők disputáját, amikor az egyik sértődöttségében mindenáron gyanúba akarja keverni a másikat (1931 Krúdy Gyula CD54) | A tallér a miénk, ebben nincsen disputa (1970 Határ Győző 9227001, 100).

2. (/Tört)(semleges álláspontú személy elnöklete v. felügyelete mellett) vmely tudományos, kül. teológiai v. filozófiai tétel hallgatóság előtt történő megvitatása( kijelölt v. a vita során jelentkező ellenfelekkel)’ ❖ Az ifjak az iskolában és a templomban hittudományi kérdésekről vitatkoznak, ezeken a disputákon olykor Bethlen Gábor fejedelem is megjelenik kíséretével (1931 Pintér Jenő CD44) | Petrus magister ekkor azt kívánta, hogy a sensi érsek idézze meg Bernátot, s ő, Abélard is meg fog ott jelenni. A főpap kijelölte a napot kettejük nyilvános disputájára (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087001, 139) | a nyilvános disputák számára szolgáló díszterem (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2a. (Tört) ’〈a reformáció korában:〉 szóban, es. írásban lefolytatott hitvita’ ❖ az 1561. debreceni[, Melius Péter és Arany Tamás közti] disputa leírása (1928 Szekfű Gyula CD42) | [Melius Péter] János Zsigmond erdélyi fejedelem és udvarnépe jelenlétében Nagyváradon folytatja disputáit Dávid Ferenccel (1930 Pintér Jenő CD44) | Ezt az álláspontját képviselte a lipcsei dispután is (1999 Radó Bálint CD58).

2b. (rég, Isk) ’〈kül. a középkori egyetemeken:〉 oktatók v. a felsőéves diákok által tartott, az érvelés módszerét gyakoroltató v. illusztráló, előírt témára megrendezett vita’ ❖ A tanítás [a középkori egyetemeken] főképen diktálásban állott; a tanulás pedig a leckék lejegyzésében és a betanúltak fölött való disputában (1894 e. Felméri Lajos CD44) | [Szepsi Csombor Márton] az egyetemeket, főiskolákat mindenütt felkeresi, s ha lehet, meghallgat valamilyen előadást vagy disputát, s valamelyik, hírből már ismert tanárnak, tudósnak bemutatkozik (1964 Pirnát Antal CD53) | Balduinus készülő válaszának több részlete […] az elnöklete alatt lezajlott nyilvános egyetemi disputák tézisei közé is bekerült (1987–1988 Holl Béla 2019012, 735).

Vö. ÉrtSz.; TESz. disputál; ÉKsz.; IdSz. disputa · disputáció

disputa főnév 6A
1. (/kissé vál)
vmely művészeti, társadalmi, politikai stb. kérdés eldöntésére irányuló, argumentált nézeteket, álláspontokat ütköztető szóbeli vita, es. vitaalkalom, ill. publikált vitairat
Helyt adtak [a kapitány] szavának […], végét szakasztották a bölcs disputának
(1804 Verseghy Ferenc)
Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpölygéssel, kacskaringós szónoklatokban
(1897 Mikszáth Kálmán)
Nagypál István és Lovászy Márton disputájába, mely a Ponyva és irodalom [című írás] körül kerekedett, nem azért akarok beleszólni, hogy igazságot tegyek köztük. Erre nem is igen van szükség, mert nagyjából egyetértenek; sőt én is egyetértek velük
(1941 Nagy Zoltán)
Az MTAMagyar Tudományos Akadémia Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontjának Antal Z. László vezette kutatócsoportja disputára hívta a szakembereket, a kutatókat és az érdeklődőket
(1994 Magyar Hírlap)
Mihályi Gábor vitapartnerének lenni pedig külön megtiszteltetés, akkor is, ha – mint Diktatúrában nincs közvélemény című disputájának (MHMagyar Hírlap, 1999. június 23.) végén írja – nem vár választ
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (kissé rég)
hétköznapi helyzetben zajló(, szenvedélyes hangvételű) veszekedés, vita, perlekedés
Nagy lárma és mérges disputa kerekedett nénéim és anyám között
(1892 Tolnai Lajos)
Ki tudná nyomról nyomra követni az ilyen egyszerű, falusi nők disputáját, amikor az egyik sértődöttségében mindenáron gyanúba akarja keverni a másikat
(1931 Krúdy Gyula)
A tallér a miénk, ebben nincsen disputa
(1970 Határ Győző)
2. (/Tört)
(semleges álláspontú személy elnöklete v. felügyelete mellett) vmely tudományos, kül. teológiai v. filozófiai tétel hallgatóság előtt történő megvitatása( kijelölt v. a vita során jelentkező ellenfelekkel)
Az ifjak az iskolában és a templomban hittudományi kérdésekről vitatkoznak, ezeken a disputákon olykor Bethlen Gábor fejedelem is megjelenik kíséretével
(1931 Pintér Jenő)
Petrus magister ekkor azt kívánta, hogy a sensi érsek idézze meg Bernátot, s ő, Abélard is meg fog ott jelenni. A főpap kijelölte a napot kettejük nyilvános disputájára
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
a nyilvános disputák számára szolgáló díszterem
(1993 A magyarság kézikönyve)
2a. (Tört)
〈a reformáció korában:〉 szóban, es. írásban lefolytatott hitvita
az 1561. debreceni[, Melius Péter és Arany Tamás közti] disputa leírása
(1928 Szekfű Gyula)
[Melius Péter] János Zsigmond erdélyi fejedelem és udvarnépe jelenlétében Nagyváradon folytatja disputáit Dávid Ferenccel
(1930 Pintér Jenő)
Ezt az álláspontját képviselte a lipcsei dispután is
(1999 Radó Bálint)
2b. (rég, Isk)
〈kül. a középkori egyetemeken:〉 oktatók v. a felsőéves diákok által tartott, az érvelés módszerét gyakoroltató v. illusztráló, előírt témára megrendezett vita
A tanítás [a középkori egyetemeken] főképen diktálásban állott; a tanulás pedig a leckék lejegyzésében és a betanúltak fölött való disputában
(1894 e. Felméri Lajos)
[Szepsi Csombor Márton] az egyetemeket, főiskolákat mindenütt felkeresi, s ha lehet, meghallgat valamilyen előadást vagy disputát, s valamelyik, hírből már ismert tanárnak, tudósnak bemutatkozik
(1964 Pirnát Antal)
Balduinus készülő válaszának több részlete […] az elnöklete alatt lezajlott nyilvános egyetemi disputák tézisei közé is bekerült
(1987–1988 Holl Béla)
Vö. ÉrtSz.; TESz. disputál; ÉKsz.; IdSz. disputa · disputáció

Beállítások