díszmenet fn 3B

1. (átv is) ’ünnepélyes (fel)vonulás, ill. az annak során rendezetten együtt haladó személyek csoportja’ ❖ A díszmenetet betanította Kolosánszky, a szinház tánczmestere (1838 Vörösmarty Mihály C4539, 183) | búcsújáratkor megindult az Istent szolgáló díszmenet, vége-hossza nem volt a pompás zászlóknak (1858 Jókai Mór C2249, 2) | [Augusztus 20-án] az egész díszmenet a helyőrségi templomba vonúl át, a hol a herczegprimás tartja a fényes misét (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Vasárnap az osztályokban gyülekeztünk, s díszmenetben vonultunk át a rendház templomába (1934 Márai Sándor 9421006, 175) | Wesley Clark tábornok szerint a tervezett offenzíva nagy kockázatokkal terhes, mindennek ígérkezik csak „díszmenetnek” nem (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (Kat) ’〈díszszemlén v. ünnepségen, kül. magas rangú elöljáró v. parancsnok előtt:〉 katonai alakzatok által végzett, díszlépésben, fővetéssel való (el)vonulás, ill. az azt végző egység, csapat’ ❖ A’ város végén felállitott taraczkok durrogásai adák a’ szemlére nagy számmal kitódult minden rangú közönségnek tudtára az ujonczok közeledését, kiknek díszmenetét Mihályovics ur által ön embereiből kiállitott ’s nemzeti zászlókkal ékesitett 9 lovas előcsapata vezérlé (1841 Pesti Hírlap CD61) | Defilírozás annyi mint díszmenet, katonai csapatoknak tisztelgés céljából történő elvonulása (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 279) | A szemle, melyre a legjobb magyar csapategységet vonultatták fel, díszmenettel ért véget (1992 Huszár János 2012004, 149).

2a. (Kat) ’az ilyen (el)vonulás során bemutatott szabályos, feszes lépés(mód), díszlépés’ ❖ [az önkéntesek csapata az eskütétel után] nemzeti lobogó alatt, a Rákóczy-induló zene-hullámzatai közepett kir. biztosunknál tisztelgett, honnan diszmenetben ideiglenes tanyájokra, a ref. Tanodába vonult (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | sokkal több időt fordítanak a díszmenetek s játékszerű mozdúlatok begyakorlására, mint a tábori szolgálat elsajátítására (1895 Bárczay Oszkár C0793, 424) | A parancs vétele után az ezred diszmenetben ellépett József királyi herceg előtt (1927 Budapesti Hírlap júl. 15. C4715, 2) | [Dorner tizedes] egyszer csak elkiáltotta: „Raj!” Amire mink elkezdtük vágni a díszmenetet, s az „állj”-ra úgy torpantunk meg, mint a vaddisznók (1964 Cseres Tibor 9088001, 86).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

díszmenet főnév 3B
1. (átv is)
ünnepélyes (fel)vonulás, ill. az annak során rendezetten együtt haladó személyek csoportja
A díszmenetet betanította Kolosánszky, a szinház tánczmestere
(1838 Vörösmarty Mihály)
búcsújáratkor megindult az Istent szolgáló díszmenet, vége-hossza nem volt a pompás zászlóknak
(1858 Jókai Mór)
[Augusztus 20-án] az egész díszmenet a helyőrségi templomba vonúl át, a hol a herczegprimás tartja a fényes misét
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Vasárnap az osztályokban gyülekeztünk, s díszmenetben vonultunk át a rendház templomába
(1934 Márai Sándor)
Wesley Clark tábornok szerint a tervezett offenzíva nagy kockázatokkal terhes, mindennek ígérkezik csak „díszmenetnek” nem
(1999 Magyar Hírlap)
2. (Kat)
〈díszszemlén v. ünnepségen, kül. magas rangú elöljáró v. parancsnok előtt:〉 katonai alakzatok által végzett, díszlépésben, fővetéssel való (el)vonulás, ill. az azt végző egység, csapat
A’ város végén felállitott taraczkok durrogásai adák a’ szemlére nagy számmal kitódult minden rangú közönségnek tudtára az ujonczok közeledését, kiknek díszmenetét Mihályovics ur által ön embereiből kiállitott ’s nemzeti zászlókkal ékesitett 9 lovas előcsapata vezérlé
(1841 Pesti Hírlap)
Defilírozás annyi mint díszmenet, katonai csapatoknak tisztelgés céljából történő elvonulása
(1926 TolnaiÚjLex.)
A szemle, melyre a legjobb magyar csapategységet vonultatták fel, díszmenettel ért véget
(1992 Huszár János)
2a. (Kat)
az ilyen (el)vonulás során bemutatott szabályos, feszes lépés(mód), díszlépés
[az önkéntesek csapata az eskütétel után] nemzeti lobogó alatt, a Rákóczy-induló zene-hullámzatai közepett kir.királyi biztosunknál tisztelgett, honnan diszmenetben ideiglenes tanyájokra, a ref.református Tanodába vonult
(1848 Kossuth Hírlapja)
sokkal több időt fordítanak a díszmenetek s játékszerű mozdúlatok begyakorlására, mint a tábori szolgálat elsajátítására
(1895 Bárczay Oszkár)
A parancs vétele után az ezred diszmenetben ellépett József királyi herceg előtt
(1927 Budapesti Hírlap júl. 15.)
[Dorner tizedes] egyszer csak elkiáltotta: „Raj!” Amire mink elkezdtük vágni a díszmenetet, s az „állj”-ra úgy torpantunk meg, mint a vaddisznók
(1964 Cseres Tibor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások