díszmű fn 8C9

1. (/ritk) ’dísztárgy’ ❖ Az országgyülési ifjuság september hivesebb napjainak valamellyikén diszes tánczmulatságot szándékozik rendezni a’ miskolczi tűzkárvallottak némi fölsegélésére. Valljon nem volna e’ jó ezen nemes czélú vigalmat nők által készitendő díszmüvek kijátszásával összekapcsolni[?] (1843 Pesti Hírlap CD61) | a különböző díszművek: csattok, gyürűk, gombok stb. jelentős bizonyítékai saját koruk izlésének (1880 Pfeiffer Antal CD57) | [Benedetto da Maiano cibóriumának] motivumai határozott hasonlatosságot árúlnak el némely, Mátyás megrendelésére készült díszművel, példáúl a Corvin-kálváriának nevezett ereklyetartó feszület alsó részével (1908 Berzeviczy Albert CD55) | [a porcelángyár újjászervezése során] a kézzel festett edények és díszművek készítése, illetve exportja került a középpontba (1997 Figyelő CD2601).

1a. (/ritk) ’díszkötés, ill. ilyen kötésben megjelentetett (díszkiadású) könyv’ ❖ A riposbőr (Chagrin) ló-, szamár-, kecske- s fóka-bőrből készitett kemény, erős, mint ugy mákszemekkel behintett bőr, melly leginkább diszművekre használtatik (1846 Hetilap CD61) | Az Almanach igazán szemet és lelket gyönyörködtető nagy albumalaku diszmü lesz (1904 Pénz és Föld 2111001, 5) | [a dualizmus korában] elválik a reprezentáció, illetve az olvasás célja; megveszik a drága, látványos díszműveket, de a lektűröket olvassák (1999 Molnár Julianna–Varju Zsuzsanna CD40).

2. (rég, ritk) ’gótikus ablakok felső részén alkalmazott, kőből faragott rácsszerű díszítmény; mérmű’ ❖ A fő épületet és a presbyteriumot hatalmas csúcsíves, ez idő szerint díszművel nem ékesített ablakok világítják (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | félköríves a szentély déli falában levő egyetlen ablak díszműve (Maaswerk) is (1909 Malonyay Dezső CD07).

3. (rég) ’kiválóan sikerült munka, alkotás, műremek’ ❖ Az orosz parasztok hodolatuk jeléül II. Sándor czárnak egy arany kulcsot nyujtottak át. A kulcs diszmü (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [a Gauthier Margit címmel megjelent fordítás] Bulyovszkyné diszművei közé tartozott (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a handzsár] berakott csontnyelei valóságos diszművek (1894 PallasLex. CD02).

ÖE: ~ipar, ~kereskedés.

Vö. CzF.

díszmű főnév 8C9
1. (/ritk)
Az országgyülési ifjuság september hivesebb napjainak valamellyikén diszes tánczmulatságot szándékozik rendezni a’ miskolczi tűzkárvallottak némi fölsegélésére. Valljon nem volna e’ jó ezen nemes czélú vigalmat nők által készitendő díszmüvek kijátszásával összekapcsolni[?]
(1843 Pesti Hírlap)
a különböző díszművek: csattok, gyürűk, gombok stb.s a többi jelentős bizonyítékai saját koruk izlésének
(1880 Pfeiffer Antal)
[Benedetto da Maiano cibóriumának] motivumai határozott hasonlatosságot árúlnak el némely, Mátyás megrendelésére készült díszművel, példáúl a Corvin-kálváriának nevezett ereklyetartó feszület alsó részével
(1908 Berzeviczy Albert)
[a porcelángyár újjászervezése során] a kézzel festett edények és díszművek készítése, illetve exportja került a középpontba
(1997 Figyelő)
1a. (/ritk)
díszkötés, ill. ilyen kötésben megjelentetett (díszkiadású) könyv
A riposbőr (Chagrin) ló-, szamár-, kecske- s fóka-bőrből készitett kemény, erős, mint ugy mákszemekkel behintett bőr, melly leginkább diszművekre használtatik
(1846 Hetilap)
Az Almanach igazán szemet és lelket gyönyörködtető nagy albumalaku diszmü lesz
(1904 Pénz és Föld)
[a dualizmus korában] elválik a reprezentáció, illetve az olvasás célja; megveszik a drága, látványos díszműveket, de a lektűröket olvassák
(1999 Molnár Julianna–Varju Zsuzsanna)
2. (rég, ritk)
gótikus ablakok felső részén alkalmazott, kőből faragott rácsszerű díszítmény; mérmű
A fő épületet és a presbyteriumot hatalmas csúcsíves, ez idő szerint díszművel nem ékesített ablakok világítják
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
félköríves a szentély déli falában levő egyetlen ablak díszműve (Maaswerk) is
(1909 Malonyay Dezső)
3. (rég)
kiválóan sikerült munka, alkotás, műremek
Az orosz parasztok hodolatuk jeléül II. Sándor czárnak egy arany kulcsot nyujtottak át. A kulcs diszmü
(1856 Vasárnapi Újság)
[a Gauthier Margit címmel megjelent fordítás] Bulyovszkyné diszművei közé tartozott
(1858 Vasárnapi Újság)
[a handzsár] berakott csontnyelei valóságos diszművek
(1894 PallasLex.)
ÖE: díszműipar, díszműkereskedés
Vö. CzF.

Beállítások