drasztikus mn 15A (vál)

1. ’ellentmondást nem tűrő(en határozott) v. agresszív, goromba 〈cselekvés, megnyilvánulás, módszer stb.〉’ ❖ én a’ Kritikai Kardlapozókat azért becsülöm, és midőn ezen gazságtól elfordúlhatok, szeretem is. Hagyják abba, ’s felejtve lesz minden. Ha drasticus szerrel [= módszerrel] nem álltam volna nekik, a’ Kritikai Lapok 2dik füzete nem lett volna szelídebb (1831 Kazinczy Ferenc C4938, 548) | gyors és drastikus mozdulatai, midőn előadásában jelentékeny szónoki tehetségét apródonkinti fokozással kifejté, elfeledteték életkora testi jelenségét (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Valódi jótétemény volt rá [ti. Alienorra] nézve az a duplapuska-ropogás, amivel az álmát elriaszták összeszorult kebléről. Ez volt ugyanis a kissé drasztikus jeladás a rendezőség részéről a fölébredésre (1875 Jókai Mór CD18) | a szükkörű választójog, mely a magyar munkásságtól a politikai jogokat megtagadta, egymagában is a minél drasztikusabb közéleti és sajtóizgatás útjára terelte a pártot (1933 Szekfű Gyula CD42) | a kormány nem fogadja el az IMF drasztikus intézkedéseket ajánló sarokszámait (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’kíméletlen(ül erőszakos), brutális 〈eljárás, eszköz stb.〉’ ❖ a’ drasticus gyógyszernek volt foganatja (1831 Kazinczy Ferenc C2533, 46) | Az ellenség elől való menekülésnek igen drasztikus módja egy vagy több karnak az elvetésén alapszik, melyet az állat odavet a támadónak, míg maga elmenekül, ha csonkán is (1933 Az állatok világa ford. CD46) | hogy a drasztikusabb eszközök itt [ti. Berlinben] sem ismeretlenek, eléggé bizonyítják a háború utáni évek politikai gyilkosságai és utcai lövöldözései (1939 Keresztury Dezső CD10) | kissé drasztikus avatási szertartás (1967 Győriványi Sándor CD52) | [a kórházban] szembesülnek a betegek az életre szóló bajaikkal, az élet megmentésének heroikus küzdelmeivel és a drasztikusan segítő, embermentő beavatkozásokkal (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 115) | a kromoszómákat eléggé drasztikus eljárás segítségével különítették el az egér sejtekből Amerikában, majd átrepítették az óceánon, és Hollandiában ültették be a szarvasmarha-embrióba (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’hatásos, erőteljes hatású, érzékletes 〈szó, kifejezés, megnyilvánulás(i mód)〉’ ❖ [a] társasági viszonyoknak néhány drasticus vonását […] előnkbe tükrözni (1839 Petrichevich Horváth Lázár C3520, 91) | [Wehrner] alig tud elég drasticus szavakat találni az iszonyu csata leirására (1851 Kemény Zsigmond 8235010, 28) | drasztikus esküforma (1860 Jókai Mór CD18) | [A francia költői reneszánsz] megfürdött az álmokban és jelképekben, Rimbaud drasztikus és finom, stílus és formarobbantó, valóságfeletti egzaltációjában, Verlaine zenéjében és hangulataiban a szimbolizmusban (1944 Szabó Lőrinc 9629169, 145) | A Siratóaszszonyok vagy a Máramarosi keresztek az örök kísérletező Véső Ágoston nyughatatlan nagybányai „vénájáról” tanúskodnak erős, drasztikus színvilággal (2001 Figyelő CD2601).

2a. (bántóan) szókimondó, nyers v. durva, vaskos, es. trágár 〈kifejezés, megnyilatkozás, szöveg stb.〉, ill. jellemzően ilyen nyelvezetet használó 〈alkotás〉’ ❖ ez, uram! ollyas valami, mit jogom volna egy igen drasticus nevezettel bélyegezni (1842 Pesti Hírlap CD61) | A 23. lapon, alul a 2-dik sorban: b az A., valami drastikus kifejezés lehet: b …. m az Anyját helyett (1890 Váczy János C2554, 544) | [kirándulás vezet] Erlbe, Tirolnak e határszéli s drasztikus parasztkomédiáiról a szomszéd országban is sokat emlegetett és sűrűn látogatott falujába (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | üldögéltem, hallgattam a németek ízetlen, drasztikus viccelődéseit (1927 Kassák Lajos CD10) | Őfelségéék százszor, ezerszer drasztikusabb nyelven beszéltek, mint most az én névtelen keresztény lelkem (1967 Szentkuthy Miklós 9664015, 402) | [az eredeti formájában népies műdalt] Kodály a Háry Jánosban mint egyik legszebb népdalt szerepeltethette: Dunán innen, Dunán túl, Tiszán innen, Tiszán túl… stb. A folytatás teljesen más, drasztikus szöveg (1988 Magyar néprajz CD47) | ez a mű abszolúte új, és az egész eddigi mozibeidegződésre rácáfoló anyaképnyelvet beszéli, mégpedig drasztikus őszinteséggel, mezítelenül (1992 Marno János 2027044, 45).

3. ’végérvényes, visszafordíthatatlan, ill. váratlan(ul), hirtelen (bekövetkező), es. drámai jellegű 〈cselekvés, történés stb.〉’ ❖ a színműben egymást érik a megrázó, drasticus hatásu jelenetek (1846 Pesti Divatlap C5838, 295) | A jelenet drasztikus fordulata (1850 Jókai Mór CD18) | a kettéválás ne legyen drasztikus (1934 Szentkuthy Miklós 9664002, 93) | A CIA-val való szakítás drasztikus volt (1985 Borbándi Gyula 9811016, 398) | Az Ipari és Kereskedelemi Minisztérium drasztikusan megszüntetett minden hozzájárulást (1999 Sarkady Sándor CD52).

4. ’rendkívül v. aránytalanul nagy (fokú)’ ❖ mindez kivált a’ nemmagyar előtt meglepő drasticus színi hatással veheti ki magát (1843 Vahot Imre C3367, 143) | ha gyöngéd érzelmeink ennyire be vannak kapszulázva, talán majd az örökké érzékenynek maradó indulat megmoccanik a drasztikus hatásra (1888 Jókai Mór CD18) | A kalandor vagy detektívfilmek üldözési jelenetei azt a célt szolgálják, hogy a nézőknek adott drasztikus idegizgalmak egyre fokozódó fortissimóban növekedjenek és végül hirtelen megkönnyebbítéssel feloldódjanak (1926 Hevesy Iván CD10) | [a] kedvezmények drasztikus szűkítését (1991 Langmár Ferenc 2003045, 31) | A számok arról tanúskodnak, hogy a cég költségei drasztikusan emelkedtek (2000 Figyelő CD2601).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

drasztikus melléknév 15A (vál)
1.
ellentmondást nem tűrő(en határozott) v. agresszív, goromba 〈cselekvés, megnyilvánulás, módszer stb.〉
én a’ Kritikai Kardlapozókat azért becsülöm, és midőn ezen gazságtól elfordúlhatok, szeretem is. Hagyják abba, ’s felejtve lesz minden. Ha drasticus szerrel [= módszerrel] nem álltam volna nekik, a’ Kritikai Lapok 2dik füzete nem lett volna szelídebb
(1831 Kazinczy Ferenc)
gyors és drastikus mozdulatai, midőn előadásában jelentékeny szónoki tehetségét apródonkinti fokozással kifejté, elfeledteték életkora testi jelenségét
(1860 Vasárnapi Újság)
Valódi jótétemény volt rá [ti. Alienorra] nézve az a duplapuska-ropogás, amivel az álmát elriaszták összeszorult kebléről. Ez volt ugyanis a kissé drasztikus jeladás a rendezőség részéről a fölébredésre
(1875 Jókai Mór)
a szükkörű választójog, mely a magyar munkásságtól a politikai jogokat megtagadta, egymagában is a minél drasztikusabb közéleti és sajtóizgatás útjára terelte a pártot
(1933 Szekfű Gyula)
a kormány nem fogadja el az IMFInternational Monetary Fund ’Nemzetközi Valutaalap’ drasztikus intézkedéseket ajánló sarokszámait
(1994 Magyar Hírlap)
1a.
kíméletlen(ül erőszakos), brutális 〈eljárás, eszköz stb.〉
a’ drasticus gyógyszernek volt foganatja
(1831 Kazinczy Ferenc)
Az ellenség elől való menekülésnek igen drasztikus módja egy vagy több karnak az elvetésén alapszik, melyet az állat odavet a támadónak, míg maga elmenekül, ha csonkán is
(1933 Az állatok világa ford.)
hogy a drasztikusabb eszközök itt [ti. Berlinben] sem ismeretlenek, eléggé bizonyítják a háború utáni évek politikai gyilkosságai és utcai lövöldözései
(1939 Keresztury Dezső)
kissé drasztikus avatási szertartás
(1967 Győriványi Sándor)
[a kórházban] szembesülnek a betegek az életre szóló bajaikkal, az élet megmentésének heroikus küzdelmeivel és a drasztikusan segítő, embermentő beavatkozásokkal
(1986 Losonczi Ágnes)
a kromoszómákat eléggé drasztikus eljárás segítségével különítették el az egér sejtekből Amerikában, majd átrepítették az óceánon, és Hollandiában ültették be a szarvasmarha-embrióba
(1999 Magyar Hírlap)
2.
hatásos, erőteljes hatású, érzékletes 〈szó, kifejezés, megnyilvánulás(i mód)
[a] társasági viszonyoknak néhány drasticus vonását […] előnkbe tükrözni
(1839 Petrichevich Horváth Lázár)
[Wehrner] alig tud elég drasticus szavakat találni az iszonyu csata leirására
(1851 Kemény Zsigmond)
drasztikus esküforma
(1860 Jókai Mór)
[A francia költői reneszánsz] megfürdött az álmokban és jelképekben, Rimbaud drasztikus és finom, stílus és formarobbantó, valóságfeletti egzaltációjában, Verlaine zenéjében és hangulataiban a szimbolizmusban
(1944 Szabó Lőrinc)
A Siratóaszszonyok vagy a Máramarosi keresztek az örök kísérletező Véső Ágoston nyughatatlan nagybányai „vénájáról” tanúskodnak erős, drasztikus színvilággal
(2001 Figyelő)
2a.
(bántóan) szókimondó, nyers v. durva, vaskos, es. trágár 〈kifejezés, megnyilatkozás, szöveg stb.〉, ill. jellemzően ilyen nyelvezetet használó 〈alkotás〉
ez, uram! ollyas valami, mit jogom volna egy igen drasticus nevezettel bélyegezni
(1842 Pesti Hírlap)
A 23. lapon, alul a 2-dik sorban: b az A., valami drastikus kifejezés lehet: b …. m az Anyját helyett
(1890 Váczy János)
[kirándulás vezet] Erlbe, Tirolnak e határszéli s drasztikus parasztkomédiáiról a szomszéd országban is sokat emlegetett és sűrűn látogatott falujába
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
üldögéltem, hallgattam a németek ízetlen, drasztikus viccelődéseit
(1927 Kassák Lajos)
Őfelségéék százszor, ezerszer drasztikusabb nyelven beszéltek, mint most az én névtelen keresztény lelkem
(1967 Szentkuthy Miklós)
[az eredeti formájában népies műdalt] Kodály a Háry Jánosban mint egyik legszebb népdalt szerepeltethette: Dunán innen, Dunán túl, Tiszán innen, Tiszán túl… stb.és a többi A folytatás teljesen más, drasztikus szöveg
(1988 Magyar néprajz)
ez a mű abszolúte új, és az egész eddigi mozibeidegződésre rácáfoló anyaképnyelvet beszéli, mégpedig drasztikus őszinteséggel, mezítelenül
(1992 Marno János)
3.
végérvényes, visszafordíthatatlan, ill. váratlan(ul), hirtelen (bekövetkező), es. drámai jellegű 〈cselekvés, történés stb.〉
a színműben egymást érik a megrázó, drasticus hatásu jelenetek
(1846 Pesti Divatlap)
A jelenet drasztikus fordulata
(1850 Jókai Mór)
a kettéválás ne legyen drasztikus
(1934 Szentkuthy Miklós)
A CIACentral Intelligence Agency ’Központi Hírszerző Ügynökség’-val való szakítás drasztikus volt
(1985 Borbándi Gyula)
Az Ipari és Kereskedelemi Minisztérium drasztikusan megszüntetett minden hozzájárulást
(1999 Sarkady Sándor)
4.
rendkívül v. aránytalanul nagy (fokú)
mindez kivált a’ nemmagyar előtt meglepő drasticus színi hatással veheti ki magát
(1843 Vahot Imre)
ha gyöngéd érzelmeink ennyire be vannak kapszulázva, talán majd az örökké érzékenynek maradó indulat megmoccanik a drasztikus hatásra
(1888 Jókai Mór)
A kalandor vagy detektívfilmek üldözési jelenetei azt a célt szolgálják, hogy a nézőknek adott drasztikus idegizgalmak egyre fokozódó fortissimóban növekedjenek és végül hirtelen megkönnyebbítéssel feloldódjanak
(1926 Hevesy Iván)
[a] kedvezmények drasztikus szűkítését
(1991 Langmár Ferenc)
A számok arról tanúskodnak, hogy a cég költségei drasztikusan emelkedtek
(2000 Figyelő)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások