durr msz és fn 

I. msz 0

1. ’〈puska- v. ágyúlövés, ill. robbanás erős, mély hangjának utánzására〉’ ❖ Durr! Vivát a’ betsület! (1782 Kónyi János C2729, 137) | Durr, Patt, Tsatt. Sclopus, Bombus, Durranásnak, Pattanásnak, ’s Tsattanásnak a Hangja (1799 Sokféle C1530, 107) | a fogoly ugyszólván orrunk előtt, lövésre a lehető legszebben fölrebben, röpül egyenes irányban: durr, durr! mindketten rákettezünk [= ráduplázunk] (1884 Vajda János 8503071, 79) | Őrség áll a benzin körül, s ha a sötétben mozgást lát: durr! (1964 Cseres Tibor 9088001, 130) | Most már [ti. 1956. nov. 4-én] ágyúznak a Kálvin téren, s durr, kivisz a légnyomás egypár ablaküveget (1984 Szántó Piroska 2025064, 72).

2. ’〈erős ütés, csattanás, ajtócsapódás hangjának érzékeltetésére〉’ ❖ Dur végig a nádpálcávâ! (1905 Az adavidéki nyelvjárás C0706, 27) | Csönd, aztán durr! bevágják lent Szegedyék ajtaját (1947 Rónay György 9573129, 62) | Megkérdezem, hogy maga mit keres itt? A válasz helyett kapok egy pofont. Hívom a rendőrséget. Durr! Kapok még egy pofont (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 3A1

’lövés, robbanás, ill. ütés, csattanás hangja’ ❖ a’ diadalmas Vitézek, Síp, Dob, Trombita ſzók, durrok, ’s harſogáſok között, haza-lovagolnak (1786 Dugonics András C1471, 129) | [a villámlás] az alsó Égben nagy rázást ſzerez, melly leghangoſabb Durrot okoz, a mellyet Menny vagy Égdörgésnek hivunk (1799 Sokféle C1530, 94) | a Lopakodó lopakodott egy ideig, aztán volt egy nagy durr (csak egy), és lezuhant a gép (1999 Magyar Hírlap CD09).

Ö: dirr-~.

ÖE: ~higany, ~lég.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. durrog; ÉKsz.; ÚMTsz.

durr mondatszó és főnév
I. mondatszó 0
1.
〈puska- v. ágyúlövés, ill. robbanás erős, mély hangjának utánzására〉
Durr! Vivát a’ betsület!
(1782 Kónyi János)
Durr, Patt, Tsatt. Sclopus, Bombus, Durranásnak, Pattanásnak, ’s Tsattanásnak a Hangja
(1799 Sokféle)
a fogoly ugyszólván orrunk előtt, lövésre a lehető legszebben fölrebben, röpül egyenes irányban: durr, durr! mindketten rákettezünk [= ráduplázunk]
(1884 Vajda János)
Őrség áll a benzin körül, s ha a sötétben mozgást lát: durr!
(1964 Cseres Tibor)
Most már [ti. 1956. nov. 4-én] ágyúznak a Kálvin téren, s durr, kivisz a légnyomás egypár ablaküveget
(1984 Szántó Piroska)
2.
〈erős ütés, csattanás, ajtócsapódás hangjának érzékeltetésére〉
Dur végig a nádpálcávâ!
(1905 Az adavidéki nyelvjárás)
Csönd, aztán durr! bevágják lent Szegedyék ajtaját
(1947 Rónay György)
Megkérdezem, hogy maga mit keres itt? A válasz helyett kapok egy pofont. Hívom a rendőrséget. Durr! Kapok még egy pofont
(1999 Magyar Hírlap)
II. főnév 3A1
lövés, robbanás, ill. ütés, csattanás hangja
a’ diadalmas Vitézek, Síp, Dob, Trombita ſzók, durrok, ’s harſogáſok között, haza-lovagolnak
(1786 Dugonics András)
[a villámlás] az alsó Égben nagy rázást ſzerez, melly leghangoſabb Durrot okoz, a mellyet Menny vagy Égdörgésnek hivunk
(1799 Sokféle)
a Lopakodó lopakodott egy ideig, aztán volt egy nagy durr (csak egy), és lezuhant a gép
(1999 Magyar Hírlap)
Ö: dirr-durr
ÖE: durrhigany, durrlég
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. durrog; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások