ebhitű mn és fn 1C3 (kissé rég, gúny v. pejor)

I. mn (ritk)

1. ’〈más vallású, felekezetű személy becsmérlő megnevezésében〉’ ❖ [a jobbágy] nem talált védelmet a török bíróságon, mert a kádi (bíró) mindig az „igazhitűek”-nek adott igazat és elítélte az „ebhitű gyaur”-t (1949 Zsigmond László et al. C5119, 140).

2. ’〈erkölcstelen életmódot folytató személy, közösség becsmérlő megnevezésében〉’ ❖ Kedves atyámfiai, czudarok vagytok, fajtalanok. Nincs több ilyen ebhitű falu, még ezen a híg erkölcsü magyar glóbuson sem (1909 Móricz Zsigmond 9462038, 61) | ëbhitű mn. ’vadházas’ (1957 Szegedi szótár C6400, 307).

II. fn

’〈más vallású, felekezetű személy, közösség becsmérlő megnevezéseként v. megszólításaként〉’ ❖ – Mit keres keresztény ember az ebhitüek tanyáján? (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 40) | Most a temesvári basa izeni a nagyvezér szavával, hogy kutyák vagyunk s ebhitűek, még most se adtuk át Lippát (1930 Móricz Zsigmond CD10) | Hétszáz ebhitű, kinek jószerint a fele janicsár! (1951 Jankovich Ferenc 9275029, 153) | Halljátok a szavaimat, ebhitűek?! (1961 Lipták Gábor 9400001, 46).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ebhitű melléknév és főnév 1C3 (kissé rég, gúny v. pejor)
I. melléknév (ritk)
1.
〈más vallású, felekezetű személy becsmérlő megnevezésében〉
[a jobbágy] nem talált védelmet a török bíróságon, mert a kádi (bíró) mindig az „igazhitűek”-nek adott igazat és elítélte az „ebhitű gyaur”-t
(1949 Zsigmond László et al.)
2.
〈erkölcstelen életmódot folytató személy, közösség becsmérlő megnevezésében〉
Kedves atyámfiai, czudarok vagytok, fajtalanok. Nincs több ilyen ebhitű falu, még ezen a híg erkölcsü magyar glóbuson sem
(1909 Móricz Zsigmond)
ëbhitű mn.melléknév ’vadházas’
(1957 Szegedi szótár)
II. főnév
〈más vallású, felekezetű személy, közösség becsmérlő megnevezéseként v. megszólításaként〉
– Mit keres keresztény ember az ebhitüek tanyáján?
(1902 Herczeg Ferenc)
Most a temesvári basa izeni a nagyvezér szavával, hogy kutyák vagyunk s ebhitűek, még most se adtuk át Lippát
(1930 Móricz Zsigmond)
Hétszáz ebhitű, kinek jószerint a fele janicsár!
(1951 Jankovich Ferenc)
Halljátok a szavaimat, ebhitűek?!
(1961 Lipták Gábor)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások