ékeskedik tn ige 12b (irod v. vál)

1. (gúny is) ’〈vmely (tetszetős, ill. értékes, becses) tárgy, dolog〉 díszként, ékességként, ill. feltűnően, jól látható módon van vhol’ ❖ az Orſzág’ Záſzlóin […] a’ B. Sz. Mária képe ékeskedgyen (1792 e. Szaitz Leó C3796, 228) | [a paloták körül] virágbokros sétányok kanyarultak, melyekben, müvészi szobrok ékeskedtek (1873 Hamary Dániel 8179004, 25) | Elérkeztek egy tiszta kis fehér házhoz. Széles, kerek kapuja fölött nagy cégtábla ékeskedett (1919 Balázs Béla CD10) | [az öregember] szájában csupán egyetlenegy fog ékeskedett (1961 Lipták Gábor 9400001, 47) | A legtöbb [nárcisz]faj egy virágot hoz, de akadnak olyanok is, amelyek virágszárán több kicsiny virág ékeskedik (2000 Lakáskultúra CD39).

2. (-val/-vel ragos bővítménnyel) ’〈vmely tetszetős tulajdonsága, rész(let)e stb. által〉 kellemes látványt nyújt, ill. ilyen benyomást kelt vmi v. vki’ ❖ virágokkal Kertek ékeskednek, Haſznos gyümöltsökkel a’ fák ditsekednek (1774 Vesmás Márton C4461, 13) | Legnagyobb építészi pompával ékeskedett az úgynevezett „tanácskozási terem”, melynek gót ívei és remekül faragott szobrai bámulatra ragadták a szemlélőt (1861 Mikszáth Kálmán CD04) | a leánynép tarka-barka szalagos lelógó hajfonattal ékeskedik (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | az aranyozott feliratokkal, díszkivilágítással, szökőkúttal ékeskedő, Ybl tervezte Várkert kaszinó (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈személy, csoport v. dolog〉(vmi v. vki általi) kiválóságával kitűnik, kiemelkedik (vmiben)’ ❖ azon régi idkbenn […] édes hazánk 3 Universitásokkal [= egyetemekkel] ékeskedett: úgy-mint a Pétsivel, Budaival és Posonival (1780 Magyar Hírmondó 7444006, 437) | adjon az Egek ura minden jó sorsra érdemes derék nemzetnek minél több ollyan országnagyokat, a minőkkel olly bőven ékeskedik évezred óta az Esterházy ős nemzetség büszke családfája (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [a sírfeliratok szerint] a legtöbb halott Livinski tudományban és vitézségben egyformán ékeskedő volt (1910 Krúdy Gyula CD54) | [a Leíró nyelvtan második kötete] ugyanazokkal az erényekkel ékeskedik, mint a megelőző: ugyanaz a szerkesztői gondosság, ugyanazok a tartalmi értékek jellemzik (1963 Szemere Gyula C5903, 110).

3. (kissé rég) ’tetszetős, szép öltözékben mutatkozik, pompázik vki vhol’ ❖ fura czifraságban ékeskednek lovon többek (1834 Thewrewk József C4149, 121) | az őszutói derült nap éjszakáját átmelegítette a sirokkó, a hölgyek lenge ruhákban ékeskedhettek (1898 Jókai Mór CD18) | míg a nem palócz községekben a piros csizmák divatja végkép letűnt, itt [ti. Bátonyban] még ünnepnapokon abban ékeskednek a leányok és menyecskék (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

3a. (kissé rég) ’olyan állapotban v. helyzetben van, hogy szépsége, díszessége megmutatkozik’ ❖ Könyvek, ruha neműk, kis fegyverek, Mindenféle tan- és játékszerek, A legcsinosb rendben ékeskednek Diszére e kisded intézetnek (1841 Lukács Pál 8279027, 137) | szépségben ékeskedő vidék (1879 Szentpály Janka C3963, 1) | Örök tavasz, örök forradalom Óh, ékeskedjél, mindig ékesebben (1912 Ady Endre 9003330, 107) | tavaszi pompában ékeskedő rétek (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 99).

4. (rég) ’csinosítja magát, szépítkezik vki’ ❖ piperézkedni: ékeskedni (1792 Kisded szótár C0816, 178) | egy Dáma sem igen törekedik különösen ékeskedni hogy a’ poros mázos székben tsinos ruháját elszennyezze, és a’ homályos világban pislogók előtt öltözeteit fitogtassa (1825 Tudományos Gyűjtemény C5579, 100) | a halotti torhoz ékeskedik (1884–1885 Egymillió bolondság C1559, 37).

J: díszeskedik.

Vö. CzF. ékeskėdik, ékeskėdő; ÉrtSz.; TESz. ékes; ÉKsz.; SzT.

ékeskedik tárgyatlan ige 12b (irod v. vál)
1. (gúny is)
〈vmely (tetszetős, ill. értékes, becses) tárgy, dolog〉 díszként, ékességként, ill. feltűnően, jól látható módon van vhol
az Orſzág’ Záſzlóin […] a’ B.boldogságos Sz.Szűz Mária képe ékeskedgyen
(1792 e. Szaitz Leó)
[a paloták körül] virágbokros sétányok kanyarultak, melyekben, müvészi szobrok ékeskedtek
(1873 Hamary Dániel)
Elérkeztek egy tiszta kis fehér házhoz. Széles, kerek kapuja fölött nagy cégtábla ékeskedett
(1919 Balázs Béla)
[az öregember] szájában csupán egyetlenegy fog ékeskedett
(1961 Lipták Gábor)
A legtöbb [nárcisz]faj egy virágot hoz, de akadnak olyanok is, amelyek virágszárán több kicsiny virág ékeskedik
(2000 Lakáskultúra)
2. (-val/-vel ragos bővítménnyel)
〈vmely tetszetős tulajdonsága, rész(let)e stb. által〉 kellemes látványt nyújt, ill. ilyen benyomást kelt vmi v. vki
virágokkal Kertek ékeskednek, Haſznos gyümöltsökkel a’ fák ditsekednek
(1774 Vesmás Márton)
Legnagyobb építészi pompával ékeskedett az úgynevezett „tanácskozási terem”, melynek gót ívei és remekül faragott szobrai bámulatra ragadták a szemlélőt
(1861 Mikszáth Kálmán)
a leánynép tarka-barka szalagos lelógó hajfonattal ékeskedik
(1916 e. Malonyay Dezső)
az aranyozott feliratokkal, díszkivilágítással, szökőkúttal ékeskedő, Ybl tervezte Várkert kaszinó
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
〈személy, csoport v. dolog〉 (vmi v. vki általi) kiválóságával kitűnik, kiemelkedik (vmiben)
azon régi idkbenn […] édes hazánk 3 Universitásokkal [= egyetemekkel] ékeskedett: úgy-mint a Pétsivel, Budaival és Posonival
(1780 Magyar Hírmondó)
adjon az Egek ura minden jó sorsra érdemes derék nemzetnek minél több ollyan országnagyokat, a minőkkel olly bőven ékeskedik évezred óta az Esterházy ős nemzetség büszke családfája
(1857 Vasárnapi Újság)
[a sírfeliratok szerint] a legtöbb halott Livinski tudományban és vitézségben egyformán ékeskedő volt
(1910 Krúdy Gyula)
[a Leíró nyelvtan második kötete] ugyanazokkal az erényekkel ékeskedik, mint a megelőző: ugyanaz a szerkesztői gondosság, ugyanazok a tartalmi értékek jellemzik
(1963 Szemere Gyula)
3. (kissé rég)
tetszetős, szép öltözékben mutatkozik, pompázik vki vhol
fura czifraságban ékeskednek lovon többek
(1834 Thewrewk József)
az őszutói derült nap éjszakáját átmelegítette a sirokkó, a hölgyek lenge ruhákban ékeskedhettek
(1898 Jókai Mór)
míg a nem palócz községekben a piros csizmák divatja végkép letűnt, itt [ti. Bátonyban] még ünnepnapokon abban ékeskednek a leányok és menyecskék
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
3a. (kissé rég)
olyan állapotban v. helyzetben van, hogy szépsége, díszessége megmutatkozik
Könyvek, ruha neműk, kis fegyverek, Mindenféle tan- és játékszerek, A legcsinosb rendben ékeskednek Diszére e kisded intézetnek
(1841 Lukács Pál)
szépségben ékeskedő vidék
(1879 Szentpály Janka)
Örök tavasz, örök forradalom Óh, ékeskedjél, mindig ékesebben
(1912 Ady Endre)
tavaszi pompában ékeskedő rétek
(1947 Gáspár Endre ford.Joyce)
4. (rég)
csinosítja magát, szépítkezik vki
piperézkedni: ékeskedni
(1792 Kisded szótár)
egy Dáma sem igen törekedik különösen ékeskedni hogy a’ poros mázos székben tsinos ruháját elszennyezze, és a’ homályos világban pislogók előtt öltözeteit fitogtassa
(1825 Tudományos Gyűjtemény)
a halotti torhoz ékeskedik
(1884–1885 Egymillió bolondság)
Vö. CzF. ékeskėdik, ékeskėdő; ÉrtSz.; TESz. ékes; ÉKsz.; SzT.

Beállítások