eklektikus mn és fn 

I. mn 15A

1. ’az eklekticizmus gyakorlatát követő, annak jellemző jegyeit mutató 〈filozófiai irányzat, módszer v. művészeti stílus〉’ ❖ [Annibale Carracci ifjúkori művei] a drezdai képtárban föltüntetik hatalmas művészetét és eklektikus irányát (1893 PallasLex. CD02) | A historizáló építészek eleinte még ragaszkodnak egy történeti stílushoz, […] később azonban különböző stílusok vegyületei jönnek létre, csak a hazai földön tradiciókkal bíró formákhoz nem térnek vissza. Ez eklektikus historizmus termékei a Hildtől kezdett lipótvárosi Bazilika, Ybl Vámháza, Várkertbazára (1933 Szekfű Gyula CD42) | Plotinosz és társai a görög platonizmust és a keleti (hindu, perzsa, egyiptomi, zsidó stb.) filozófiákat ötvözték össze eklektikus idealista-pantheista bölcseleti rendszerré (1964 Gerézdi Rabán CD53) | Sokat beszélnek manapság a posztmodernizmusról mint olyan eklektikus irányzatról, ami fekete lyukként mindent képes magába szippantani (1989 Keresztury Tibor 2001011, 58) | Sokáig a pesti kávéházak belső terei kizárólag eklektikus, szecessziós stílusban készültek. Aranyozott tróntermek, hatalmas tükrök, burjánzó vakolatdíszítések – ha röviden akarjuk jellemezni ezeket az enteriőröket (1993 Bodor Ferenc CD17).

1a. ’ennek jegyében születő, ezt képviselő 〈mű(alkotás)〉’ ❖ ezek a csipkék, ámbátor a legújabbak és ámbátor felhasználják az összes csipketechnikák jellemző és kitűnő tulajdonságait, mégsem eklektikusak (1911 Ujhelyi Nándor CD10) | a belváros műemlékegyüttese sem egyetlen rövid korszakban jött létre, hanem évszázadok folyamán alakult ki és a gótikus, reneszánsz, barokk, klasszicista, romantikus és eklektikus épületek mégis harmonikus utcaképekké formálódtak (1962 Winkler Oszkár CD52) | egy eklektikus kandeláberpár a múlt század végéről (1995 Magyar Hírlap CD09) | a barokk és a klasszicizmus hatását mutatják az eklektikus aranyozott díszítmények (2000 Marjanucz László CD36).

1b. ’az eklekticizmust képviselő, annak módszereit, ill. stílusát követő 〈filozófus v. művész〉’ ❖ A’ mi Eclecticus emberünk non satis sibi constat [= nem egészen következetes] (1814 Kazinczy Ferenc C2564, 492) | [Carlo Bononi] mint eklektikus festő tért vissza hazájába (1893 PallasLex. CD02) | [Julianus] mint bölcselő annyira eclectikus, hogy egyetlen ókori iskola hiveinek sorába sem igtathatjuk (1902 ÓkoriLex. CD28) | egyedül a legkevésbé „olasz” és leginkább eklektikus Respighi jutott nagyobb szabású művekkel szóhoz (1923 Tóth Aladár CD10) | [Nyikolaj Bergyajev] sok tekintetben eklektikus gondolkodó, de személy-koncepciója eredeti, kidolgozott, ha nem is mentes az ellentmondásoktól (1997 Új Könyvek CD29).

1c. ’az eklekticizmus eszméjét, módszerét v. stílusát tükröző, azzal, ill. annak követőjével kapcs., arra jellemző 〈megnyilvánulás, törekvés stb.〉’ ❖ egy ideig eltart [Savoyai Jenő hadászati] formáinak ecclecticus össze-vissza használata az országunkban operáló idegen hadvezéreknél és seregeknél (1879 Ipolyi Arnold CD57) | Saint-Saëns tökéletes típusa az eklektikusan nevelődött nagy muzsikusnak (1930 ZeneiLex. CD49) | [Giovanni Papini] igen eklektikus szemléletmódjába sok minden belefért (1992 Szabó Tibor 2058007, 239).

2. (pejor is) ’tartalmát, felépítését v. stílusát tekintve nem egységes, nem egynemű, es. nem következetes’ ❖ [Tintoretto] eredeti, velencei modorához a római iskola hatása járult hozzá, a nélkül azonban, hogy kellemetlen, eklektikus modorosságba esett volna (1897 PallasLex. CD02) | [a reformok felsorolásánál] tűnik ki leginkább az ellenzéki nyilatkozat eklektikus jellege (1911 Halász Imre CD10) | Egymással ellentétes gondolatok és érzelmek keveredése eklektikus egymásra halmozódása a legkülönbözőbb közvetítéseken keresztül felbontja a művek egységét, belső harmóniáját (1956 Hermann István 2005038, 188) | Ennél a tetszetős külsejű műnél felületesebb, eklektikusabb nem készült műfajunkban. Felosztási elvei, módszerei tetszőlegesek, cikkei pontatlanok (1977 NéprajziLex. CD47) | eklektikus elbeszélés (1990 Kulcsár Szabó Ernő 2001027, 40).

2a. (pejor) ’vegyes összetételű, ill. (túlságosan) bonyolult, kusza, zavaros’ ❖ a különféle buddhista tanok eklektikus gyűjteménye (1895 PallasLex. CD02) | Cseplinsky modernizmusa nem belső átalakulás eredménye, hanem eklektikus és kapkodó (1934 Rabinovszky Máriusz CD10) | Bútoraink, tárgyaink abszolút eklektikusak, régiek és újak, örököltek és kapottak, vegyesen (1999 Lakáskultúra CD39) | A félhomály és a farmer-ing kombináció jótékonyan leplezi az eklektikus közönség kilétét (2000 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 4A (kissé rég, pejor is)

’az eklekticizmust képviselő gondolkodó v. művész’ ❖ Mindenik philosophiában van jó is, rossz is, ő tsak a’ mi jó azt válogattya ki belőle, hiszen épen ezt míveli az Eclecticus, eligit, quae meliora putat [= kiválogatja, amit jobbnak vél] (1814 Kazinczy Ferenc C2564, 492) | Gergely diák a kétes jellemü eclecticus, az eretnekitő (1847 Kemény Zsigmond 8235021, 173) | – De Szentháromság úgy segéljen! Azt ők nem érik meg! – ordítá fel haraggal a hős vezér, s olyat rúgott az útjába került kutyabőrös eklektikuson, hogy az a szögletbe repült (1884 Jókai Mór CD18) | Esterházy [Miklós herceg] nagyra tartotta a régi – 17. század eleji – és az új – 18. századvégi – eklektikusokat [ti. a festészetben] (1939 Hoffmann Edith CD10) | Az elméletet, az irodalomkritikai tevékenységet „szolgáltató szférának” tekintő szellemiség hőse: az eklektikus. Az eklektikus, persze, csak visszájára fordított dogmatikus (1976–1979 Szilágyi Ákos 9670004, 161).

Sz: eklektikusság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

eklektikus melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1.
az eklekticizmus gyakorlatát követő, annak jellemző jegyeit mutató 〈filozófiai irányzat, módszer v. művészeti stílus〉
[Annibale Carracci ifjúkori művei] a drezdai képtárban föltüntetik hatalmas művészetét és eklektikus irányát
(1893 PallasLex.)
A historizáló építészek eleinte még ragaszkodnak egy történeti stílushoz, […] később azonban különböző stílusok vegyületei jönnek létre, csak a hazai földön tradiciókkal bíró formákhoz nem térnek vissza. Ez eklektikus historizmus termékei a Hildtől kezdett lipótvárosi Bazilika, Ybl Vámháza, Várkertbazára
(1933 Szekfű Gyula)
Plotinosz és társai a görög platonizmust és a keleti (hindu, perzsa, egyiptomi, zsidó stb.) filozófiákat ötvözték össze eklektikus idealista-pantheista bölcseleti rendszerré
(1964 Gerézdi Rabán)
Sokat beszélnek manapság a posztmodernizmusról mint olyan eklektikus irányzatról, ami fekete lyukként mindent képes magába szippantani
(1989 Keresztury Tibor)
Sokáig a pesti kávéházak belső terei kizárólag eklektikus, szecessziós stílusban készültek. Aranyozott tróntermek, hatalmas tükrök, burjánzó vakolatdíszítések – ha röviden akarjuk jellemezni ezeket az enteriőröket
(1993 Bodor Ferenc)
1a.
ennek jegyében születő, ezt képviselő 〈mű(alkotás)
ezek a csipkék, ámbátor a legújabbak és ámbátor felhasználják az összes csipketechnikák jellemző és kitűnő tulajdonságait, mégsem eklektikusak
(1911 Ujhelyi Nándor)
a belváros műemlékegyüttese sem egyetlen rövid korszakban jött létre, hanem évszázadok folyamán alakult ki és a gótikus, reneszánsz, barokk, klasszicista, romantikus és eklektikus épületek mégis harmonikus utcaképekké formálódtak
(1962 Winkler Oszkár)
egy eklektikus kandeláberpár a múlt század végéről
(1995 Magyar Hírlap)
a barokk és a klasszicizmus hatását mutatják az eklektikus aranyozott díszítmények
(2000 Marjanucz László)
1b.
az eklekticizmust képviselő, annak módszereit, ill. stílusát követő 〈filozófus v. művész〉
A’ mi Eclecticus emberünk non satis sibi constat [= nem egészen következetes]
(1814 Kazinczy Ferenc)
[Carlo Bononi] mint eklektikus festő tért vissza hazájába
(1893 PallasLex.)
[Julianus] mint bölcselő annyira eclectikus, hogy egyetlen ókori iskola hiveinek sorába sem igtathatjuk
(1902 ÓkoriLex.)
egyedül a legkevésbé „olasz” és leginkább eklektikus Respighi jutott nagyobb szabású művekkel szóhoz
(1923 Tóth Aladár)
[Nyikolaj Bergyajev] sok tekintetben eklektikus gondolkodó, de személy-koncepciója eredeti, kidolgozott, ha nem is mentes az ellentmondásoktól
(1997 Új Könyvek)
1c.
az eklekticizmus eszméjét, módszerét v. stílusát tükröző, azzal, ill. annak követőjével kapcs., arra jellemző 〈megnyilvánulás, törekvés stb.〉
egy ideig eltart [Savoyai Jenő hadászati] formáinak ecclecticus össze-vissza használata az országunkban operáló idegen hadvezéreknél és seregeknél
(1879 Ipolyi Arnold)
Saint-Saëns tökéletes típusa az eklektikusan nevelődött nagy muzsikusnak
(1930 ZeneiLex.)
[Giovanni Papini] igen eklektikus szemléletmódjába sok minden belefért
(1992 Szabó Tibor)
2. (pejor is)
tartalmát, felépítését v. stílusát tekintve nem egységes, nem egynemű, es. nem következetes
[Tintoretto] eredeti, velencei modorához a római iskola hatása járult hozzá, a nélkül azonban, hogy kellemetlen, eklektikus modorosságba esett volna
(1897 PallasLex.)
[a reformok felsorolásánál] tűnik ki leginkább az ellenzéki nyilatkozat eklektikus jellege
(1911 Halász Imre)
Egymással ellentétes gondolatok és érzelmek keveredése eklektikus egymásra halmozódása a legkülönbözőbb közvetítéseken keresztül felbontja a művek egységét, belső harmóniáját
(1956 Hermann István)
Ennél a tetszetős külsejű műnél felületesebb, eklektikusabb nem készült műfajunkban. Felosztási elvei, módszerei tetszőlegesek, cikkei pontatlanok
(1977 NéprajziLex.)
eklektikus elbeszélés
(1990 Kulcsár Szabó Ernő)
2a. (pejor)
vegyes összetételű, ill. (túlságosan) bonyolult, kusza, zavaros
a különféle buddhista tanok eklektikus gyűjteménye
(1895 PallasLex.)
Cseplinsky modernizmusa nem belső átalakulás eredménye, hanem eklektikus és kapkodó
(1934 Rabinovszky Máriusz)
Bútoraink, tárgyaink abszolút eklektikusak, régiek és újak, örököltek és kapottak, vegyesen
(1999 Lakáskultúra)
A félhomály és a farmer-ing kombináció jótékonyan leplezi az eklektikus közönség kilétét
(2000 Magyar Hírlap)
II. főnév 4A (kissé rég, pejor is)
az eklekticizmust képviselő gondolkodó v. művész
Mindenik philosophiában van jó is, rossz is, ő tsak a’ mi jó azt válogattya ki belőle, hiszen épen ezt míveli az Eclecticus, eligit, quae meliora putat [= kiválogatja, amit jobbnak vél]
(1814 Kazinczy Ferenc)
Gergely diák a kétes jellemü eclecticus, az eretnekitő
(1847 Kemény Zsigmond)
– De Szentháromság úgy segéljen! Azt ők nem érik meg! – ordítá fel haraggal a hős vezér, s olyat rúgott az útjába került kutyabőrös eklektikuson, hogy az a szögletbe repült
(1884 Jókai Mór)
Esterházy [Miklós herceg] nagyra tartotta a régi – 17. század eleji – és az új – 18. századvégi – eklektikusokat [ti. a festészetben]
(1939 Hoffmann Edith)
Az elméletet, az irodalomkritikai tevékenységet „szolgáltató szférának” tekintő szellemiség hőse: az eklektikus. Az eklektikus, persze, csak visszájára fordított dogmatikus
(1976–1979 Szilágyi Ákos)
Sz: eklektikusság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások