eláraszt ts ige 5a2

1. ’〈folyadék〉 bőven ömölve, egyre nagyobb területen szétáradva beborít vmit’ ❖ Néha a’ vér annyira el-áraſztja az agy velöt, hogy a’ beteg egéſzen el-bódúl (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 156) | Van a Duna hosszában Eschingentől a Fekete-tengerig sok alacsony sziget, [...] mellyet a víz minden idén eláraszt felül (1838 Kossuth Lajos CD32) | [Kölcsey Ferenc] panaszkodik, hogy szíve össze-összeszorul s hogy könnyek árasztják el szemeit (1906 Vértesy Jenő CD55) | A zivatar közeledik. Talán még néhány pillanat és a kertet özönvíz árasztja el (1936 Bálint György 9021001, 5) | a [repülőgép]roncsot elárasztó égő kerozin (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (átv is) ’〈annak kif-ére, hogy okozza v. előidézi, hogy terület v. térség folyadékkal legyen borítva〉’ ❖ [az ún. festő keserűfüvet] tanácsos olly helyeken termeszteni, mellyeket szükség idején patakkal el lehet árasztani (1847 Hetilap CD61) | Ilonka nem gátolta a bohócot, hogy kezét megcsókolhassa, könnyeivel eláraszthassa (1867 Jókai Mór CD18) | Urtaki csakhamar megfeledkezett a szomszéd jóságáról; 659 felé megrohanta és tűzzel, vérrel árasztotta el a Khaldeától függő tartományokat (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | [Orlando] bokáig elárasztotta vízzel a helyiséget (1967 Gábor Áron 9813002, 136) | november végén vágják át a körtöltést, és árasztják el a nagymarosi munkaterületet (1994 Magyar Hírlap CD09) | több csodajárgányt szennyes lével elárasztó klímaberendezés (1999 Figyelő CD2601).

2. ’〈fény, hang, szag stb.〉 szétáradva betölt, átjár vmit’ ❖ A völgyet verőfény árasztotta el (1897 Kazár Emil C2512, 100) | Az istálló levegőjét eláraszthatják a csatornák bűzös gázai (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 121) | az utcát elárasztotta az ibolyaillat (1963 Rubin Szilárd 9578001, 61) | Kísérteties és furcsa csönd árasztotta el a várost (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈vmely térséget fénnyel, hanggal, szaggal stb.〉 megtölt vki v. vmi’ ❖ az ellenzék örömzajjal árasztá el Ungvárnak mostan sáratlan utczáit (1843 Pesti Hírlap CD61) | Benn vígan pattogott a tűz, a lángok játszottak s kedves meleggel áraszták el szobámat (1887 Vachott Sándorné 8500003, 281) | [Dőry István] nem szereti a bunda- meg a ködmönszagot, amelylyel a perlekedő felek az egész lakosztályt elárasztják (1900 Mikszáth Kálmán C3142, 199) | [a házigazda kertet] kisvártatva a karosszékéhez erősített kapcsolótábla gombjait nyomogatva piros, zöld, kék és ki tudja, még hány színű fénnyel árasztott el (1976 Selye János 9594002, 86).

3. ’〈tárgyak v. élőlények sokasága〉(tömegesen tódulva vhova) elözönöl, ellep vmit, es. vkit’ ❖ Zsidók árasztják el országunkat (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a macskák az egész rezidencziát elárasztották (1861 Eredeti népmesék C3085, 157) | a franczia könyvpiacot [...] valósággal elárasztják az antik tárgyu novellák és regények (1913 Ambrus Zoltán C0606, 273) | [a lépfenét okozó baktérium] az egész szervezetet elárasztva halált idézhet elő (1986 Az emberi test 1114005, 1279) | eláraszt bennünket a szemét (1995 Országgyűlési Napló CD62).

3a. eláraszt vmivel ’〈vminek a sokaságával〉 bőségesen ellát, elborít vkit v. vmit; elhalmoz’ ❖ [kegyelmes ég,] áraszd el jóságoddal A főldet (1801 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | a vámszövetség [...] gyárműveivel szintúgy eláraszt, mint most Ausztria (1839 Deák Ferenc C1367, 56) | [a színésznőt] el lehetne árasztani bókokkal (1882 Mikszáth Kálmán 8312127, 29) | A föllebbezések tömegével árasztottuk el a belügyminisztériumot (1927 Weltner Jakab 9787007, 136) | Mint minden fontos közhivatalt betöltő személyt, őt [ti. Endre Lászlót] is elárasztották 1944 tavaszán-nyarán levelekkel (1989 Karsai László 2039031, 94).

4. ’egyre jobban terjedve hatalmába kerít vmi vmit’ ❖ elárasztotta mellyeinket egy édes frigynek ösztöne (1790 k. Verseghy Ferenc CD01) | az oskolákban deák szó helyett majd sok okosat, sok szükségest fognak tanulhatni, s igy csakhamar eláraszt bennünket a veszélyes világosodás (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | elárasztja a Földet a bűn (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 56) | középiskolásaink milyen mértékben hisznek a társadalmunkat – a média lelkes asszisztálásával – elárasztó irracionális nézetekben (1998 Természet Világa CD50).

5. ’〈érzés〉 teljesen átjár, áthat vkit v. vmit’ ❖ sajátságos örömérzettől elárasztva, napi munkájához fogott (1858 Vasárnapi Újság CD56) | szívét elárasztotta valami megmagyarázhatatlan bánat, a lemondás keserűsége (1929 Kodolányi János 9342004, 4) | valósággal elárasztotta a megkönnyebbülés, mint valami névtelen boldogság (1988 Kertész Imre² CD41).

5a. eláraszt vmivel (vál) ’〈vmely érzelemmel〉 eltölt vmi vkit v. vmit’ ❖ Ha reád mosolyogna [Katinka] jól esne szívednek, ’s örömmel árasztaná el lelkedet (1824 Csery Péter ford. C1301, 44) | [az elárult titok] még eddig előtte ismeretlen érzéssel árasztá el kebelét (1856 Abonyi Lajos C0503, 79) | az ifjú nyár legragyogóbb színeibe öltözködik és derűs örömmel árasztja el az emberi szívet (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Szinte elbámultam attól a nagy örömtől, mellyel ez az egyszerű tudósítás lelkemet elárasztotta (1900 Váli Mari 8506004, 292).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eláraszt tárgyas ige 5a2
1.
〈folyadék〉 bőven ömölve, egyre nagyobb területen szétáradva beborít vmit
Néha a’ vér annyira el-áraſztja az agy velöt, hogy a’ beteg egéſzen el-bódúl
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Van a Duna hosszában Eschingentől a Fekete-tengerig sok alacsony sziget, [...] mellyet a víz minden idén eláraszt felül
(1838 Kossuth Lajos)
[Kölcsey Ferenc] panaszkodik, hogy szíve össze-összeszorul s hogy könnyek árasztják el szemeit
(1906 Vértesy Jenő)
A zivatar közeledik. Talán még néhány pillanat és a kertet özönvíz árasztja el
(1936 Bálint György)
a [repülőgép]roncsot elárasztó égő kerozin
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (átv is)
〈annak kif-ére, hogy okozza v. előidézi, hogy terület v. térség folyadékkal legyen borítva〉
[az ún. festő keserűfüvet] tanácsos olly helyeken termeszteni, mellyeket szükség idején patakkal el lehet árasztani
(1847 Hetilap)
Ilonka nem gátolta a bohócot, hogy kezét megcsókolhassa, könnyeivel eláraszthassa
(1867 Jókai Mór)
Urtaki csakhamar megfeledkezett a szomszéd jóságáról; 659 felé megrohanta és tűzzel, vérrel árasztotta el a Khaldeától függő tartományokat
(1899 Nagy képes világtörténet)
[Orlando] bokáig elárasztotta vízzel a helyiséget
(1967 Gábor Áron)
november végén vágják át a körtöltést, és árasztják el a nagymarosi munkaterületet
(1994 Magyar Hírlap)
több csodajárgányt szennyes lével elárasztó klímaberendezés
(1999 Figyelő)
2.
〈fény, hang, szag stb.〉 szétáradva betölt, átjár vmit
A völgyet verőfény árasztotta el
(1897 Kazár Emil)
Az istálló levegőjét eláraszthatják a csatornák bűzös gázai
(1926 TolnaiÚjLex.)
az utcát elárasztotta az ibolyaillat
(1963 Rubin Szilárd)
Kísérteties és furcsa csönd árasztotta el a várost
(1999 Magyar Hírlap)
2a.
〈vmely térséget fénnyel, hanggal, szaggal stb.〉 megtölt vki v. vmi
az ellenzék örömzajjal árasztá el Ungvárnak mostan sáratlan utczáit
(1843 Pesti Hírlap)
Benn vígan pattogott a tűz, a lángok játszottak s kedves meleggel áraszták el szobámat
(1887 Vachott Sándorné)
[Dőry István] nem szereti a bunda- meg a ködmönszagot, amelylyel a perlekedő felek az egész lakosztályt elárasztják
(1900 Mikszáth Kálmán)
[a házigazda kertet] kisvártatva a karosszékéhez erősített kapcsolótábla gombjait nyomogatva piros, zöld, kék és ki tudja, még hány színű fénnyel árasztott el
(1976 Selye János)
3.
〈tárgyak v. élőlények sokasága〉 (tömegesen tódulva vhova) elözönöl, ellep vmit, es. vkit
Zsidók árasztják el országunkat
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
a macskák az egész rezidencziát elárasztották
(1861 Eredeti népmesék)
a franczia könyvpiacot [...] valósággal elárasztják az antik tárgyu novellák és regények
(1913 Ambrus Zoltán)
[a lépfenét okozó baktérium] az egész szervezetet elárasztva halált idézhet elő
(1986 Az emberi test)
eláraszt bennünket a szemét
(1995 Országgyűlési Napló)
3a. eláraszt vmivel
〈vminek a sokaságával〉 bőségesen ellát, elborít vkit v. vmit; elhalmoz
[kegyelmes ég,] áraszd el jóságoddal A főldet
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
a vámszövetség [...] gyárműveivel szintúgy eláraszt, mint most Ausztria
(1839 Deák Ferenc)
[a színésznőt] el lehetne árasztani bókokkal
(1882 Mikszáth Kálmán)
A föllebbezések tömegével árasztottuk el a belügyminisztériumot
(1927 Weltner Jakab)
Mint minden fontos közhivatalt betöltő személyt, őt [ti. Endre Lászlót] is elárasztották 1944 tavaszán-nyarán levelekkel
(1989 Karsai László)
4.
egyre jobban terjedve hatalmába kerít vmi vmit
elárasztotta mellyeinket egy édes frigynek ösztöne
(1790 k. Verseghy Ferenc)
az oskolákban deák szó helyett majd sok okosat, sok szükségest fognak tanulhatni, s igy csakhamar eláraszt bennünket a veszélyes világosodás
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
elárasztja a Földet a bűn
(1929 TolnaiÚjLex.)
középiskolásaink milyen mértékben hisznek a társadalmunkat – a média lelkes asszisztálásával – elárasztó irracionális nézetekben
(1998 Természet Világa)
5.
〈érzés〉 teljesen átjár, áthat vkit v. vmit
sajátságos örömérzettől elárasztva, napi munkájához fogott
(1858 Vasárnapi Újság)
szívét elárasztotta valami megmagyarázhatatlan bánat, a lemondás keserűsége
(1929 Kodolányi János)
valósággal elárasztotta a megkönnyebbülés, mint valami névtelen boldogság
(1988 Kertész Imre²)
5a. eláraszt vmivel (vál)
〈vmely érzelemmel〉 eltölt vmi vkit v. vmit
Ha reád mosolyogna [Katinka] jól esne szívednek, ’s örömmel árasztaná el lelkedet
(1824 Csery Péter ford.)
[az elárult titok] még eddig előtte ismeretlen érzéssel árasztá el kebelét
(1856 Abonyi Lajos)
az ifjú nyár legragyogóbb színeibe öltözködik és derűs örömmel árasztja el az emberi szívet
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Szinte elbámultam attól a nagy örömtől, mellyel ez az egyszerű tudósítás lelkemet elárasztotta
(1900 Váli Mari)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások