elbecsül ts ige 1c (rég)

’〈birtokot, jószágot v. egyéb tulajdont〉 értékét felbecsülve elad, elárverez’ ❖ ezeket [az ingatlanokat] magok számára ne légyen szabad el-betsltetniek (1782 Magyar Hírmondó C0270, 114) | semmi Amerikai Hajó, melly eddig elfogattatott, el ne betsltessék (1811 Hazai és Külföldi Tudósítások C0196, 40) | Az apai ház a legkisebb fiúnak marad, de a többi fitestvérnek is hasonló lakhelyet kell adni, és e végett az urbéri telket a jobbágytól is el lehet becsültetni (1845 Kovách László 8574001, 32) | 1357-ben András és Domokos alvajdák megrendelik, hogy Ruphy Tamás chichoi (csicsói) várparancsnok mikusi birtokát némely nemesek elbecsültetni akarván, ily becsüt meg ne engedjenek Torda vármegye tisztjei, hanem az ügyet terjeszszék a legközelebbi országgyülés elébe (1889 Orbán Balázs CD22).

Vö. CzF. elbecsültet; SzT. ~, elbecsült, elbecsültet, elbecsültetett, elbecsültetik

elbecsül tárgyas ige 1c (rég)
〈birtokot, jószágot v. egyéb tulajdont〉 értékét felbecsülve elad, elárverez
ezeket [az ingatlanokat] magok számára ne légyen szabad el-betsltetniek
(1782 Magyar Hírmondó)
semmi Amerikai Hajó, melly eddig elfogattatott, el ne betsltessék
(1811 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Az apai ház a legkisebb fiúnak marad, de a többi fitestvérnek is hasonló lakhelyet kell adni, és e végett az urbéri telket a jobbágytól is el lehet becsültetni
(1845 Kovách László)
1357-ben András és Domokos alvajdák megrendelik, hogy Ruphy Tamás chichoi (csicsói) várparancsnok mikusi birtokát némely nemesek elbecsültetni akarván, ily becsüt meg ne engedjenek Torda vármegye tisztjei, hanem az ügyet terjeszszék a legközelebbi országgyülés elébe
(1889 Orbán Balázs)
Vö. CzF. elbecsültet; SzT. ~, elbecsült, elbecsültet, elbecsültetett, elbecsültetik

Beállítások