elbírálás fn 4A

1. ’〈az elbírál igével kifejezett cselekvés〉’ ❖ a’ főmltgu cancellariatól érkezett és a’ pernek végképi elbirálását siettető k. parancs egyszersmind nyilvánosan foglalná magában, mikint eldöntetvén a’ per, az itélet eredményéről tudósitás tétessék (1843 Pesti Hírlap CD61).

2. ’az az eljárás, amelynek során rendsz. döntéshozás céljából (törvények, szabályok alapján) vmit v. vkit értékelnek, megítélnek, ill. annak eredménye’ ❖ [a zólyomi evangélikus esperesség közgyűlésén] a dobronai lelkésznek ügye, ki magyarellenes izgatásokkal vala vádolva, került elbirálás alá (1883 Budapesti Hírlap szept. 22. C4730, melléklet [1]) | Bizonyos, hogy főleg gazdasági szempontból a különböző családi hitbizományi rendszerek egyenlő elbirálás alá nem eshetnek (1893 PallasLex. CD02) | ma a Nyugaton kívül nincs folyóirat, ahol fiatal erők érvényesülési teret s tekintélyes kritikai elbírálást kapjanak (1926 Móricz Zsigmond CD10) | A tanulmányi elbírálás a ma is szokásos 5 fokozatú: kitűnő, dicséretes, középszerű, csekély, rossz (1968 Emresz Károly CD52) | nyilvános és lehetőség szerint áttekinthető legyen mind a pályázatok, mind az elbírálások rendszere (1995 Országgyűlési Napló CD62) | a koszovói válság hatására az idén jelentősen nőtt a menedékjogot kérők száma, miközben a kedvező elbírálásoké folyamatosan csökken (1998 Magyar Hírlap CD09) | a kérvényező minden esetben egyedi elbírálásban részesül (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elbírálás főnév 4A
1.
〈az elbírál igével kifejezett cselekvés〉
a’ főmltgufőméltóságú cancellariatól érkezett és a’ pernek végképi elbirálását siettető k.királyi parancs egyszersmind nyilvánosan foglalná magában, mikint eldöntetvén a’ per, az itélet eredményéről tudósitás tétessék
(1843 Pesti Hírlap)
2.
az az eljárás, amelynek során rendsz. döntéshozás céljából (törvények, szabályok alapján) vmit v. vkit értékelnek, megítélnek, ill. annak eredménye
[a zólyomi evangélikus esperesség közgyűlésén] a dobronai lelkésznek ügye, ki magyarellenes izgatásokkal vala vádolva, került elbirálás alá
(1883 Budapesti Hírlap szept. 22.)
Bizonyos, hogy főleg gazdasági szempontból a különböző családi hitbizományi rendszerek egyenlő elbirálás alá nem eshetnek
(1893 PallasLex.)
ma a Nyugaton kívül nincs folyóirat, ahol fiatal erők érvényesülési teret s tekintélyes kritikai elbírálást kapjanak
(1926 Móricz Zsigmond)
A tanulmányi elbírálás a ma is szokásos 5 fokozatú: kitűnő, dicséretes, középszerű, csekély, rossz
(1968 Emresz Károly)
nyilvános és lehetőség szerint áttekinthető legyen mind a pályázatok, mind az elbírálások rendszere
(1995 Országgyűlési Napló)
a koszovói válság hatására az idén jelentősen nőtt a menedékjogot kérők száma, miközben a kedvező elbírálásoké folyamatosan csökken
(1998 Magyar Hírlap)
a kérvényező minden esetben egyedi elbírálásban részesül
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások