elégedik tn ige 19b (rég)

’megelégszik, beéri vmivel’ ❖ Szeléd vólt Buda, kegyetlen Attila. Amaz békeſség-ſzeret, ez vér-ſzomjúhozó. Amaz a’ nyert gyözedelemmel eléged (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141002, 15) | Arszlan, meszsze zajos tengernek vad fia, a’ ki a’ rohanó szeleket szilajabb rohanással előzöd és kitörő fényként szoktál a’ közre bevágni, most fene mérgedben hitvány vágással elégszel? (1822 Vörösmarty Mihály 8524373, 16).

a. ’nem kíván többet, mint ami(je) van’ ❖ [Az ember] mindég elégedjen, mindég vágyakodjon; és tehetségét megtartsa (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 33) | mi igen elégedve élünk most már (1841 Kovács Pál² C2764, 141).

Ö: meg~.

ÖU: be~.

Vö. CzF. elégėdik, elégszik; TESz. elég; SzT. ~, elégszik

elégedik tárgyatlan ige 19b (rég)
megelégszik, beéri vmivel
Szeléd vólt Buda, kegyetlen Attila. Amaz békeſség-ſzeret, ez vér-ſzomjúhozó. Amaz a’ nyert gyözedelemmel eléged
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
Arszlan, meszsze zajos tengernek vad fia, a’ ki a’ rohanó szeleket szilajabb rohanással előzöd és kitörő fényként szoktál a’ közre bevágni, most fene mérgedben hitvány vágással elégszel?
(1822 Vörösmarty Mihály)
a.
nem kíván többet, mint ami(je) van
[Az ember] mindég elégedjen, mindég vágyakodjon; és tehetségét megtartsa
(1802–1804 Bessenyei György¹)
mi igen elégedve élünk most már
(1841 Kovács Pál²)
ÖU: beelégedik
Vö. CzF. elégėdik, elégszik; TESz. elég; SzT. ~, elégszik

Beállítások