élesít ts ige 4b4

1. (tárgy n. is) (átv is) ’〈fegyveres támadás előkészületének jelképeként is: éllel rendelkező dolgot, kül. eszközt〉(fenéssel, köszörüléssel) vágásra alkalmasabbá, élesebbé tesz’ ❖ fejſzéjek, kaſzájok [ti. Kamcsatka lakóié] a’ kemény kövön élesíttetett kemény fából áll (1783 Molnár János C0290, 71) | a felette sok köszörülés, nem csak élesit, de gyengit is (1864 Eötvös József C1603, 84) | [a gepárdok] fakérget hasogatva élesítik karmaikat (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A nyolcvanhét éves Nobel-díjas tudós új ostromra élesíti kardját e szörny, a rák ellen, amely elpusztította feleségét és leányát is (1983 Béres Mária ford.–Moss 9661002, 229).

2. ’〈tevékenységet, megnyilvánulást〉 támadóvá v. támadóbbá, sértő(bb) szándékúvá tesz’ ❖ ollykor a’ rossztól-undorodás tollamat élesíté (1831 Wesselényi Miklós C4549, XXXIV) | – Ki ez a hölgy? – kérdé Gedőhöz fordulva. – Dallami Caesarine – felelt Gideon. – Mi ez a nő? – szólt ekkor, a kérdést élesítve Ince (1875 Jókai Mór CD18) | [Hunfalvy Pál Ethnographia című műve] leghatalmasabb czáfolata azon idegen íróknak, […] kiknek kritikáját nemzeti ellenszenvük élesíti, de el is homályosítja (1877 Pauler Gyula CD57) | A költő bizonyára szatirikussá élesíti hangját, ha ítélkezni akar (1986 Bodnár György CD53).

3. ’〈helyzetet, küzdelmet, ellentétet stb.〉 felfokoz, kiélez’ ❖ [a pereknek] ugy folyamata, mint végrehajtása […] a’ jobbágyság részéről tettleges ellenszegülésekkel hátráltatott, élesittetett (1842 Pesti Hírlap CD61) | az eszmecsere nem élesíti, hanem enyhíti a tanácskozásokat (1866 Deák Ferenc CD51) | [a polgári osztály ideológiájának torzulása] csak fokozódott a fejlődéssel, amely az ellentéteket egyre élesítette (1959 Kulcsár Kálmán 2056028, 35) | a piacliberalizáció élesíti a versenyhelyzetet (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. (rég, ritk)(fel)bőszít, (fel)tüzel vkit vminek a megtételére, ill. vki ellen’ ❖ [Rozgonyi Cecília] vitézeit példája élesíti (1824 Makáry György C0032, 286) | [a főispán] élesiti ’s ingerli a’ pártokat (1844 Pesti Hírlap CD61) | [Dantét] az is élesíti Robert [ti. Bölcs Róbert nápolyi király] iránt, hogy ez VII. Henrik császár ellen, kihez Dante oly nagy és merész reményeket kötött, ellenséges állást, foglalt el (1899 Szász Károly² C3834, 103) | ó hogy élesít a szerelem engem, hogy megedzi a testemet-lelkemet ez az elomlás (1942 Szentkuthy Miklós 9664006, 69).

4. ’erejében fokoz, hatásában erősít, ill. így erősítve vmivé alakít vmit’ ❖ sok gyarlóságim [...] Élesítik kívánságim (1790 Szőnyi Benjámin C4065, 94) | [felesége Macbethet] uj titulusaival hizelkedőleg köszönti, hogy nagyra-vágyását élesítse (1830 Döbrentei Gábor C1449, 255) | botránynyá élesített házasságtörés (1881 Vajkay Károly C4676, 135) | [a cigányzenekar hegedűn és cimbalmon kívüli hangszerei] csak arra szolgálnak hogy a harmóniát színesítsék, a ritmust élesítsék (1942 Prahács Margit CD43) | gyomrot terhelő vadságai, paprikával élesített fogásai (1999 Figyelő CD2601).

5. (átv is) ’〈képet, látványt〉(kör)vonalait élesebbé téve, ill. homályosságát, elmosódottságát csökkentve pontosabban kivehetővé, láthatóbbá tesz’ ❖ [az üzemi híradások és a politikai megfogalmazás] túlságosan általánosítók és elviek, s nem annyira élesítik, mint inkább homályosítják a képet [a Szegeden felnőtt munkásosztállyal kapcsolatban] (1971 Erdei Ferenc 9126004, 136) | A Professor Franklin’s Instant Photo Effects (ára 49,95 dollár) program képes egy adott kép kijelölt részét tompítani vagy élesíteni (1998 Byte Magazin ford. CD38) | [az automata fókuszt használva] egy csoportképnél esetleg a fal repedéseit élesítjük, nem a résztvevőket (2000 Byte Magazin CD38).

5a. ’〈képességet, módszert stb.〉 finomít, pontosít, csiszol’ ❖ a német köznép humorát saját népének válfajain élesité (1860 Vasárnapi Újság CD56) | nekirohantak olyan értékeknek, akiken élesíthették dialektikájukat (1924 Földi Mihály CD10) | [Duba Gyula] először rövidebb lélegzetű műfajokon: riportokon, humoreszkeken, szatírákon, elbeszéléseken élesíti a tollát (1982 Csanda Sándor CD53) | Baker módszerét és eredményeit az elmúlt 30 év során sokan általánosították, élesítették és számos más típusú egyenletre is alkalmazták (1998 Természet Világa CD50).

6. ’〈érzék(szerv)et, észlelést v. észt, értelmet, gondolkodást〉 az apró részletek, összefüggések érzékelésére, megkülönböztetésére alkalmasabbá, élesebbé tesz’ ❖ a’ figyelmetességet élesíteni (1783 Kónyi János ford.–Kelemen, XIV. C2739, 297) | a tanitvány értelme kiképeztetik, itélőtehetsége élesittetik s ismeretei bővittetnek (1865–1866 Pálfy József CD52) | A labdázás férfias foglalkozás, élesíti a figyelmet és a szemet (1924 Krúdy Gyula CD54) | az ellenzéki lét pallérozza vagy élesíti az elmét (1995 Országgyűlési Napló CD62).

7. ’〈lőfegyvert, robbanószerkezetet stb.〉 elsütésre, robbantásra kész állapotba hoz’ ❖ a bomba nem volt élesítve (1958 Magyar Nemzet márc. 14. C0354, 1) | A Budapest köré telepített rakétásokat az elmúlt három évtized során számos alkalommal helyezték teljes harckészültségbe. Többnyire véletlenül eltévedt polgári vagy sportrepülők miatt élesítették a rakétákat. Indítás azonban szerencsére soha nem történt (1995 Magyar Hírlap CD09) | a rendőrök kilátásba helyezték [a pisztoly tulajdonosának] felelősségre vonását, amiért az élesített fegyvert nem elzárva tartotta (1998 Magyar Hírlap CD09).

7a. ’〈elektronikus eszközt〉 működésre kész állapotba hoz’ ❖ Az elektronikus indításgátló berendezést […] hosszú hullámú jel élesíti a kulcs kivétele esetén, a jeladó ugyanis az indítókulcsban kapott helyet (1995 Magyar Hírlap CD09) | Bár a dobozokban a [sebességmérő] műszerek nem lesznek állandóan élesítve, a rendőrség a figyelmeztető tábláktól és a dobozok puszta jelenlététől is azt várja, hogy az autósok csökkentik a sebességet (1997 Magyar Hírlap CD09) | a felhasználó nem írja élesítő PIN-kódját az eszközre (2000 Byte Magazin ford. CD38).

Ö: ki~, meg~.

Sz: élesítés, élesítget.

Vö. CzF. élėsít · élėsit; ÉrtSz.; TESz. él²; ÉKsz.; SzT.

élesít tárgyas ige 4b4
1. (tárgy n. is) (átv is)
〈fegyveres támadás előkészületének jelképeként is: éllel rendelkező dolgot, kül. eszközt〉 (fenéssel, köszörüléssel) vágásra alkalmasabbá, élesebbé tesz
fejſzéjek, kaſzájok [ti. Kamcsatka lakóié] a’ kemény kövön élesíttetett kemény fából áll
(1783 Molnár János)
a felette sok köszörülés, nem csak élesit, de gyengit is
(1864 Eötvös József)
[a gepárdok] fakérget hasogatva élesítik karmaikat
(1929 Az állatok világa ford.)
A nyolcvanhét éves Nobel-díjas tudós új ostromra élesíti kardját e szörny, a rák ellen, amely elpusztította feleségét és leányát is
(1983 Béres Mária ford.Moss)
2.
〈tevékenységet, megnyilvánulást〉 támadóvá v. támadóbbá, sértő(bb) szándékúvá tesz
ollykor a’ rossztól-undorodás tollamat élesíté
(1831 Wesselényi Miklós)
– Ki ez a hölgy? – kérdé Gedőhöz fordulva. – Dallami Caesarine – felelt Gideon. – Mi ez a nő? – szólt ekkor, a kérdést élesítve Ince
(1875 Jókai Mór)
[Hunfalvy Pál Ethnographia című műve] leghatalmasabb czáfolata azon idegen íróknak, […] kiknek kritikáját nemzeti ellenszenvük élesíti, de el is homályosítja
(1877 Pauler Gyula)
A költő bizonyára szatirikussá élesíti hangját, ha ítélkezni akar
(1986 Bodnár György)
3.
〈helyzetet, küzdelmet, ellentétet stb.〉 felfokoz, kiélez
[a pereknek] ugy folyamata, mint végrehajtása […] a’ jobbágyság részéről tettleges ellenszegülésekkel hátráltatott, élesittetett
(1842 Pesti Hírlap)
az eszmecsere nem élesíti, hanem enyhíti a tanácskozásokat
(1866 Deák Ferenc)
[a polgári osztály ideológiájának torzulása] csak fokozódott a fejlődéssel, amely az ellentéteket egyre élesítette
(1959 Kulcsár Kálmán)
a piacliberalizáció élesíti a versenyhelyzetet
(1998 Magyar Hírlap)
3a. (rég, ritk)
(fel)bőszít, (fel)tüzel vkit vminek a megtételére, ill. vki ellen
[Rozgonyi Cecília] vitézeit példája élesíti
(1824 Makáry György)
[a főispán] élesiti ’s ingerli a’ pártokat
(1844 Pesti Hírlap)
[Dantét] az is élesíti Robert [ti. Bölcs Róbert nápolyi király] iránt, hogy ez VII. Henrik császár ellen, kihez Dante oly nagy és merész reményeket kötött, ellenséges állást, foglalt el
(1899 Szász Károly²)
ó hogy élesít a szerelem engem, hogy megedzi a testemet-lelkemet ez az elomlás
(1942 Szentkuthy Miklós)
4.
erejében fokoz, hatásában erősít, ill. így erősítve vmivé alakít vmit
sok gyarlóságim [...] Élesítik kívánságim
(1790 Szőnyi Benjámin)
[felesége Macbethet] uj titulusaival hizelkedőleg köszönti, hogy nagyra-vágyását élesítse
(1830 Döbrentei Gábor)
botránynyá élesített házasságtörés
(1881 Vajkay Károly)
[a cigányzenekar hegedűn és cimbalmon kívüli hangszerei] csak arra szolgálnak hogy a harmóniát színesítsék, a ritmust élesítsék
(1942 Prahács Margit)
gyomrot terhelő vadságai, paprikával élesített fogásai
(1999 Figyelő)
5. (átv is)
〈képet, látványt〉 (kör)vonalait élesebbé téve, ill. homályosságát, elmosódottságát csökkentve pontosabban kivehetővé, láthatóbbá tesz
[az üzemi híradások és a politikai megfogalmazás] túlságosan általánosítók és elviek, s nem annyira élesítik, mint inkább homályosítják a képet [a Szegeden felnőtt munkásosztállyal kapcsolatban]
(1971 Erdei Ferenc)
A Professor Franklin’s Instant Photo Effects (ára 49,95 dollár) program képes egy adott kép kijelölt részét tompítani vagy élesíteni
(1998 Byte Magazin ford.)
[az automata fókuszt használva] egy csoportképnél esetleg a fal repedéseit élesítjük, nem a résztvevőket
(2000 Byte Magazin)
5a.
〈képességet, módszert stb.〉 finomít, pontosít, csiszol
a német köznép humorát saját népének válfajain élesité
(1860 Vasárnapi Újság)
nekirohantak olyan értékeknek, akiken élesíthették dialektikájukat
(1924 Földi Mihály)
[Duba Gyula] először rövidebb lélegzetű műfajokon: riportokon, humoreszkeken, szatírákon, elbeszéléseken élesíti a tollát
(1982 Csanda Sándor)
Baker módszerét és eredményeit az elmúlt 30 év során sokan általánosították, élesítették és számos más típusú egyenletre is alkalmazták
(1998 Természet Világa)
6.
〈érzék(szerv)et, észlelést v. észt, értelmet, gondolkodást〉 az apró részletek, összefüggések érzékelésére, megkülönböztetésére alkalmasabbá, élesebbé tesz
a’ figyelmetességet élesíteni
(1783 Kónyi János ford.Kelemen, XIV.)
a tanitvány értelme kiképeztetik, itélőtehetsége élesittetik s ismeretei bővittetnek
(1865–1866 Pálfy József)
A labdázás férfias foglalkozás, élesíti a figyelmet és a szemet
(1924 Krúdy Gyula)
az ellenzéki lét pallérozza vagy élesíti az elmét
(1995 Országgyűlési Napló)
7.
〈lőfegyvert, robbanószerkezetet stb.〉 elsütésre, robbantásra kész állapotba hoz
a bomba nem volt élesítve
(1958 Magyar Nemzet márc. 14.)
A Budapest köré telepített rakétásokat az elmúlt három évtized során számos alkalommal helyezték teljes harckészültségbe. Többnyire véletlenül eltévedt polgári vagy sportrepülők miatt élesítették a rakétákat. Indítás azonban szerencsére soha nem történt
(1995 Magyar Hírlap)
a rendőrök kilátásba helyezték [a pisztoly tulajdonosának] felelősségre vonását, amiért az élesített fegyvert nem elzárva tartotta
(1998 Magyar Hírlap)
7a.
〈elektronikus eszközt〉 működésre kész állapotba hoz
Az elektronikus indításgátló berendezést […] hosszú hullámú jel élesíti a kulcs kivétele esetén, a jeladó ugyanis az indítókulcsban kapott helyet
(1995 Magyar Hírlap)
Bár a dobozokban a [sebességmérő] műszerek nem lesznek állandóan élesítve, a rendőrség a figyelmeztető tábláktól és a dobozok puszta jelenlététől is azt várja, hogy az autósok csökkentik a sebességet
(1997 Magyar Hírlap)
a felhasználó nem írja élesítő PINPersonal Identification Number ’személyi azonosító szám’-kódját az eszközre
(2000 Byte Magazin ford.)
Sz: élesítés, élesítget
Vö. CzF. élėsít · élėsit; ÉrtSz.; TESz. él²; ÉKsz.; SzT.

Beállítások