elhelyezés fn 4B

1. ’az elhelyez igével kifejezett cselekvés’ ❖ [az első leánygyermek] elhelyezése után mintegy két holddal férjemnek kitelvén szolgálati éve, más urasághoz jöttünk (1838 Jósika Miklós C2359, 55).

2. ’az a megfelelő hely, ahova (huzamosabb időre) letesznek (és rögzítenek) v. felállítanak vmit’ ❖ a kisebb ostromágyuk ezen árkok közt elhelyezést találjanak (1865 Salamon Ferenc 8402011, 563) | [a] Csomortány és Álmos váránál kezdődő határfedező erődök mindenike oly elhelyezést nyert, mintha őseink erejük érzetében nem kizárni, hanem az ut nyitva hagyása által mintegy beédesgetni akarták volna az ellent (1869 Orbán Balázs 8340013, 174) | Az alváz előrészén, az automobil orrában talál elhelyezésre a motor (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 237) | a konvektoros fűtést kiváltó cirkokazán – alatta a mosógéppel – itt nyert elhelyezést, a kád helyének felén (1998 Lakáskultúra CD39).

2a. ’vmely (értékes) gyűjtemény megőrzésére megfelelő, alkalmas hely’ ❖ [a kastélyban] a folyton gyarapodó könyvtár elhelyezést talált (1902 Fraknói Vilmos CD55) | 1938 óta […] a gróf Széchenyi Istvánra vonatkozó értékes anyag talált itt [ti. a soproni Storno-házban] elhelyezést (1942 Storno Miksa CD52) | A központosított szakszervezeti könyvtár […] az Ady Kultúrházban nyert elhelyezést (1964 Hiller István² CD52).

3. ’vminek térbeli, es. időbeli helyzete, elhelyezkedésének v. elrendezésének módja’ ❖ Mind a származtatást mind a viszonylást a nyelvek vagy külragozás, vagy benső hajlítás által, vagy végre csak elhelyezés és körülírás által viheti[k] véghez (1846 Ballagi Mór 8059003, 20) | Az épület inkább hasznosság, mint regényesség nézetei szerint van építve, minden célra külön épület, alakra, minőségre, elhelyezésre (1851 Jókai Mór CD18) | elhelyezésöknél fogva a levelek: gyürűsök, ellenesek, váltogatók (1865 Tanodai Lapok 8666001, 265) | A nagy tálak lemélyedő kúpos meredek falán, virágok és ágas bokrok, vagy csigavonalas körök sorakoznak középponti elhelyezésben (1909 Malonyay Dezső 8292018, 216) | [Beethoven a] régi menüettől átveszi a háromszakaszosságot […] és – kezdetben – a tánc-tétel régi […] szimfonikus elhelyezését (1931 ZeneiLex. CD49) | Megadható-e a sakktáblán 8 vezér úgy, hogy ne üssék egymást? A 6. ábra mutatja, hogy ez lehetséges, de aki maga próbálta ezt a rejtvényt megfejteni, tudja, hogy nem olyan könnyű az elhelyezést megtalálni (2000 Természet Világa CD50).

4. ’ember, állat v. csoport számára rendelt tartózkodási v. szálláshely, ill. vmely intézmény számára biztosított működési hely’ ❖ gondoskodni kell arról, hogy a személyzet czélszerü elhelyezést találjon (1849 Kossuth Lajos CD32) | Ily iskolának igen jó elhelyezést adna a 27 szobás, nagy étteremmel (mi lehetne pompás hallterem) biró kolostor (1870 Orbán Balázs 8340016, 90) | a csikók évjáratonként külön ménesekben nyernek elhelyezést (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a] Kohógéptani Tanszék is az új miskolci egyetem korszerűbb épületeiben kapott – az addiginál tágasabb – elhelyezést (1971 Kiss Ervin CD30) | Az elhelyezés a fűzfői Nike Szállóban van (2000 Figyelő CD2601).

5. (kissé rég) ’munka(hely), álláshely, állandó alkalmazás,’ ❖ ? A sok tisztséget vadászó s kérő és a sokféle bukott egyén, ki üldöztetés ürügye alatt uj elhelyezést esdett, hogy erkölcsi csorbáját kiköszörülhesse, – itt is legió volt (1858 e. Mészáros Lázár 8307002, 31) | két tolvajnő cselédkönyv segitségével talált elhelyezést uriházakban (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 14) | [Szentléleky Gyula] közbiztonsági őrizetből való kiszabadulása után a mátészalkai Háziipari Szövetkezetnél nyert elhelyezést (1958 A forradalom árnyai 2038003, 33).

6. ’befektetés, amelyet haszon v. értékmegőrzés reményében vásárol vki’ ❖ [az árvapénzek a] földhitelintézet értékpapirjaiban és fizetési utalványaiban legbiztosabb és jövedelmesebb elhelyezést találhatnak (1864 Magyar Sajtó 8648001, 557) | A föld, mint tőke, legbiztosabb minden lehető elhelyezés közt (1868 Arany János C1619, 182) | A takarékpénztárak számának, az alaptőkének, a tartaléknak s a betéteknek állandó növekedése az elhelyezést kereső tőkék szaporodását jelenti (1897 PallasLex. CD02) | a nemesfémvásárlással mobil elhelyezést találtak a tőkék egy részének (2002 Egry Gábor CD58).

7. (kissé rég, ritk) ’〈versenyszámban:〉 vki által elért helyezés’ ❖ Versenyzőink alig két évi gyakorlattal feltünő eredményeket értek el, részt vettek az udvarhelyi, nagykőhavasi, sőt az országos sí-versenyen is, ahol mind méltó elhelyezést értek el (1934 Vámszer Géza 2123001, 71).

ÖU: rím~, szó~, tőke~.

Sz: elhelyezési, elhelyezésű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elhelyezés főnév 4B
1.
az elhelyez igével kifejezett cselekvés
[az első leánygyermek] elhelyezése után mintegy két holddal férjemnek kitelvén szolgálati éve, más urasághoz jöttünk
(1838 Jósika Miklós)
2.
az a megfelelő hely, ahova (huzamosabb időre) letesznek (és rögzítenek) v. felállítanak vmit
a kisebb ostromágyuk ezen árkok közt elhelyezést találjanak
(1865 Salamon Ferenc)
[a] Csomortány és Álmos váránál kezdődő határfedező erődök mindenike oly elhelyezést nyert, mintha őseink erejük érzetében nem kizárni, hanem az ut nyitva hagyása által mintegy beédesgetni akarták volna az ellent
(1869 Orbán Balázs)
Az alváz előrészén, az automobil orrában talál elhelyezésre a motor
(1933 TolnaiÚjLex.)
a konvektoros fűtést kiváltó cirkokazán – alatta a mosógéppel – itt nyert elhelyezést, a kád helyének felén
(1998 Lakáskultúra)
2a.
vmely (értékes) gyűjtemény megőrzésére megfelelő, alkalmas hely
[a kastélyban] a folyton gyarapodó könyvtár elhelyezést talált
(1902 Fraknói Vilmos)
1938 óta […] a gróf Széchenyi Istvánra vonatkozó értékes anyag talált itt [ti. a soproni Storno-házban] elhelyezést
(1942 Storno Miksa)
A központosított szakszervezeti könyvtár […] az Ady Kultúrházban nyert elhelyezést
(1964 Hiller István²)
3.
vminek térbeli, es. időbeli helyzete, elhelyezkedésének v. elrendezésének módja
Mind a származtatást mind a viszonylást a nyelvek vagy külragozás, vagy benső hajlítás által, vagy végre csak elhelyezés és körülírás által viheti[k] véghez
(1846 Ballagi Mór)
Az épület inkább hasznosság, mint regényesség nézetei szerint van építve, minden célra külön épület, alakra, minőségre, elhelyezésre
(1851 Jókai Mór)
elhelyezésöknél fogva a levelek: gyürűsök, ellenesek, váltogatók
(1865 Tanodai Lapok)
A nagy tálak lemélyedő kúpos meredek falán, virágok és ágas bokrok, vagy csigavonalas körök sorakoznak középponti elhelyezésben
(1909 Malonyay Dezső)
[Beethoven a] régi menüettől átveszi a háromszakaszosságot […] és – kezdetben – a tánc-tétel régi […] szimfonikus elhelyezését
(1931 ZeneiLex.)
Megadható-e a sakktáblán 8 vezér úgy, hogy ne üssék egymást? A 6. ábra mutatja, hogy ez lehetséges, de aki maga próbálta ezt a rejtvényt megfejteni, tudja, hogy nem olyan könnyű az elhelyezést megtalálni
(2000 Természet Világa)
4.
ember, állat v. csoport számára rendelt tartózkodási v. szálláshely, ill. vmely intézmény számára biztosított működési hely
gondoskodni kell arról, hogy a személyzet czélszerü elhelyezést találjon
(1849 Kossuth Lajos)
Ily iskolának igen jó elhelyezést adna a 27 szobás, nagy étteremmel (mi lehetne pompás hallterem) biró kolostor
(1870 Orbán Balázs)
a csikók évjáratonként külön ménesekben nyernek elhelyezést
(1929 Az állatok világa ford.)
[a] Kohógéptani Tanszék is az új miskolci egyetem korszerűbb épületeiben kapott – az addiginál tágasabb – elhelyezést
(1971 Kiss Ervin)
Az elhelyezés a fűzfői Nike Szállóban van
(2000 Figyelő)
5. (kissé rég)
munka(hely), álláshely, állandó alkalmazás,
?
A sok tisztséget vadászó s kérő és a sokféle bukott egyén, ki üldöztetés ürügye alatt uj elhelyezést esdett, hogy erkölcsi csorbáját kiköszörülhesse, – itt is legió volt
(1858 e. Mészáros Lázár)
két tolvajnő cselédkönyv segitségével talált elhelyezést uriházakban
(1917 Budapesti Hírlap)
[Szentléleky Gyula] közbiztonsági őrizetből való kiszabadulása után a mátészalkai Háziipari Szövetkezetnél nyert elhelyezést
(1958 A forradalom árnyai)
6.
befektetés, amelyet haszon v. értékmegőrzés reményében vásárol vki
[az árvapénzek a] földhitelintézet értékpapirjaiban és fizetési utalványaiban legbiztosabb és jövedelmesebb elhelyezést találhatnak
(1864 Magyar Sajtó)
A föld, mint tőke, legbiztosabb minden lehető elhelyezés közt
(1868 Arany János)
A takarékpénztárak számának, az alaptőkének, a tartaléknak s a betéteknek állandó növekedése az elhelyezést kereső tőkék szaporodását jelenti
(1897 PallasLex.)
a nemesfémvásárlással mobil elhelyezést találtak a tőkék egy részének
(2002 Egry Gábor)
7. (kissé rég, ritk)
〈versenyszámban:〉 vki által elért helyezés
Versenyzőink alig két évi gyakorlattal feltünő eredményeket értek el, részt vettek az udvarhelyi, nagykőhavasi, sőt az országos sí-versenyen is, ahol mind méltó elhelyezést értek el
(1934 Vámszer Géza)
ÖU: rímelhelyezés, szóelhelyezés, tőkeelhelyezés
Sz: elhelyezési, elhelyezésű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások