eligazítás fn 4A

1. ’az eligazít igével kifejezett cselekvés’ ❖ Felséges Mária Theresia Kegyelmes Királyné Asszonyunk: A’ sok nyughatatlan Embereknek fel ment panasszainak revisiojára, és el igazitásának véget, L(iber) Báró Vécsei Jósef Ö Nagyságát Comissariusnak [...] kegyelmesen küldi (1773–1774 Csokonai József 7503001, 7).

2. ’felvilágosítás, útmutatás’ ❖ [a leírás alapján a keresett személyre] már bizony reá találok. – Köſzönöm az el-igazíttáſt (1789 Fejér György ford.–Gottsched 7485001, 15) | Itt jut eszembe az is, hogy Édes Uram Bátyámat megkérdezzem, ’s tanácsot ’s eligazítást instáljak a’ felől ha a messze kor (Emlékezet) helyett nem jobb volna e a’ hajdan-kor? (1813 Szemere Pál C2563, 306) | a művészetnek többet kell nyújtania, mint érzékszervi élmények artisztikus tükrözését, „új borzongás”-okat: világnézetet kell adnia, eligazítást az életre (1925 Komlós Aladár CD10) | írásos források a kérdésben semmi eligazítást nem nyújtanak (1977 NéprajziLex. CD47) | [a próbafelvételi résztvevői vezető szaktanároktól] kapnak eligazítást arról, milyen ütemezés és módszer szerint érdemes felkészülni a felvételire (2002 Magyar Hírlap CD09).

2a. (ritk) ’térbeli elirányítás, útbaigazítás’ ❖ a pusztaságban vándorló, a biztos eligazítás nélkül induló hajlamos arra, hogy nagy kört leírva oda érjen vissza, ahonnan elindult (1977 Bori Imre 9068002, 199) | [Storno Ferenc] rokonait keresve érkezett 1845-ben ismét Magyarországra, ahol – mint emlékirataiban beszámol róla – egy téves eligazítás nyomán vezetett útja Pozsony helyett éppen Sopronba (1996 Lakáskultúra CD39).

2b. ’〈kül. katonaságnál:〉 felettesi, vezetői utasítás(ok), parancs(ok összessége), ill. az(oka)t közlő beszéd’ ❖ A napi eligazítás – a távbeszélő rendszer csudálatos fejlettsége folytán – kibővült a vezérkar főnökének legfrissebb harctéri jelentésével (1918 Erdély Jenő CD10) | Az új igazgató eligazítást tart régi műhelyvezetőknek, osztályvezetőknek. Szigorú utasításokat ad és beszédét így fejezi be: – Nem akarok jelentésben olyasmit olvasni, hogy selejt, reklamáció (1989 A személyi kultusz humora 1016018, 63) | Az eligazítás [a gombagyűjtésre vonatkozóan] ilyenféleképpen hangzott: egy vonalban fogunk haladni és mindenki hozzám igazodik (1995 Természet Világa CD50).

2c. ’〈kül. katonaságnál:〉 ennek alkalma, ill. ilyen utasítások átadására szervezett összejövetel’ ❖ Eligazítás. Minden csapatparancsnokság segédtisztségénél naponta, előre meghatározott időben, minden alosztálytól egy altiszt jelenik meg parancsok, rendeletek stb. átvétele végett; ezt nevezik eligazításnak (1894 PallasLex. CD02) | Reggel hat órakor eligazítás lesz a hadosztálynál. Meg kell jelenni minden ezredparancsnoknak és segédtisztnek (1932 Vass Tamás CD10) | egyre-másra támadták Csurkát főszerkesztői értekezleteken, kultúrpolitikai tájékoztatókon, „eligazításokon(1986 Kis János² 2003014, 403) | [1956 után a napilapok főszerkesztőinek] havonta tartottak eligazítást a pártközpontban (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

3. (kissé rég) ’vminek az elrendezése, megoldása, ill. szabályozása, tisztázása’ ❖ Amicus Tractatus, seu Conventio: Barátságos egyezés, el igazitás, alku (1807 Ottlik Dániel C3374, 37) | a már huzamos idő óta törvényes eligazitást váró tárgy a nemzet atyai királya elibe terjesztessék (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | hogy hazatérésig fölmerülő sérelmek és panaszok eligazítást nyerhessenek, el-rendelem, hogy a hadifoglyok [...] kérésüket a magyar hadügyminiszter elé terjeszthessék (1918 Budapesti Hírlap nov. 5. C4706, 7).

4. (rég, ritk) ’elutasítás(t kifejező szó, beszéd)’ ❖ talám itt hozzá lehetne tenni: Menny útadra, melly még jobban ki teszi az el igazítást: lehetne igy is tenni: Takarodgy (1786 Ráday Gedeon¹ C2554, 98) | kérdésekre nem hogy nyájasan felelnének; ſt inkább komor el-igazításokkal ket a’ kérdezsködéstl el-íjjeſztik. (1794 Nagy Sámuel¹ C3293, XII).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eligazítás főnév 4A
1.
az eligazít igével kifejezett cselekvés
Felséges Mária Theresia Kegyelmes Királyné Asszonyunk: A’ sok nyughatatlan Embereknek fel ment panasszainak revisiojára, és el igazitásának véget, L(iber) Báró Vécsei Jósef Ö Nagyságát Comissariusnak [...] kegyelmesen küldi
(1773–1774 Csokonai József)
2.
felvilágosítás, útmutatás
[a leírás alapján a keresett személyre] már bizony reá találok. – Köſzönöm az el-igazíttáſt
(1789 Fejér György ford.Gottsched)
Itt jut eszembe az is, hogy Édes Uram Bátyámat megkérdezzem, ’s tanácsot ’s eligazítást instáljak a’ felől ha a messze kor (Emlékezet) helyett nem jobb volna e a’ hajdan-kor?
(1813 Szemere Pál)
a művészetnek többet kell nyújtania, mint érzékszervi élmények artisztikus tükrözését, „új borzongás”-okat: világnézetet kell adnia, eligazítást az életre
(1925 Komlós Aladár)
írásos források a kérdésben semmi eligazítást nem nyújtanak
(1977 NéprajziLex.)
[a próbafelvételi résztvevői vezető szaktanároktól] kapnak eligazítást arról, milyen ütemezés és módszer szerint érdemes felkészülni a felvételire
(2002 Magyar Hírlap)
2a. (ritk)
térbeli elirányítás, útbaigazítás
a pusztaságban vándorló, a biztos eligazítás nélkül induló hajlamos arra, hogy nagy kört leírva oda érjen vissza, ahonnan elindult
(1977 Bori Imre)
[Storno Ferenc] rokonait keresve érkezett 1845-ben ismét Magyarországra, ahol – mint emlékirataiban beszámol róla – egy téves eligazítás nyomán vezetett útja Pozsony helyett éppen Sopronba
(1996 Lakáskultúra)
2b.
〈kül. katonaságnál:〉 felettesi, vezetői utasítás(ok), parancs(ok összessége), ill. az(oka)t közlő beszéd
A napi eligazítás – a távbeszélő rendszer csudálatos fejlettsége folytán – kibővült a vezérkar főnökének legfrissebb harctéri jelentésével
(1918 Erdély Jenő)
Az új igazgató eligazítást tart régi műhelyvezetőknek, osztályvezetőknek. Szigorú utasításokat ad és beszédét így fejezi be: – Nem akarok jelentésben olyasmit olvasni, hogy selejt, reklamáció
(1989 A személyi kultusz humora)
Az eligazítás [a gombagyűjtésre vonatkozóan] ilyenféleképpen hangzott: egy vonalban fogunk haladni és mindenki hozzám igazodik
(1995 Természet Világa)
2c.
〈kül. katonaságnál:〉 ennek alkalma, ill. ilyen utasítások átadására szervezett összejövetel
Eligazítás. Minden csapatparancsnokság segédtisztségénél naponta, előre meghatározott időben, minden alosztálytól egy altiszt jelenik meg parancsok, rendeletek stb. átvétele végett; ezt nevezik eligazításnak
(1894 PallasLex.)
Reggel hat órakor eligazítás lesz a hadosztálynál. Meg kell jelenni minden ezredparancsnoknak és segédtisztnek
(1932 Vass Tamás)
egyre-másra támadták Csurkát főszerkesztői értekezleteken, kultúrpolitikai tájékoztatókon, „eligazításokon
(1986 Kis János²)
[1956 után a napilapok főszerkesztőinek] havonta tartottak eligazítást a pártközpontban
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
3. (kissé rég)
vminek az elrendezése, megoldása, ill. szabályozása, tisztázása
Amicus Tractatus, seu Conventio: Barátságos egyezés, el igazitás, alku
(1807 Ottlik Dániel)
a már huzamos idő óta törvényes eligazitást váró tárgy a nemzet atyai királya elibe terjesztessék
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
hogy hazatérésig fölmerülő sérelmek és panaszok eligazítást nyerhessenek, el-rendelem, hogy a hadifoglyok [...] kérésüket a magyar hadügyminiszter elé terjeszthessék
(1918 Budapesti Hírlap nov. 5.)
4. (rég, ritk)
elutasítás(t kifejező szó, beszéd)
talám itt hozzá lehetne tenni: Menny útadra, melly még jobban ki teszi az el igazítást: lehetne igy is tenni: Takarodgy
(1786 Ráday Gedeon¹)
kérdésekre nem hogy nyájasan felelnének; ſt inkább komor el-igazításokkal ket a’ kérdezsködéstl el-íjjeſztik.
(1794 Nagy Sámuel¹)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások