elkövetkezendő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → elkövetkezik.

II. mn 1C

1. ’a jövőben elérkező, bekövetkező 〈időszak〉’ ❖ részemről semmi okom sincs kételkedni épen, egy elkövetkezendő aranykorban (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 53) | elkövetkezendő évszázadok (1927 Weltner Jakab 9787009, 259) | lehetséges, hogy az elkövetkezendő évezredek során már semmi újat sem lehet majd gondolni, csupán az ismert igazságot ismételgetni? (1994 Kertész Imre² CD41) | [ha] a metánkibocsátást befagyasztanánk a jelenlegi szinten, a metán koncentrációja hozzávetőleg 6 százalékkal nőne az elkövetkezendő 40 évben (1998 Tények könyve CD37).

1a. ’a jövőben v. a későbbiekben (feltétlenül) bekövetkező 〈esemény〉, ill. elvégzendő 〈munka, tennivaló〉’ ❖ [Gusztáv Adolf svéd király] fegyveres Népe közt azt az okos, és ſzoros Fenyitéket állitotta lábra, a’ melly az el-következend Gyzedelemnek, mindég elpénze lehet (1790 Nagyváthy János ford. C3298, 12) | az elkövetkezendő javitások után (1841 Pesti Hírlap CD61) | Ezek a tünetek előrevetették árnyékát az elkövetkezendő eseményeknek, sejtetni engedték, hogy milyen elvek szerint fogják az új Románia alkotmányjogi és politikai berendezkedését véghezvinni (1940 Rónai András CD22) | az elkövetkezendő megpróbáltatásokra (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1b. ’a jövőben, a későbbiekben megszülető, világra jövő v. vmivé váló 〈személy, csoport〉, ill. megvalósuló, létrejövő 〈dolog〉’ ❖ [a szabadság] minden elkövetkezendő nemzedékek elidegenithetlen örök tulajdona (1860 Kossuth Lajos CD32) | Az apjuknak semmi szüksége se volt arra, hogy közte és az elkövetkezendő asszony között lábatlankodjanak (1903 Thury Zoltán 8479006, 293) | a legsúlyosabb festői probléma az ornamentikának a térbeliségek ábrázolásával való összeházasítása. Ezt sok tekintetben nevezhetném a festészet aktuális problémájának és egyúttal az elkövetkezendő festészet problémájának is (1913 Berény Róbert CD10) | Aki ebben a kéziratos műveltségben él és még semmit sem tud az elkövetkezendő ólombetűk könyveiről (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 126) | az elkövetkezendő új Kormánynak (1990 Országgyűlési Napló CD62).

2. (ritk) ’a szóban forgó szöveg további részében található, ott előforduló 〈szövegrészlet, ill. annak tartalma〉’ ❖ Rudics, Marczibányi, Prónay, előadásaiban a resolutio el nem fogadásának el következendő okai foglaltattak (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [A mű] a megfelelő fejezetek néhány bevezető mondatában röviden összefoglalja az elkövetkezendő rész tartalmát, az olvasó figyelmét mintegy felhívja a lényegre (1975 Orvosi Hetilap C8221, 474).

III. fn 1C (tbsz-ban)

1. (-ben ragos alakban) ’a jövőben, ill. a későbbiekben elérkező idő(szak)’ ❖ a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrsége […] az elkövetkezendőkben is engedélyezni fogja ideiglenes átkelőhelyek működését egyes határközeli rendezvények sikeres megrendezése érdekében (1990 Országgyűlési Napló CD62) | Syracusae az elkövetkezendőkben ragyogó elmék, művészek, tudósok gyülekezőhelyévé vált (1997 Természet Világa CD50) | nagyon üdvözölném, ha a Figyelő az elkövetkezendőkben foglalkozna a kérdés ezen vetületével is (1999 Figyelő CD2601).

1a. ’a jövőben, a későbbiekben megszülető, világra jövő v. vmivé váló személy, csoport, ill. megvalósuló, létrejövő dolog, bekövetkező történés’ ❖ A legjobb családok lányai járnak ide [ti. a színi iskolába], ez Japánban az első ilyesfajta intézet, erkölcse tiszta s azt akarjuk, hogy példaképe legyen az elkövetkezendőknek (1911 Pásztor Árpád 9519011, 174) | az apát úr most állva maradt, mert előre tudta az elkövetkezendőket (1929 Krúdy Gyula CD54) | Ó, ha akkor sejtettem volna az elkövetkezendőket! (1957 Szathmári Sándor 9641001, 182) | Ne térjünk ki kérdései elől, beszéljünk saját érzéseinkről, az elkövetkezendőkről (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a szóban forgó szöveg további részében található, ott előforduló szövegrészlet, ill. annak tartalma’ ❖ a Parlamenten kívüli szervezetekről fogok az elkövetkezendőkben szólni (1990 Országgyűlési Napló CD62) | Az anya és a magzat jogainak szembekerülése miatt mi semmiképpen nem tudjuk az A-variációt támogatni, és ezért az elkövetkezendőkben én csak azokkal a gondolatokkal foglalkoznék, amelyek a B-variánsban fordulnak elő (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Az elkövetkezendőkben ezen idézet szellemében egyrészt szeretnénk hangsúlyozni Galilei centrális szerepét a tudománytörténetben, másrészt megmutatni, hogy a kor már valóban megérett az új eszmék befogadására (1995 Természet Világa CD50).

Vö. ÉKsz.².

elkövetkezendő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévelkövetkezik
II. melléknév 1C
1.
a jövőben elérkező, bekövetkező 〈időszak〉
részemről semmi okom sincs kételkedni épen, egy elkövetkezendő aranykorban
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
elkövetkezendő évszázadok
(1927 Weltner Jakab)
lehetséges, hogy az elkövetkezendő évezredek során már semmi újat sem lehet majd gondolni, csupán az ismert igazságot ismételgetni?
(1994 Kertész Imre²)
[ha] a metánkibocsátást befagyasztanánk a jelenlegi szinten, a metán koncentrációja hozzávetőleg 6 százalékkal nőne az elkövetkezendő 40 évben
(1998 Tények könyve)
1a.
a jövőben v. a későbbiekben (feltétlenül) bekövetkező 〈esemény〉, ill. elvégzendő 〈munka, tennivaló〉
[Gusztáv Adolf svéd király] fegyveres Népe közt azt az okos, és ſzoros Fenyitéket állitotta lábra, a’ melly az el-következend Gyzedelemnek, mindég elpénze lehet
(1790 Nagyváthy János ford.)
az elkövetkezendő javitások után
(1841 Pesti Hírlap)
Ezek a tünetek előrevetették árnyékát az elkövetkezendő eseményeknek, sejtetni engedték, hogy milyen elvek szerint fogják az új Románia alkotmányjogi és politikai berendezkedését véghezvinni
(1940 Rónai András)
az elkövetkezendő megpróbáltatásokra
(1995 Jubileumi kommentár)
1b.
a jövőben, a későbbiekben megszülető, világra jövő v. vmivé váló 〈személy, csoport〉, ill. megvalósuló, létrejövő 〈dolog〉
[a szabadság] minden elkövetkezendő nemzedékek elidegenithetlen örök tulajdona
(1860 Kossuth Lajos)
Az apjuknak semmi szüksége se volt arra, hogy közte és az elkövetkezendő asszony között lábatlankodjanak
(1903 Thury Zoltán)
a legsúlyosabb festői probléma az ornamentikának a térbeliségek ábrázolásával való összeházasítása. Ezt sok tekintetben nevezhetném a festészet aktuális problémájának és egyúttal az elkövetkezendő festészet problémájának is
(1913 Berény Róbert)
Aki ebben a kéziratos műveltségben él és még semmit sem tud az elkövetkezendő ólombetűk könyveiről
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
az elkövetkezendő új Kormánynak
(1990 Országgyűlési Napló)
2. (ritk)
a szóban forgó szöveg további részében található, ott előforduló 〈szövegrészlet, ill. annak tartalma〉
Rudics, Marczibányi, Prónay, előadásaiban a resolutio el nem fogadásának el következendő okai foglaltattak
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
[A mű] a megfelelő fejezetek néhány bevezető mondatában röviden összefoglalja az elkövetkezendő rész tartalmát, az olvasó figyelmét mintegy felhívja a lényegre
(1975 Orvosi Hetilap)
III. főnév 1C (tbsz-ban)
1. (-ben ragos alakban)
a jövőben, ill. a későbbiekben elérkező idő(szak)
a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrsége […] az elkövetkezendőkben is engedélyezni fogja ideiglenes átkelőhelyek működését egyes határközeli rendezvények sikeres megrendezése érdekében
(1990 Országgyűlési Napló)
Syracusae az elkövetkezendőkben ragyogó elmék, művészek, tudósok gyülekezőhelyévé vált
(1997 Természet Világa)
nagyon üdvözölném, ha a Figyelő az elkövetkezendőkben foglalkozna a kérdés ezen vetületével is
(1999 Figyelő)
1a.
a jövőben, a későbbiekben megszülető, világra jövő v. vmivé váló személy, csoport, ill. megvalósuló, létrejövő dolog, bekövetkező történés
A legjobb családok lányai járnak ide [ti. a színi iskolába], ez Japánban az első ilyesfajta intézet, erkölcse tiszta s azt akarjuk, hogy példaképe legyen az elkövetkezendőknek
(1911 Pásztor Árpád)
az apát úr most állva maradt, mert előre tudta az elkövetkezendőket
(1929 Krúdy Gyula)
Ó, ha akkor sejtettem volna az elkövetkezendőket!
(1957 Szathmári Sándor)
Ne térjünk ki kérdései elől, beszéljünk saját érzéseinkről, az elkövetkezendőkről
(1998 Magyar Hírlap)
2.
a szóban forgó szöveg további részében található, ott előforduló szövegrészlet, ill. annak tartalma
a Parlamenten kívüli szervezetekről fogok az elkövetkezendőkben szólni
(1990 Országgyűlési Napló)
Az anya és a magzat jogainak szembekerülése miatt mi semmiképpen nem tudjuk az A-variációt támogatni, és ezért az elkövetkezendőkben én csak azokkal a gondolatokkal foglalkoznék, amelyek a B-variánsban fordulnak elő
(1992 Országgyűlési Napló)
Az elkövetkezendőkben ezen idézet szellemében egyrészt szeretnénk hangsúlyozni Galilei centrális szerepét a tudománytörténetben, másrészt megmutatni, hogy a kor már valóban megérett az új eszmék befogadására
(1995 Természet Világa)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások