ellenáll tn ige 3a9

1. (rég, átv is) ’vmely erővel, mozgással, hatással szemben, azt akadályozva áll, van vmi, vki’ ❖ Ezer nemes Vállvetve törtet s gátokat ront; Ah, de acélhegyek állnak ellen! (1797 k. Berzsenyi Dániel CD01) | Egyedl maga volt olly Gavallér Albert, Hogy annyi amazon ellen indúlni mert. Thrézi ellen állott: de egy pillantása A’ ſzép Szz’ ſzívében halál-ſebet ása (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 66) | Kegyes öreg papnál szállt meg a mátkapár, S az, egyesíteni szívből akarta bár: De ellenállottak némely akadályok …. A kocsis egyszerre ajtót nyita rájok! (1846 Tompa Mihály 8484064, 96).

2. ellenáll vminek (vonzat n. is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely felé v. rá irányuló erő, (vminek a) fizikai, kémiai, biológiai hatás(a) ellenére változatlan helyen v. állapotban marad vmi〉’ ❖ A’ Platina ſzínére nézve ezüſtöt, nehézségére nézve aranyat hazudó, a’ tznek ſokáig ellen-álló, nehezen olvadó, a’ pöröly alatt nem könnyen tör, nem nyúló fél-értz (1789 Mátyus István C3070, XI) | A’ velenczei pánczél és sisak, mellyet gőgjében felöltött, ellenállt minden csapásnak (1847 Eötvös József 8126014, 255) | [az ásványfestészetnek] az az előnye, hogy a falra v. vászonra festett kép ellenáll a légkör, a savak, a nedvesség és a tűz káros hatásainak (1911 RévaiNagyLex. C5698, 190) | az itteni fák még egészségesek, frissek, nincsenek elkényesítve és így jobban ellenállnak minden bajnak (1949 Veres Péter 9771025, 50) | nekifeszülök a gyertya kicsavarozásának. Az első gyertya ellenáll. Odaforraszthatták, bebetonozták, tizedmillimétert sem mozdul (1983 Polgár András 1121003, 126) | a gát mögött lakók bíznak abban, hogy az átázott védmű ellenáll a nyomásnak (2010 Magyar Narancs 3220002, 12).

2a. ellenáll vminek ’〈vmely külső v. belső szándéknak, késztetésnek, kényszernek stb., ill. vmely csábító, vonzó, kényszerítő stb. személynek, dolognak〉 nem enged vki’ ❖ Láttſzatott-is Zalánfi ollyaſt mondani, melly könnyen meg-gyzhette amazoknak ſzíveket. Leg-alább az Orvos, ha a’ Fejedelemnek úgy tettſzene, ellen-nem-állott javallásának (1786 Dugonics András 7087010, 154) | „add azt nekem, kivánom ne tagadd meg tőlem.” Sachszenán nem állhata tovább ellen, Sachriár erőszakainak. „Jól van, bátyám, engedek, minthogy parancsolod.” (1829 Vörösmarty Mihály ford. 8524424, 147) | emlékszem, hogy eznap nem tudtam az éhségnek ellenállni, bár rendesen az ebéden szoktam spórolni mozira, leányra (1913 Babits Mihály 9014130, 150) | a kisfiú esengő arca, könnybe lábadó, sűrű pillás, szürke szeme, majdnem kopaszra nyírt kerek feje, s az egész törékenynek tűnő, de izmos kis alak megejtő látvány – a két nagyobb testvért bosszantotta, hogy képtelenek ellenállni öccsüknek (1968 Thury Zsuzsa 9709001, 11) | igen nehéz a pénz kísértésének ellenállni és tisztességesnek maradni (1999 Új Könyvek CD29) | [a] fagyit az emberek többnyire véletlenszerűen vásárolják, amikor sétálás közben megpillantva a fagylaltos pultot nem tudnak ellenállni a hideg édességnek (2007 Népszava júl. 11. C7470, 27).

3. ellenáll vkinek, vminek ’〈annak kif-ére, hogy vmely támadó személlyel, csoporttal szemben (eredményesen) felveszi a harcot〉’ ❖ A Berbiri törökök moſt azt mondják: Belgrád nem állhatott ellen Laudon Hérónak, hogy védelmezhettük vólna mi magunkat Berbirben? és mi tévk léſztek ti Bányalukában? (1789 Magyar Merkurius C0341, 702) | miképen lehetne a’ tatárok sáska tömegének ellen állani (1839 Vajda Péter 8504010, 10) | A három említett arcvonalnak összesen 36 gyalogos, 3 gépesített, 5 páncélos és 4 lovas hadosztály állt ellen (1949 A sztálingrádi csata 1069001, 20) | a megosztott Duna-medence még francia támogatással sem tud ellenállni egy esetleges német expanziónak (1994 Diószegi László CD17).

3a. ’támadással szemben (eredményesen) védekezik’ ❖ Ki inkább meghalt, semmint ellenállt, A harcztér réme lett (1872 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | Az alán lándzsások nem birták a hunok iszonyú rohamát föntartani, de az erős frank százezernyi tömött lovassága ellenáll (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 306) | A csecsen fegyveresek a végsőkig ellenállnak a város különböző kulcsfontosságú pontjain (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

ellenáll tárgyatlan ige 3a9
1. (rég, átv is)
vmely erővel, mozgással, hatással szemben, azt akadályozva áll, van vmi, vki
Ezer nemes Vállvetve törtet s gátokat ront; Ah, de acélhegyek állnak ellen!
(1797 k. Berzsenyi Dániel)
Egyedl maga volt olly Gavallér Albert, Hogy annyi amazon ellen indúlni mert. Thrézi ellen állott: de egy pillantása A’ ſzép Szz’ ſzívében halál-ſebet ása
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Kegyes öreg papnál szállt meg a mátkapár, S az, egyesíteni szívből akarta bár: De ellenállottak némely akadályok …. A kocsis egyszerre ajtót nyita rájok!
(1846 Tompa Mihály)
2. ellenáll vminek (vonzat n. is)
〈annak kif-ére, hogy vmely felé v. rá irányuló erő, (vminek a) fizikai, kémiai, biológiai hatás(a) ellenére változatlan helyen v. állapotban marad vmi〉
A’ Platina ſzínére nézve ezüſtöt, nehézségére nézve aranyat hazudó, a’ tznek ſokáig ellen-álló, nehezen olvadó, a’ pöröly alatt nem könnyen tör, nem nyúló fél-értz
(1789 Mátyus István)
A’ velenczei pánczél és sisak, mellyet gőgjében felöltött, ellenállt minden csapásnak
(1847 Eötvös József)
[az ásványfestészetnek] az az előnye, hogy a falra v.vagy vászonra festett kép ellenáll a légkör, a savak, a nedvesség és a tűz káros hatásainak
(1911 RévaiNagyLex.)
az itteni fák még egészségesek, frissek, nincsenek elkényesítve és így jobban ellenállnak minden bajnak
(1949 Veres Péter)
nekifeszülök a gyertya kicsavarozásának. Az első gyertya ellenáll. Odaforraszthatták, bebetonozták, tizedmillimétert sem mozdul
(1983 Polgár András)
a gát mögött lakók bíznak abban, hogy az átázott védmű ellenáll a nyomásnak
(2010 Magyar Narancs)
2a. ellenáll vminek
〈vmely külső v. belső szándéknak, késztetésnek, kényszernek stb., ill. vmely csábító, vonzó, kényszerítő stb. személynek, dolognak〉 nem enged vki
Láttſzatott-is Zalánfi ollyaſt mondani, melly könnyen meg-gyzhette amazoknak ſzíveket. Leg-alább az Orvos, ha a’ Fejedelemnek úgy tettſzene, ellen-nem-állott javallásának
(1786 Dugonics András)
„add azt nekem, kivánom ne tagadd meg tőlem.” Sachszenán nem állhata tovább ellen, Sachriár erőszakainak. „Jól van, bátyám, engedek, minthogy parancsolod.”
(1829 Vörösmarty Mihály ford.)
emlékszem, hogy eznap nem tudtam az éhségnek ellenállni, bár rendesen az ebéden szoktam spórolni mozira, leányra
(1913 Babits Mihály)
a kisfiú esengő arca, könnybe lábadó, sűrű pillás, szürke szeme, majdnem kopaszra nyírt kerek feje, s az egész törékenynek tűnő, de izmos kis alak megejtő látvány – a két nagyobb testvért bosszantotta, hogy képtelenek ellenállni öccsüknek
(1968 Thury Zsuzsa)
igen nehéz a pénz kísértésének ellenállni és tisztességesnek maradni
(1999 Új Könyvek)
[a] fagyit az emberek többnyire véletlenszerűen vásárolják, amikor sétálás közben megpillantva a fagylaltos pultot nem tudnak ellenállni a hideg édességnek
(2007 Népszava júl. 11.)
3. ellenáll vkinek, vminek
〈annak kif-ére, hogy vmely támadó személlyel, csoporttal szemben (eredményesen) felveszi a harcot〉
A Berbiri törökök moſt azt mondják: Belgrád nem állhatott ellen Laudon Hérónak, hogy védelmezhettük vólna mi magunkat Berbirben? és mi tévk léſztek ti Bányalukában?
(1789 Magyar Merkurius)
miképen lehetne a’ tatárok sáska tömegének ellen állani
(1839 Vajda Péter)
A három említett arcvonalnak összesen 36 gyalogos, 3 gépesített, 5 páncélos és 4 lovas hadosztály állt ellen
(1949 A sztálingrádi csata)
a megosztott Duna-medence még francia támogatással sem tud ellenállni egy esetleges német expanziónak
(1994 Diószegi László)
3a.
támadással szemben (eredményesen) védekezik
Ki inkább meghalt, semmint ellenállt, A harcztér réme lett
(1872 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
Az alán lándzsások nem birták a hunok iszonyú rohamát föntartani, de az erős frank százezernyi tömött lovassága ellenáll
(1901 Gárdonyi Géza)
A csecsen fegyveresek a végsőkig ellenállnak a város különböző kulcsfontosságú pontjain
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások