elmosódik tn ige 12a

1. ’víz áramlása következtében elsodródik vhonnan vmi, ill. víztől szétmállik vmi’ ❖ Az útak is mindenütt el mosódva meg romlottak (1784 Magyar Hírmondó C0272, 50) | mint a puszta légben a szózat elenyész, Tűz által a veszendő, füstbe, hamuba vész, Mint vizben elmosódik minden salak, szemet, S a néma föld felejti, mit gyomrába temet (1855–1856 Arany János CD01) | A majdnem szétmállhatatlan mészkő – a Čičen-földön példáúl – megtartotta merev alakúlásait a szabaddá válás után is, míg a könnyen málló Tassello [kőzet] folytonosan változik, darabosúl, elmosódik (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | apálykor a nedves iszapfelületeken vagy közvetlenül alattuk képződő nyommintázatok dagálykor megsemmisülnek, elmosódnak a hullámverésben (1995 Természet Világa CD50).

1a. ’〈vmely festékanyag〉 szétkenődik, szétmaszatolódik, ill. 〈festmény, betű stb. festékanyagának szétkenődése miatt〉 bizonytalan rajzolatúvá, nehezen kivehetővé válik’ ❖ És kezetekbe vévén Javító ecsetet, A régi képnek adni Vágyván új életet: A régi bájos képen Addig javítotok, Mig festék és a lélek Rajt’ elmosódni fog! (1844 Garay János 8154016, 91) | párjukat ritkitó gyönyörü freskók a hozzájuk fért nedvességtől részint elmosódva, részint az időnként lehulló vakolat által megroncsolva (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A nyomtatott betű hamar elmosódik a törékeny papiroson (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 71) | Látta, hogy a sorok végén elmosódnak a szavak (1965 Kovai Lőrinc 9361001, 474).

2. ’〈határvonal〉 egyre bizonytalanabbá és érzékelhetetlenebbé válik, ill. nehezen érzékelhető, felismerhető, alig kivehető lesz vmi’ ❖ Ködös távolában a vizi látkörnek egyházromok [= templomromok] s porladó lápvárok mosódnak el erőtlen körrajzzal (1847 Kuthy Lajos 8261005, 191) | a jelenségek nagyon összevegyülnek és a kórkép elmosódik (1893 PallasLex. CD02) | Aztán mindig tovább-tovább, elmosódva hallatszott a dal, míg végre elhalt (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | a képzelet és valóság határai úgy mosódnak el a novellákban, mint az ébrenlétből az álomba hajló percek (1958 Kalocsai Bokor László 2025141, 787) | az ünneplő ruhás emberek arca a kalapok alatt elmosódott (1973 Gion Nándor 9190007, 229) | A Várnegyedet behálózó pince- és barlangrendszer határát megvonni rendkívül nehéz, sok helyütt a történelem folyamán elmosódott a kettő közötti átmenet (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’〈látás〉 homályossá válik’ ❖ elmosódik a szemem (1878 Csiky Gergely C1306, 10) | a Duna ködfátyolában elmosódott látásuk [a gőzhajón utazóknak] (1885 Paskay Gyula C3432, 40).

2b. ’〈különb(öző)ség〉 eltűnik, megszűnik’ ❖ a legalsóbb rendü szervezetek között a megkülönböztetés gyakran merőben lehetetlen, mert a legegyszerübb életalakok körében az állat és növény között levő különbségek lassankint elmosódnak (1893 PallasLex. CD02) | Amikor egyik hang a másiktól néhány rezgésben különbözik, a differenciák könnyen elmosódnak (1913 RévaiNagyLex. C5705, 460) | a magyar gyalogosok csakhamar megtanulták a hajdúk portyázó harcmódját is és ezzel a kétféle gyalogság között fennállott eltérés elmosódott (1940 Gyalókay Jenő CD43) | [a 18–19. századi, hagyományos keretek között élő katolikus paraszt- és kézművesközösségek tagjai között levő] különbözőségek azonban nagyrészt elmosódtak a közösségek kifelé egységet mutató vallásosságában (1990 Magyar néprajz CD47).

2c. ’〈több különböző hang〉 egybeolvad, összemosódik’ ❖ – Csitt! – riadó hangok zúgnak körülem, – mintha minden elmosódnék – mindezen alakok összefolynának ’s a’ hangok szárnyain kábultan emelkedném ismeretlen országba! (1846 Jósika Miklós C0571, 79) | A C-dur fúga szólamai bizony helyenkint elmosódtak (1947 Szabad Nép okt. 28. C1539, 4).

3. ’〈vmely jelenség, sajátosság stb.〉(fokozatosan) megszűnik, eltűnik’ ❖ [hogy] elmosódjék rólunk a’ szégyen, melly mindég pirít (1819 Döbrentei Gábor ford.–Müllner C1444, 11) | csak bájos mosolya az, melly örökké ott lebeg ajkai körül, s még akkor sem mosódik el végkép, midőn komolyabb érzelmeket akar kifejezni (1858 Vasárnapi Újság CD56) | ne adja isten, hogy a jutalmat nem váró önzetlen, áldozatkész honszeretet a magyar jellemből valaha elmosódjék (1883 Kossuth Lajos CD32) | Az intézetben eltöltött évek hatása soha el nem mosódik (1923 Szentiványi József 2129002, 38) | Ha a maszkulin jelleg vonásai egy férfiban elmosódnak, mert érzelmileg gyerek maradt, igen gyakran megpróbálja ezt a hiányt férfi szerepének a nemi életben való kizárólagos hangsúlyozásával kompenzálni. Az eredmény: a Don Juan (1984 Várady Szabolcs ford.–Fromm 1159001, 50).

3a. ’〈emlék(kép)〉 elhalványul, elhomályosul(va eltűnik)’ ❖ A köznép mit sem tud már Szviatopolszk királyról s a hős Mén Marótról, nem lelkesül fel Ziska nagy nevére, s rég elmosódott lelkéből Giskra és a zsebrákok hosszú harca (1848–1856 Jókai Mór CD18) | Nyilvánvaló, hogy a kő-fegyverek egykori használata már teljesen elmosódott az összes népesség emlékezetében (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Azonban e rendkívül kellemes és érdekes kirándulás élményeinek emléke eltörpült és elmosódott a reá következő napok [...] eseményeinek hatása alatt (1900 Váli Mari 8506003, 181) | [Gömöri György] korai költészetében nosztalgikus honvágyról panaszkodott, az idegen tájban szülővárosának lassan elmosódó emlékképét idézte fel (1982 Béládi Miklós et al. CD53).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elmosódik tárgyatlan ige 12a
1.
víz áramlása következtében elsodródik vhonnan vmi, ill. víztől szétmállik vmi
Az útak is mindenütt el mosódva meg romlottak
(1784 Magyar Hírmondó)
mint a puszta légben a szózat elenyész, Tűz által a veszendő, füstbe, hamuba vész, Mint vizben elmosódik minden salak, szemet, S a néma föld felejti, mit gyomrába temet
(1855–1856 Arany János)
A majdnem szétmállhatatlan mészkő – a Čičen-földön példáúl – megtartotta merev alakúlásait a szabaddá válás után is, míg a könnyen málló Tassello [kőzet] folytonosan változik, darabosúl, elmosódik
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
apálykor a nedves iszapfelületeken vagy közvetlenül alattuk képződő nyommintázatok dagálykor megsemmisülnek, elmosódnak a hullámverésben
(1995 Természet Világa)
1a.
〈vmely festékanyag〉 szétkenődik, szétmaszatolódik, ill. 〈festmény, betű stb. festékanyagának szétkenődése miatt〉 bizonytalan rajzolatúvá, nehezen kivehetővé válik
És kezetekbe vévén Javító ecsetet, A régi képnek adni Vágyván új életet: A régi bájos képen Addig javítotok, Mig festék és a lélek Rajt’ elmosódni fog!
(1844 Garay János)
párjukat ritkitó gyönyörü freskók a hozzájuk fért nedvességtől részint elmosódva, részint az időnként lehulló vakolat által megroncsolva
(1860 Vasárnapi Újság)
A nyomtatott betű hamar elmosódik a törékeny papiroson
(1947 Gáspár Endre ford.Joyce)
Látta, hogy a sorok végén elmosódnak a szavak
(1965 Kovai Lőrinc)
2.
〈határvonal〉 egyre bizonytalanabbá és érzékelhetetlenebbé válik, ill. nehezen érzékelhető, felismerhető, alig kivehető lesz vmi
Ködös távolában a vizi látkörnek egyházromok [= templomromok] s porladó lápvárok mosódnak el erőtlen körrajzzal
(1847 Kuthy Lajos)
a jelenségek nagyon összevegyülnek és a kórkép elmosódik
(1893 PallasLex.)
Aztán mindig tovább-tovább, elmosódva hallatszott a dal, míg végre elhalt
(1900 Mikszáth Kálmán)
a képzelet és valóság határai úgy mosódnak el a novellákban, mint az ébrenlétből az álomba hajló percek
(1958 Kalocsai Bokor László)
az ünneplő ruhás emberek arca a kalapok alatt elmosódott
(1973 Gion Nándor)
A Várnegyedet behálózó pince- és barlangrendszer határát megvonni rendkívül nehéz, sok helyütt a történelem folyamán elmosódott a kettő közötti átmenet
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
〈látás〉 homályossá válik
elmosódik a szemem
(1878 Csiky Gergely)
a Duna ködfátyolában elmosódott látásuk [a gőzhajón utazóknak]
(1885 Paskay Gyula)
2b.
〈különb(öző)ség〉 eltűnik, megszűnik
a legalsóbb rendü szervezetek között a megkülönböztetés gyakran merőben lehetetlen, mert a legegyszerübb életalakok körében az állat és növény között levő különbségek lassankint elmosódnak
(1893 PallasLex.)
Amikor egyik hang a másiktól néhány rezgésben különbözik, a differenciák könnyen elmosódnak
(1913 RévaiNagyLex.)
a magyar gyalogosok csakhamar megtanulták a hajdúk portyázó harcmódját is és ezzel a kétféle gyalogság között fennállott eltérés elmosódott
(1940 Gyalókay Jenő)
[a 18–19. századi, hagyományos keretek között élő katolikus paraszt- és kézművesközösségek tagjai között levő] különbözőségek azonban nagyrészt elmosódtak a közösségek kifelé egységet mutató vallásosságában
(1990 Magyar néprajz)
2c.
〈több különböző hang〉 egybeolvad, összemosódik
– Csitt! – riadó hangok zúgnak körülem, – mintha minden elmosódnék – mindezen alakok összefolynának ’s a’ hangok szárnyain kábultan emelkedném ismeretlen országba!
(1846 Jósika Miklós)
A C-dur fúga szólamai bizony helyenkint elmosódtak
(1947 Szabad Nép okt. 28.)
3.
〈vmely jelenség, sajátosság stb.〉 (fokozatosan) megszűnik, eltűnik
[hogy] elmosódjék rólunk a’ szégyen, melly mindég pirít
(1819 Döbrentei Gábor ford.Müllner)
csak bájos mosolya az, melly örökké ott lebeg ajkai körül, s még akkor sem mosódik el végkép, midőn komolyabb érzelmeket akar kifejezni
(1858 Vasárnapi Újság)
ne adja isten, hogy a jutalmat nem váró önzetlen, áldozatkész honszeretet a magyar jellemből valaha elmosódjék
(1883 Kossuth Lajos)
Az intézetben eltöltött évek hatása soha el nem mosódik
(1923 Szentiványi József)
Ha a maszkulin jelleg vonásai egy férfiban elmosódnak, mert érzelmileg gyerek maradt, igen gyakran megpróbálja ezt a hiányt férfi szerepének a nemi életben való kizárólagos hangsúlyozásával kompenzálni. Az eredmény: a Don Juan
(1984 Várady Szabolcs ford.Fromm)
3a.
〈emlék(kép) elhalványul, elhomályosul(va eltűnik)
A köznép mit sem tud már Szviatopolszk királyról s a hős Mén Marótról, nem lelkesül fel Ziska nagy nevére, s rég elmosódott lelkéből Giskra és a zsebrákok hosszú harca
(1848–1856 Jókai Mór)
Nyilvánvaló, hogy a kő-fegyverek egykori használata már teljesen elmosódott az összes népesség emlékezetében
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Azonban e rendkívül kellemes és érdekes kirándulás élményeinek emléke eltörpült és elmosódott a reá következő napok [...] eseményeinek hatása alatt
(1900 Váli Mari)
[Gömöri György] korai költészetében nosztalgikus honvágyról panaszkodott, az idegen tájban szülővárosának lassan elmosódó emlékképét idézte fel
(1982 Béládi Miklós et al.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások