előképzés fn 4B

1. ’szakmai v. egyéb, magasabb szintű tanulmányokra való felkészítés (mint ilyen tanulmányok végzésének előfeltétele)’ ❖ A’ seminarium, igen is, már bizonyos előismereteket tesz fel a’ tanitványban; de az elemi ’s a’ gymnasialis iskolákban nyert előképzés jobbára elégtelen leend (1844 Pesti Hírlap CD61) | a felsőbb iskolák fokozatán áll az állami mintarajziskola, egyúttal rajztanárképző, melybe középiskolát végzett ifjak vétetnek föl s benne részint a művészi pályára szükséges előképzésben részesűlnek, részint rajztanárokká képeztetnek (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az orvosi kollégiumban szerzett bizonyítvány általános érvényű, amelynek alapján, ha a tanuló úgy döntene, tanári, mérnöki […] pálya is választható. Ha azonban az orvosi pályára készülő ifjú elhatározásában megerősödött, ilyen előképzés után az orvosi egyetemen gyorsabban és könnyebben halad (1943 Népszava máj. 19. C7511, 7) | [A Hitlerjugendben] az előképzésre épült az alapkiképzés, amely kb. két és fél évig tartott, a végén ismét vizsgát kellett tenni, amely után megkapták a bizonyítvány B fokozatát is (2000 Vitári Zsolt CD58).

1a. ’vmely feladatra való szakmai felkészülés v. felkészítés’ ❖ a közigazgatási államszolgálatra való előképzés, szorosan gyakorlati és szakismereti tanfolyamokban eszközöltessék (1883 Budapesti Szemle C7584, 91) | [A sportban] mindenütt másutt rendszerek vannak, vagy legalábbis rend, nyugodt, gondos előképzés, komoly és reális versenyek – nálunk csak hangos szavak, humbuggal teli reklámok, de valódi akció és tudás kevés, majdnem semmi (1912 Pásztor Árpád CD10) | Vannak szakmák, amelyeknek dolgozói csak hosszas tanulás, előképzés után válnak termelőképessé (1941 Népszava márc. 23. C7509, 13) | A diákok Budapesten tíznapos elméleti előképzésen vettek részt, aztán vizsgát tettek, majd a rudabányai telepen a gyakorlatban is ismerkedhettek a régészettel (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (ritk) ’előképzettség’ ❖ Jelentem alázatosan, alezredes úr, nincs semmi előképzésem (1891 Baksay Sándor C0737, 158) | a régi irodalomnak úgyszólván alig akad kutatója, nyilván az ehhez a munkához szükséges levéltári kutatást lehetővé tevő történelmi és nyelvészeti előképzés hiánya miatt (1982 Kántor Lajos–Láng Gusztáv CD53) | A diagnosztika terén [...] a neurológiai előképzés nagy előnyt jelentett (1994 Mérei F. Tibor CD30).

Vö. ÉKsz.

előképzés főnév 4B
1.
szakmai v. egyéb, magasabb szintű tanulmányokra való felkészítés (mint ilyen tanulmányok végzésének előfeltétele)
A’ seminarium, igen is, már bizonyos előismereteket tesz fel a’ tanitványban; de az elemi ’s a’ gymnasialis iskolákban nyert előképzés jobbára elégtelen leend
(1844 Pesti Hírlap)
a felsőbb iskolák fokozatán áll az állami mintarajziskola, egyúttal rajztanárképző, melybe középiskolát végzett ifjak vétetnek föl s benne részint a művészi pályára szükséges előképzésben részesűlnek, részint rajztanárokká képeztetnek
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az orvosi kollégiumban szerzett bizonyítvány általános érvényű, amelynek alapján, ha a tanuló úgy döntene, tanári, mérnöki […] pálya is választható. Ha azonban az orvosi pályára készülő ifjú elhatározásában megerősödött, ilyen előképzés után az orvosi egyetemen gyorsabban és könnyebben halad
(1943 Népszava máj. 19.)
[A Hitlerjugendben] az előképzésre épült az alapkiképzés, amely kb.körülbelül két és fél évig tartott, a végén ismét vizsgát kellett tenni, amely után megkapták a bizonyítvány B fokozatát is
(2000 Vitári Zsolt)
1a.
vmely feladatra való szakmai felkészülés v. felkészítés
a közigazgatási államszolgálatra való előképzés, szorosan gyakorlati és szakismereti tanfolyamokban eszközöltessék
(1883 Budapesti Szemle)
[A sportban] mindenütt másutt rendszerek vannak, vagy legalábbis rend, nyugodt, gondos előképzés, komoly és reális versenyek – nálunk csak hangos szavak, humbuggal teli reklámok, de valódi akció és tudás kevés, majdnem semmi
(1912 Pásztor Árpád)
Vannak szakmák, amelyeknek dolgozói csak hosszas tanulás, előképzés után válnak termelőképessé
(1941 Népszava márc. 23.)
A diákok Budapesten tíznapos elméleti előképzésen vettek részt, aztán vizsgát tettek, majd a rudabányai telepen a gyakorlatban is ismerkedhettek a régészettel
(1997 Magyar Hírlap)
2. (ritk)
Jelentem alázatosan, alezredes úr, nincs semmi előképzésem
(1891 Baksay Sándor)
a régi irodalomnak úgyszólván alig akad kutatója, nyilván az ehhez a munkához szükséges levéltári kutatást lehetővé tevő történelmi és nyelvészeti előképzés hiánya miatt
(1982 Kántor Lajos–Láng Gusztáv)
A diagnosztika terén [...] a neurológiai előképzés nagy előnyt jelentett
(1994 Mérei F. Tibor)
Vö. ÉKsz.

Beállítások