előképzettség fn 3B8

’vmilyen ismeretkörben, szakmában v. művészetben (a további tanulmányok alapját adó, azok végzéséhez szükséges) előzetesen elvégzett tanulmány, ill. megszerzett végzettség’ ❖ a megkivántató tudományos előképzettség igazolandó felsőbb gymnasiumi vagy realtanodai bizonyitványnyal, vagy kimutatásával annak, hogy a felvétetni óhajtó a természettudományokat, avagy a bölcsészetet fensőbb tanintézetekben hallgatta (1855 Benkő Dániel 8045001, 329) | Hogy a gyakorlat egymagában nem elegendő, már régóta belátták, s hajózási iskolák szervezése által igyekeztek a leendő tengerészeknek a kellő előképzettség megszerzésére módot nyújtani (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Ráth Mór] a gymnasium bevégzése után a bécsi polytechnikum kereskedelmi osztályába ment, hogy ott a könyvkereskedelmi pályához szükséges előképzettséget megszerezze (1906 Magyar írók élete CD27) | zenei előképzettség nélkül (1914 Budapesti Hírlap aug. 1. C4702, 15) | [a] képviselők közül talán nem mindenki rendelkezik makroökonómiai előképzettségekkel (2002 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előképzettség főnév 3B8
vmilyen ismeretkörben, szakmában v. művészetben (a további tanulmányok alapját adó, azok végzéséhez szükséges) előzetesen elvégzett tanulmány, ill. megszerzett végzettség
a megkivántató tudományos előképzettség igazolandó felsőbb gymnasiumi vagy realtanodai bizonyitványnyal, vagy kimutatásával annak, hogy a felvétetni óhajtó a természettudományokat, avagy a bölcsészetet fensőbb tanintézetekben hallgatta
(1855 Benkő Dániel)
Hogy a gyakorlat egymagában nem elegendő, már régóta belátták, s hajózási iskolák szervezése által igyekeztek a leendő tengerészeknek a kellő előképzettség megszerzésére módot nyújtani
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Ráth Mór] a gymnasium bevégzése után a bécsi polytechnikum kereskedelmi osztályába ment, hogy ott a könyvkereskedelmi pályához szükséges előképzettséget megszerezze
(1906 Magyar írók élete)
zenei előképzettség nélkül
(1914 Budapesti Hírlap aug. 1.)
[a] képviselők közül talán nem mindenki rendelkezik makroökonómiai előképzettségekkel
(2002 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások